Sojusz na rzecz Spójności 

© AFP

​#CohesionAlliance jest sojuszem rożnych podmiotów, które łączy przekonanie, że polityka spójności musi pozostać filarem przyszłości UE. Powstał w październiku 2017 r. i od tamtego czasu przyłączyło się do niego ponad 12 tys. indywidualnych sygnatariuszy, 140 regionów, 137 miast i gmin, 50 stowarzyszeń władz regionalnych i lokalnych, 40 posłanek i posłów do Parlamentu Europejskiego oraz 35 stowarzyszeń branżowych w UE

Partnerzy sojuszu potwierdzili w październiku 2022 r. zaangażowanie na rzecz wzmocnienia polityki spójności i zwiększenia oddziaływania terytorialnego wszystkich inwestycji UE, tak by przystawały do długoterminowych wyzwań stojących przed Europą.

Dołącz do sojuszu

Treść

Czym jest sojusz?

#CohesionAlliance jest sojuszem rożnych podmiotów, które łączy przekonanie, że polityka spójności musi pozostać filarem przyszłości UE. Narodził się w drodze współpracy między czołowymi europejskimi stowarzyszeniami miast i regionów oraz Europejskim Komitetem Regionów.

W lipcu 2020 r. przyjął pierwszą odnowioną deklarację 2.0 na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy, która to deklaracja wytyczyła kierunek prac, gdy pandemia COVID-19 uderzyła w obywateli Unii.

Po dwóch latach, w październiku 2022 r., nowe kryzysy, takie jak wojna Rosji przeciwko Ukrainie oraz rekordowe stopy inflacji spowodowane wzrostem cen żywności i energii sprawiają, że zwiększenie spójności jako podstawowej wartości Unii Europejskiej staje się jeszcze bardziej sprawą niecierpiącą zwłoki.

Dlatego też partnerzy #CohesionAlliance zgromadzili się w Brukseli podczas 20. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, aby ponownie wyrazić zaangażowanie na rzecz wzmocnienia polityki spójności i zwiększenia oddziaływania terytorialnego wszystkich inwestycji UE, tak by przystawały do długoterminowych wyzwań stojących przed Europą.

Odnowiona deklaracja

We wspólnej deklaracji podpisanej 12 października 2022 r. Europejski Komitet Regionów wraz z wiodącymi europejskimi stowarzyszeniami miast i regionów dał wyraz wspólnemu dążeniu do tego, by polityka spójności pozostała:

 • najważniejszą polityką inwestycyjną UE,
 • najbardziej widocznym instrumentem UE na szczeblu lokalnym i regionalnym,
 • długofalową polityką rozwoju opartą na zasadach zarządzania dzielonego, partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów,
 • polityką, która opiera się na podejściu ukierunkowanym na konkretny obszar i uwzględnia różnorodność terytorialną Unii,
 • głównym sposobem wspierania współpracy terytorialnej oraz krzewienia solidarności i integracji.

Przypomnijmy wszystkim decydentom unijnym i krajowym o niezbędnej roli, którą polityka spójności odgrywa w procesie integracji europejskiej!, stwierdzono w deklaracji, od której #CohesionAlliance chce rozpocząć dalekosiężne prace mające doprowadzić do tego, by polityka spójności – obecnie i w przyszłości – była silniejsza, prostsza, skuteczniejsza i bardziej zorientowana na wyniki.

Sojusz wzywa również do zadbania o to, aby spójność pozostała ogólną wartością dla Unii Europejskiej dzięki temu, że wszystkie odpowiednie kierunki polityki UE będą przyczyniać się do zmniejszania dysproporcji między państwami członkowskimi i w ich obrębie.

Z treścią deklaracji można zapoznać się tutaj: Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!.

Relacje

Identyfikacja wizualna i wskazówki dotyczące zestawu narzędzi

W jednym miejscu znajdziesz wszystkie pliki dotyczące #CohesionAlliance, które pomogą Ci w komunikacji na temat polityki spójności UE.​

Multimedia

EU is Cohesion: Grande Halle – a project of urban revitalization in Molenbeek

 

Więcej filmów wideo

 • EU is Cohesion: Grande Halle – a project of urban revitalization in Molenbeek
  EU is Cohesion: Grande Halle – a project of urban revitalization in Molenbeek
 • Cohesion at its best – Regions&Cities stories
  Cohesion at its best – Regions&Cities stories
 • EU is Cohesion: Zinneke - circular renovation, social inclusion and one big parade!
  EU is Cohesion: Zinneke - circular renovation, social inclusion and one big parade!
 • EU is Cohesion: Campus Charleroi prepares the students for the jobs of the
  EU is Cohesion: Campus Charleroi prepares the students for the jobs of the
 • EU is Cohesion: Prague - Boosting flood prevention with EU funds
  EU is Cohesion: Prague - Boosting flood prevention with EU funds
 • EU is Cohesion: an open-air museum preserves heritage and supports craftspeople in Romania
  EU is Cohesion: an open-air museum preserves heritage and supports craftspeople in Romania
 • Cohesion videos serie
  Cohesion videos serie
 • More Support to Remote Areas, The Kiruna Declaration
  More Support to Remote Areas, The Kiruna Declaration
 • Cohesion Alliance - Join us for a strong cohesion policy!
  Cohesion Alliance - Join us for a strong cohesion policy!
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest
  Protecting biodiversity in the city of Budapest
 • Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
  Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
 • Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
  Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
 • A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
  A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
 • The city of Turku is moving towards climate neutrality
  The city of Turku is moving towards climate neutrality
 • A circular project to treat asbestos in Rotterdam
  A circular project to treat asbestos in Rotterdam
 • EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
  EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Podcasts

#4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda

 

​Close to one-third of EU citizens live and work in Europe's border regions. They often encounter peculiar challenges, whether it is finding a job, accessing healthcare, everyday commuting etc. In this episode, member of the European Committee of the Regions Pavel Branda, rapporteur for the opinion on cross-border public services in Europe, explains what EU is doing to improve cross-border public services that would address the real needs of the citizens living in border regions 

Więcej filmów wideo

 • #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
  #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
 • #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
  #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Dokumenty

 • Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!

  Dostępne języki (22)
  1. български(695.63 KB-PDF)Pobierz
   Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!
  2. Čeština(702.44 KB-PDF)Pobierz
   Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala !
  3. dansk(704.37 KB-PDF)Pobierz
   Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid begynder nu!
  4. Deutsch(717.17 KB-PDF)Pobierz
   Die Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik beginnt jetzt!
  5. ελληνικά(691.26 KB-PDF)Pobierz
   Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!
  6. English(702.78 KB-PDF)Pobierz
  7. español(797.76 KB-PDF)Pobierz
   El debate sobre el futuro de la política de cohesión empieza ahora
  8. eesti(692.18 KB-PDF)Pobierz
   Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle algab kohe!
  9. suomi(690.19 KB-PDF)Pobierz
   Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta alkaa nyt!
  10. français(702.98 KB-PDF)Pobierz
   Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion commence dès maintenant!
  11. hrvatski(761.4 KB-PDF)Pobierz
   Rasprava o budućnosti kohezijske politike počinje sada!
  12. magyar(767.03 KB-PDF)Pobierz
   Kezdődik a kohéziós politika jövőjéről szóló vita!
  13. italiano(690.17 KB-PDF)Pobierz
   Il dibattito sul futuro della politica di coesione inizia adesso!
  14. lietuvių(703.45 KB-PDF)Pobierz
   Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!
  15. latviešu(697.75 KB-PDF)Pobierz
   Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!
  16. Malti(711.8 KB-PDF)Pobierz
   Id-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni jibda issa!
  17. Nederlands(699.67 KB-PDF)Pobierz
   Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!
  18. português(699.2 KB-PDF)Pobierz
   O debate sobre o futuro da política de coesão começa agora!
  19. română(798.76 KB-PDF)Pobierz
   Dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune începe acum!
  20. slovenčina(704.46 KB-PDF)Pobierz
   Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!
  21. slovenščina(690.5 KB-PDF)Pobierz
   Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike
  22. svenska(704.04 KB-PDF)Pobierz
   Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Deklaracja #CohesionAlliance na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy 2.0

  Dostępne języki (22)
  1. български(601.38 KB-PDF)Pobierz
   #Декларация на Алианса за сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа 2.0
  2. Čeština(605.21 KB-PDF)Pobierz
   Prohlášení #CohesionAlliance na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy
  3. dansk(238.22 KB-PDF)Pobierz
   Erklæring fra Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) om et samhørigt, bæredygtigt og modstandsdygtigt Europa 2.0
  4. Deutsch(427.92 KB-PDF)Pobierz
   Erklärung der Allianz für Kohäsionspolitik für ein von Zusammenhalt und Nachhaltigkeit geprägtes widerstandsfähiges Europa 2.0
  5. ελληνικά(602.44 KB-PDF)Pobierz
   Δήλωση της #CohesionAlliance για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη 2.0
  6. English(221.78 KB-PDF)Pobierz
   Declaration of the #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable and resilient Europe - 2020
  7. español(327.81 KB-PDF)Pobierz
   Declaración de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) por una Europa cohesionada, sostenible y resiliente
  8. eesti(424.55 KB-PDF)Pobierz
   Ühtekuuluvuspoliitika alliansi deklaratsioon ühtekuuluva, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise Euroopa heaks
  9. suomi(403.58 KB-PDF)Pobierz
   #CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausuma yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta
  10. français(597.79 KB-PDF)Pobierz
   Déclaration de l'Alliance pour la cohésion pour une Europe 2.0 de la cohésion, du développement durable et de la résilience
  11. hrvatski(594.73 KB-PDF)Pobierz
   Deklaracija Saveza za koheziju za kohezivnu, održivu i otpornu Europu
  12. magyar(593.83 KB-PDF)Pobierz
   A #CohesionAlliance nyilatkozata egy összetartó, fenntartható és ellenállóképes Európáért
  13. italiano(238.58 KB-PDF)Pobierz
   Dichiarazione della #CohesionAlliance per un'Europa coesa, sostenibile e resiliente
  14. lietuvių(598.46 KB-PDF)Pobierz
   #CohesionAlliance deklaracija dėl darnios, tvarios ir atsparios Europos
  15. latviešu(595.64 KB-PDF)Pobierz
   Kohēzijas alianses (#CohesionAlliance) deklarācija par saliedētu, ilgtspējīgu un izturētspējīgu Eiropu
  16. Malti(615.71 KB-PDF)Pobierz
   Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti
  17. Nederlands(598.3 KB-PDF)Pobierz
   Verklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa
  18. português(238.88 KB-PDF)Pobierz
   Declaração da Aliança pela Coesão por uma Europa coesa, sustentável e resiliente
  19. română(596.11 KB-PDF)Pobierz
   Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în favoarea unei Europe unite, durabile și reziliente
  20. slovenčina(613.45 KB-PDF)Pobierz
   Vyhlásenie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy
  21. slovenščina(420.13 KB-PDF)Pobierz
   Izjava zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za povezano, trajnostno in odporno Evropo
  22. svenska(411.88 KB-PDF)Pobierz
   Förklaring från sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) om ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa 2.0
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Letter of the #CohesionAlliance to Charles Michel

  Dostępne języki (7)
  1. Deutsch(212.96 KB-PDF)Pobierz
  2. español(211.39 KB-PDF)Pobierz
  3. suomi(209.15 KB-PDF)Pobierz
  4. français(213.87 KB-PDF)Pobierz
  5. italiano(211.73 KB-PDF)Pobierz
  6. português(210.78 KB-PDF)Pobierz
  7. svenska(210.65 KB-PDF)Pobierz
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.

Obserwuj nas

Kontakt

Udostępnij:
 
Back to top