Sekretarz generalny: Jiří Buriánek
Jiří Buriánek

Jako sekretarz generalny Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) stoję na czele administracji składającej się z 600 urzędników służby cywilnej, która wdraża decyzje podejmowane przez organy polityczne KR-u (zgromadzenia przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych): Prezydium, Konferencję Przewodniczących grup politycznych i przewodniczącego, i która wspiera członków w ich działalności legislacyjnej i politycznej.

Wspomagam przewodniczącego w reprezentowaniu interesów KR-u wobec innych instytucji i instancji europejskich, a także kieruję bieżącymi sprawami związanymi z administracją, budżetem i komunikacją.

Obywatele Europy apelują o zmianę sposobu ich uczestnictwa w pracach dotyczących najważniejszych dla nich dziedzin. Wszystkie instytucje UE są uprawnione do tego, żeby bardziej wsłuchiwać się w głos obywateli i pokazać im, że mają oni znaczenie. Jestem przekonany, że KR może w tym kontekście odegrać istotną rolę jako przedstawiciel polityków, którzy znajdują się najbliżej obywateli z racji posiadania lokalnego i regionalnego mandatu wyborczego.

Tutaj można znaleźć więcej informacji o mnie i o pracach Europejskiego Komitetu Regionów.

Najnowsze wiadomości
Wystąpienia
Mój zespół

Gabinet - kontakt Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Spinaci Gianluca
Spinaci Gianluca
Head of Cabinet
  +32 2 282 2541
 
Maartje Wouters
Maartje Wouters
Member of Cabinet
  +32 2 282 2111
 
Klaus Boele
Klaus Boele
Deputy Head of Cabinet
  +32 2 282 2594
 
Anna Passera
Anna Passera
Member of Cabinet
  +32 2 282 2421
 
Marie-Pierre Jouglain
Marie-Pierre Jouglain
Member of Cabinet
 
Christian Gsodam
Christian Gsodam
Advisor to the Secretary General
  +32 2 282 2121
 
Annette Hagemann
Annette Hagemann
Personal assistant to the Secretary General
  +32 2 282 2009
 
Christina-Melania Dunare
Christina-Melania Dunare
Team assistant
 
Andrea Partoune
Andrea Partoune
Team assistant
  +32 2 282 2481
 
Wystąpienia
Aktualności