Europejski sojusz miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy 

W celu skoordynowania wspólnych wysiłków na rzecz ożywienia i odbudowy Ukrainy, KR wraz ze swymi partnerami, w tym z unijnymi i ukraińskimi stowarzyszeniami władz lokalnych i regionalnych, zainicjował europejski sojusz miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy.

Sojusz powstał na 150. sesji plenarnej KR-u, siedem dni po uzyskaniu przez Ukrainę statusu kraju kandydującego do UE, w odpowiedzi na apel prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Alliance Insight [pdf]

Treść

Rola

Wojna Rosji z Ukrainą zmusiła miliony Ukrainek i Ukraińców do opuszczenia swoich domów, zniszczyła setki miast i wiosek i nadal sieje spustoszenie w ukraińskich regionach.

Chociaż UE oraz jej władze lokalne i regionalne będą nadal nieść pomoc nadzwyczajną, istotne jest również połączenie sił w celu wsparcia ożywienia i odbudowy Ukrainy, zarówno teraz, jak i po wojnie.

KR wraz z partnerskimi stowarzyszeniami władz lokalnych i regionalnych z UE i Ukrainy zainaugurował europejski sojusz miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy, do którego należeć będą również miasta i regiony z UE i Ukrainy oraz ich krajowe stowarzyszenia przedstawicielskie. Celem sojuszu jest:

 • koordynacja wspólnych wysiłków z miastami i regionami Unii Europejskiej gotowymi udostępnić zasoby w celu wsparcia skutecznej i zrównoważonej odbudowy Ukrainy,
 • dalsze ułatwianie kontaktów i współpracy głównych partnerów z instytucjami UE oraz w ramach platformy na rzecz odbudowy Ukrainy, a także między unijnymi i ukraińskimi władzami i stowarzyszeniami lokalnymi i regionalnymi,
 • przekazywanie informacji, również zwrotnych, instytucjom UE i platformie na rzecz odbudowy Ukrainy oraz krzewienie dialogu politycznego ze szczeblem lokalnym i regionalnym towarzyszącego wysiłkom na rzecz odbudowy,
 • ułatwianie dzielenia się z ukraińskimi miastami i regionami wiedzą fachową na temat budowania zdolności, dobrych rządów i pomocy technicznej.

Zasady

Sojusz wzywa do zrównoważonej odbudowy Ukrainy opartej na następujących zasadach:

 • niezachwianym poparciu dla integralności terytorialnej Ukrainy i jej prawa do obrony suwerenności,
 • dalszej integracji europejskiej i dostępie ukraińskich władz lokalnych i regionalnych do sieci europejskich,
 • wzmocnieniu pozycji samorządu lokalnego, tak by przyjął na siebie wiodącą rolę w ożywieniu i odbudowie wraz z ukraińskim rządem centralnym, UE i innymi partnerami międzynarodowymi,
 • strategii odbudowy polegającej na zintegrowanym planowaniu na szczeblu terytorialnym, wykorzystującej podejście systemowe na rzecz zrównoważonych, ekologicznych, inteligentnych i sprzyjających włączeniu społecznemu obszarów w oparciu o zasadę „lepsze odbudowywanie”,
 • założeniach Europejskiej karty samorządu lokalnego zgodnie z (ukraińską) krajową strategią rozwoju regionalnego na lata 2021–2027, jej planowanym przeglądem i zmianami, a także z istniejącymi ramami decentralizacji na Ukrainie,
 • wspieraniu rozwoju i modernizacji ukraińskich obszarów wiejskich jako ważnego czynnika sukcesu Ukrainy,
 • silnym nacisku na poprawę dobrych rządów na szczeblu lokalnym i regionalnym, w tym na przejrzystość, zwalczanie korupcji, ochronę wolności mediów lokalnych oraz popularyzację administracji elektronicznej,
 • ułatwianiu rozwoju przedsiębiorstw i innowacji na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Przestrzeganie tych zasad powiedzie się wyłącznie wtedy, gdy szczebel lokalny i regionalny staną się podstawą wysiłków na rzecz odbudowy Ukrainy.

Działania

Sojusz apeluje o:

 • łatwy mechanizm zaangażowania, który umożliwiłaby gminom/regionom/stowarzyszeniom w UE/Europie udzielanie pomocy ukraińskim partnerom w ich wysiłkach na rzecz odbudowy,
 • program współpracy partnerskiej i bliźniaczej w celu lepszego budowania zdolności i ułatwienia wymiany know-how na równych zasadach,
 • zapewnienie wystarczających środków na krzewienie partnerstw bliźniaczych między klastrami w UE i na Ukrainie,
 • podejście inkluzywne, które łączyłoby miasta, wsie, społeczności i regiony i było spójne z dotychczasowymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego Ukrainy (na Ukrainie i w UE),
 • zdecydowane zaangażowanie się na rzecz promowania samorządu lokalnego i regionalnego, dobrych rządów i demokracji lokalnej,
 • skuteczny system wielopoziomowego sprawowania rządów oparty na zasadachOECD dotyczących inwestycji publicznych na wszystkich szczeblach sprawowania rządów.

Sojusz zachęca partnerów, takich jak EBI, EBOR, OECD i Bank Rozwoju Rady Europy, do znalezienia sposobów pogłębienia współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi z myślą o dostatniej i zrównoważonej przyszłości dla Ukrainy oraz do wzmocnienia demokracji lokalnej i wspólnych wartości UE.

Sojusz wzywa do ścisłego współdziałania z przyszłymi prezydencjami Rady w celu zapewnienia spójnej koordynacji działań lokalnych i regionalnych z państwami członkowskimi UE.

Przyłączenie się do sojuszu

Sojusz jest otwarty na współpracę i zachęca władze lokalne i regionalne oraz ich stowarzyszenia z całej Europy do przyłączenia się do starań na rzecz odbudowy Ukrainy. Aby przyłączyć się do sojuszu, prosimy skontaktować się z: SupportUkraine@cor.europa.eu.​​

​​

 • Recommendations-Ukraine

  Dostępne języki (3)
  1. Deutsch(111.54 KB-PDF)Pobierz
   Empfehlungen an die Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine 2024 im Hinblick auf einen dezentralen Erholungs- und Wiederaufbauprozess der Ukraine
  2. français(142.78 KB-PDF)Pobierz
   Recommandations à la conférence 2024 sur le redressement de l’Ukraine en vue d’un redressement et d’une reconstruction décentralisés du pays
  3. Ukranian | український(148.95 KB-PDF)Pobierz
   Рекомендації до Міжнародної конференції з питань відновлення України 2024 щодо децентралізованого відновлення та відбудови України
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.

Najnowsze wiadomości

Multimedia

Cities & Regions with Ukraine, building its future

 

Więcej filmów wideo

 • Cities & Regions with Ukraine, building its future
  Cities & Regions with Ukraine, building its future
 • Ukraine, We Are On Your Side
  Ukraine, We Are On Your Side
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Kontakt

Udostępnij :
 
Back to top