Rozważania nad Europą  
 
 
 ​

Czym są „Rozważania nad Europą”?

„Rozważania nad Europą” to inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów umożliwiająca obywatelom wyrażenie ich obaw, refleksji i pomysłów dotyczących przyszłości Europy

 

 

 ​

Jak obywatele mogą uczestniczyć w tej inicjatywie?

Sygnały od obywateli mają kluczowe znaczenie dla ustrukturyzowania wkładu KR-u w proces „Rozważań nad Europą” i przedstawienia pomysłów dotyczących dalszego procesu reform w UE. Naszym celem jest: ruszenie w tere, wysłuchanie obywateli i wyrażenie tu w Brukseli ich problemów i propozycji na temat Europy!

Europejski Komitet Regionów (KR) chce wspierać organizowanie w bieżącym roku wydarzeń lokalnych w całej Europie, głównie w formie debat obywatelskich inicjowanych przez jego członków, regiony, prowincje, miasta oraz stowarzyszenia krajowe i w partnerstwie z innymi instytucjami UE w państwach członkowskich. Również parlamenty regionalne lub rady lokalne mogłyby inicjować debaty polityczne na temat „Rozważań nad Europą”.

Wnioski z tych debat i ewentualne deklaracje lub rezolucje mogłyby stanowić wkład do opinii KR-u „Rozważania od Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej”. Opinia ta ma zostać przyjęta na przełomie 2017 i 2018 i poprzedzać start kampanii wyborczej w związku z wyborami europejskimi w 2019 r.

Skontaktuj się z nami, aby zasięgnąć informacji lub podzielić się swoimi pomysłami ipropozycjami! ​​​

Organizacja własnego wydarzenia na szczeblu lokalnym
Twitter

More tweets

Materiały audiowizualne
 
 
 
Kontakt
Dyrekcja Komunikacji
Członkowie zespołu organizacji wydarzeń lokalnych
eulocal@cor.europa.eu