Spójność, nasza podstawowa wartość 

Jednym z głównych priorytetów Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025 jest pokazanie, że spójność to nie (tylko) pieniądze, ale przede wszystkim podstawowa wartość Unii Europejskiej.

Poprzez własne działania i działania prowadzone w ramach Sojuszu na rzecz Spójności (#CohesionAlliance) Komitet angażuje się w promowanie poglądu, że spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna jest wspierana i respektowana we wszystkich obszarach polityki UE.

Treść

Nasze cele

Spójność, nasza podstawowa wartość to jedna z trzech głównych inicjatyw Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), obok kampanii dotyczących przyszłości Europy i Zielonego Ładu .

Sojusz na rzecz Spójności, zainicjowany w 2017 r. przez KR i główne europejskie stowarzyszenia terytorialne (AER, AEBR, CALRE, CEMR, CPMR i EUROCITIES), jest głównym i najpotężniejszym kanałem, za pośrednictwem którego Komitet pragnie:

 • pokazać, że spójność to nie (tylko) pieniądze, ale przede wszystkim podstawowa wartość Unii Europejskiej,
 • promować pogląd, że spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna jest wspierana i respektowana we wszystkich strategiach politycznych UE,
 • promować zaangażowanie regionów i miast w opracowywanie i realizację krajowych planów odbudowy,
 • propagować łączenie na szczeblu lokalnym funduszy polityki spójności z wszelkimi innymi unijnymi instrumentami finansowania i na rzecz odbudowy,
 • wspierać współpracę między obszarami miejskimi i wiejskimi oraz odbudowę obszarów wiejskich.

Najnowsze wiadomości

Wydarzenia

Minione wydarzenia

Opinie

Przyjęte opinie

Obecnie omawiane opinie

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Więcej filmów wideo

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimedia

Protecting biodiversity in the city of Budapest

 

Więcej filmów wideo

 • Protecting biodiversity in the city of Budapest
  Protecting biodiversity in the city of Budapest
 • Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
  Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
 • Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
  Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
 • A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
  A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
 • The city of Turku is moving towards climate neutrality
  The city of Turku is moving towards climate neutrality
 • A circular project to treat asbestos in Rotterdam
  A circular project to treat asbestos in Rotterdam
 • EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
  EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
 • EURegionsWeek 2022: Opening Session
  EURegionsWeek 2022: Opening Session
 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
  EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
 • EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
  EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
 • EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
  EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
 • EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
  EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
 • EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
  EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
 • EU Annual Regional and Local Barometer
  EU Annual Regional and Local Barometer
 • Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
  Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
 • Join the #CohesionAlliance
  Join the #CohesionAlliance
 • Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
  Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
  Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Kontakt

Matteo Miglietta
+32 (0) 470 89 53 82
Udostępnij:
 
Back to top