Vasco Alv​​es Cordeiro​ 

Pierwszy wiceprzewodniczący 

Vasco Alves Cordeiro urodził się na Azorach 28 marca 1973 r. i jest prawnikiem. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Przez dwie kadencje był przewodniczącym rządu Azorów – regionu autonomicznego Portugalii i najbardziej oddalonego regionu UE. Obecnie piastuje stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów i jest członkiem parlamentu regionalnego Azorów.

Przed pierwszym wyborem na stanowisko przewodniczącego rządu regionalnego Azorów w 2012 r. zajmował kilka stanowisk w rządzie regionalnym jako sekretarz ds. gospodarki (2008–2012), ds. prezydencji (2004–2008), ds. europejskich i zewnętrznych oraz ds. rolnictwa i rybołówstwa (2003–2004). W październiku 2016 r. został ponownie wybrany na przewodniczącego rządu regionalnego Azorów.

W 1996 r. po raz pierwszy został wybrany na członka parlamentu regionu autonomicznego Azory, a w latach 2000–2003, po reelekcji, sprawował w nim funkcję przewodniczącego Partii Socjalistów.

Wykonując swoje obowiązki, reprezentował Azory na szczeblu europejskim i międzynarodowym jako członek takich organizacji jak Europejski Komitet Regionów, Zgromadzenie Regionów Europy czy też R20 (regiony na rzecz działań w dziedzinie klimatu).

Po raz pierwszy na stanowisko przewodniczącego Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich został wybrany w Szwecji w 2014 r., następnie w Ponta Delgada w 2016 r. i – ponownie – w Funchal w 2018 r.

Vasco Alves Cordeiro usilnie zachęca do zwrócenia pilnie uwagi na kwestię powiązania obywateli z projektem integracji europejskiej. Skupia się również na zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Unii Europejskiej oraz opowiada się za polityką europejską, która skutecznie służyłaby interesom i ambicjom obywateli, umacniając rolę regionów jako bastionów demokracji wewnętrznej Unii.

Treść

Wystąpienia

  • Candidacy speech for First Vice-President

    Data: 12/02/2020

Mój zespół

  • portrait of Jean-Paul BuffatJean-Paul BuffatPolitical advisor to the 1st Vice-President
    • ​coordination and support to the activities of the First Vice-President
    • support of the work of the President's cabinet
    +32 2 282 2256

Kontakt

Gabinet  +32 2 282 2314 president.cor@cor.europa.eu
Share:
Back to top