Europejska sieć radnych UE szczebla lokalnego i regionalnego  

Zjednoczona Europa na co dzień urzeczywistnia się w regionach, miastach i wioskach.​ ​ Apostolos Tzitzikostas, gubernator Macedonii Środkowej w Grecji i przewodniczący KR-u​W regionach i miastach Unii Europejskiej działa ponad milion demokratycznie wybranych polityczek i polityków. Zajmują się oni na co dzień przepisami europejskimi i programami finansowania i biorą udział w debatach. Sieć opiera się na pozytywnych doświadczeniach ze współpracy z krajowymi lub lokalnymi politykami angażującymi się w sprawy UE, na przykład w Austrii, Francji i Niemczech.

Kto powinien się zgłosić i w jaki sposób?

Sieć skierowana jest do polityków szczebla lokalnego i regionalnego, którzy są demokratycznie wybranymi przedstawicielami zasiadającymi w rządzie, parlamencie lub zgromadzeniu danego regionu, miasta, prowincji, gminy lub wioski. Zgłaszając chęć przystąpienia do sieci, polityczki i politycy potwierdzają, że zostali wyznaczeni przez odpowiednie zgromadzenie do reprezentowania okręgu wyborczego. Dane zgromadzenie może mianować jedną lub kilka osób, które w czasie swej kadencji będą nazywać się „członkami sieci KR-u skupiającej radnych UE szczebla lokalnego i regionalnego”.

Sieć jest projektem dobrowolnym i oddolnym. Nie ma procedury selekcji: wszyscy zarejestrowani politycy stają się jej członkiniami lub członkami.

Co oferuje sieć?

KR zapewnia członkiniom i członkom sieci:

  • specjalne informacje za pośrednictwem biuletynów i briefingów,
  • zaproszenia na wydarzenia KR-u, linki do debat politycznych w KR-ze,
  • wymianę z członkami lub zastępcami członków KR-u i innymi osobami należącymi do sieci.

Sieć nie oferuje wsparcia finansowego ze strony KR-u.

W jaki sposób radni UE mogą współpracować z KR-em?

Radne i radni należący do sieci mogą nawiązać kontakt z wybraną członkinią lub członkiem KR-u. Mogą się również aktywnie włączać w działania KR-u, na przykład organizując wydarzenia poświęcone UE w radach lokalnych i regionalnych oraz debaty z obywatelkami i obywatelami, biorąc udział w konsultacjach i ankietach KR-u, a także imprezach takich jak doroczny Europejski Tydzień Regionów i Miast i regularne szczyty europejskie KR-u. Ponadto mogą zwracać się do administracji KR-u we własnym języku z zapytaniem bądź prośbą o materiały czy pomoc w organizacji wydarzeń.


                                ​Złóż wniosek o członkostwo​​

No results.

 Previous Events

No results.

 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: