Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów
Karl-Heinz Lambertz
PES

Karl-Heinz Lambertz został wybrany na przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w lipcu 2017 r. po odbyciu dwuipółletniej kadencji jako pierwszy wiceprzewodniczący. Jest również przewodniczącym Parlamentu Wspólnoty Niemieckojęzycznej w Belgii.

Karl-Heinz Lambertz urodził się 4 czerwca 1952 r. w Schoppen. Wcześnie zainteresował się polityką, działając jako przewodniczący niemieckojęzycznej Rady Młodzieży (1975–1980). Początkowo jego kariera zawodowa związana była z wykształceniem prawniczym, następnie w 1981 r. został posłem do parlamentu wspólnoty niemieckojęzycznej.

W latach 1990–1999 zajmował szereg stanowisk ministerialnych w rządzie wspólnoty niemieckojęzycznej, by wreszcie zostać wybranym na jego premiera (1999–2014). W 2014 r. po raz pierwszy został przewodniczącym Parlamentu i pełnił tę funkcję do 2016 r., a następnie został mianowany przedstawicielem Wspólnoty Niemieckojęzycznej w belgijskim Senacie. W czerwcu 2019 r. ponownie objął urząd przewodniczącego Parlamentu, które to stanowisko sprawuje do tej pory.

Od 2001 r. Karl-Heinz Lambertz jest członkiem KR-u, a w latach 2011–2015 był przewodniczącym Grupy PES w KR-ze. Od 2000 r. jest członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, zaś obecnie pełni funkcję jego wiceprzewodniczącego.

 
​  Cabinet contact+32 2 282 2314president.cor@cor.europa.eu
Other links​
CV in DE / EN / FR / NL

Najnowsze wiadomości
Wystąpienia
Mój zespół

Gabinet - kontakt Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Julien de Ridder
Julien de Ridder
Head of Cabinet
  +32 2 282 2309
 • Strategy, coordination, management
 • EU inter-institutional relations​
 • CoR's Conference of Presidents, Bureau meetings and plenary sessions
 • Relations with the CoR's Political Groups and Secretariat-General
 • Communication​
 
Jean-Paul Buffat
Jean-Paul Buffat
Deputy Head of Cabinet
  +32 2 282 2256
 • Deputising for the Head of Cabinet
 • ​Supports the Head of Cabinet in CoR, Bureau and plenary sessions activities
 • Economic and Monetary Union (EMU)
 • Task force on the Future of Europe and Brexit
 • Inter-institutional relations: European Council, European
 • Commission and European Parliament
 • Relations with EU political movements​​​
 
Laura Broich
Laura Broich
Policy Advisor and Assistant to the Head of Cabinet
  +32 2 282 2131
 • ​Employment & social policy​
 • Task force on the Future of Europe​
 • Support to the Head of Cabinet
 • Organisational and administrative support for internal and external meetings of the President and members of cabinet
 
David French
David French
Communications and Policy Advisor
  +32 2 282 2535
 • ​Strategic communications and coordination
 • Media relations, digital communications, events, publications and inter-institutional communications
 • Environmental, climate and energy policy
 
Michael Jansen
Michael Jansen
Policy Advisor
  +32 2 282 2382
 • Relations with the European associations and national delegations
 • ​Relations with regional and local representations
 • Youth, sport, education and culture
 • Public health & consume​r protection
 • Migration
 • Innovation, research & technology
 • Oversight of CoR events and studies
 
Nicolas Lété
Nicolas Lété
Policy Advisor
  +32 2 282 2540
 • Cohesion Policy & Multiannual Financial Framework
 • Transport ​
 • ​Urban and housing policy
 • Rural development & common agricultural policy
 • Fisheries & Maritime policy
 • Tourism
 
Filippo Terruso
Filippo Terruso
Advisor to the First Vice-President
  +32 2 282 2291
 • ​Coordinates and supports  activities of the First Vice-President - Markku Markkula (EPP/FI)
 • ​Supports the work of the President's cabinet
 • Cooperation w​ith National Parliaments and Subsidiarity Network
 • External relations and cooperation, enlargement, neighbourhood policy
 • Constitutional affairs, Brexit, migration
 • CORLEAP & ARLEM
 
Natasha Arvaniti
Natasha Arvaniti
Policy Advisor
  +32 2 282 2373
 • ​E​conomic and Monetary Union (EMU)
 • Economic governance
 • European Semester
 • ​EFSI & financial instruments
 • SMEs and Entrepreneurship
 
Chantal Fontaine
Chantal Fontaine
Assistant
  +32 2 282 2143
 • Organisational and logistical support of the President's agenda
 • ​Administrative support for internal and external meetings of the President and the cabinet memb​ers
 • Financial authorisation and management of budget lines
 • Coordination of request files, memos and briefings
 • Ad-hoc support to cabinet members
 
Luca Neumann
Luca Neumann
Assistant
  +32 2 282 2321
 • ​Communication Assistant
 • ​Policy, organisational and logistical support of the President and First Vice-President's activities
 • Organisational and administrative support for internal and external meetings of the President and the cabinet members
 • Coordination of request files, memos & briefings
 • Support for office management and coordination of missions
 • Ad-hoc support to cabinet members
 
Wystąpienia
Aktualności
Twitter