Pomoc dla regionów i miast w walce z koronawirusem  

Epidemia COVID-19 w dalszym ciągu rozprzestrzenia się na całym świecie. Rządy na wszystkich szczeblach, a zwłaszcza władze lokalne i regionalne, mają za zadanie zapewnić służby ratownicze, informować o sposobach powstrzymywania rozprzestrzeniania się choroby, koordynować wysiłki oraz w miarę możliwości łagodzić wpływ na gospodarkę.

Przywódcy lokalni i regionalni znajdują się na pierwszej linii walki z pandemią. Potrzebują pilnie lepszej koordynacji między wszystkimi szczeblami sprawowania rządów, lepszego zaopatrzenia w podstawowy sprzęt, szybkiego i łatwego dostępu do wsparcia finansowego, aby zaspokoić bezpośrednie potrzeby, oraz pragmatycznych rozwiązań w celu dostosowania się do wymogów lokalnych i regionalnych.

Plan działania

W tej nadzwyczajnej sytuacji Komitet Regionów – jako punkt kontaktowy i punkt odniesienia między Unią Europejską a jej samorządami lokalnymi i regionalnymi – przyjął plan mający na celu wspomaganie, informowanie, angażowanie i reprezentowanie miast i regionów w całej Europie poprzez:

1. zwiększenie wsparcia UE dla władz lokalnych i regionalnych w opiece zdrowotnej poprzez wezwanie do unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia,

2. uruchomienie platformy wymiany, która ułatwiać będzie współpracę i wzajemne wsparcie między miastami i regionami w całej UE,

3. dostarczanie, poprzez mechanizmy KR-u, konkretnych informacji zwrotnych od podmiotów szczebla lokalnego i regionalnego o tym, jak należy zająć się aspektami reagowania kryzysowego, a także aspektami zdrowotnymi, społecznymi i gospodarczymi pandemii oraz ich wpływem na ludzi i społeczności lokalne,

4. zapewnienie władzom lokalnym i regionalnym UE regularnych i praktycznych informacji na temat środków UE służących zażegnaniu kryzysu,

5. ułatwienie oceny działań UE na rzecz zwalczania pandemii w terenie i gromadzenie dowodów w celu udoskonalenia polityki UE w oparciu o doświadczenia szczebla lokalnego i regionalnego (ocena funkcjonowania polityki).

Więcej informacji na temat planu działania można znaleźć tutaj .

#EuropeansAgainstCovid19

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Podobne informacje
Linki
@EU_CoR