Nota prawna i ochrona danych 

Treść

Polityka językowa

Języki urzędowe UE

angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. 

Języki, w których publikowane są różne informacje na stronie internetowej Komitetu Regionów

  • ​Struktura nawigacji na stronie internetowej jest publikowana w językach urzędowych UE.
  • Informacje ogólne są publikowane w językach urzędowych UE w miarę ich tłumaczenia.
  • Dokumenty urzędowe, dokumenty o znaczeniu politycznym oraz informacje i dokumenty dotyczące sesji plenarnych są publikowane we wszystkich językach urzędowych UE.
  • Pilne lub krótkoterminowe informacje (wiadomości, wydarzenia itp.) nie są publikowane we wszystkich językach UE. Wybór języków uzależniony od docelowych odbiorców informacji.
  • Informacje specjalistyczne (techniczne, dotyczące działań w toku, zaproszenia do składania ofert) są publikowane głównie w języku angielskim.
  • Krajowe i regionalne informacje ukierunkowane (Europa w moim regionie) są publikowane w języku danego kraju.
  • Formularze kontaktowe i odpowiedzi na wiadomości można przesyłać w dowolnym języku urzędowym UE. Jeśli to możliwe, odpowiedzi na nie udzielane są w tym samym języku. Aby zapewnić jak najszybsze udzielenie odpowiedzi, nadawca wiadomości proszony jest o wybranie dodatkowego preferowanego języka (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego).

Dlaczego niektóre informacje są niedostępne w moim języku? 

Osoby korzystające ze strony internetowej KR-u są czasem zaskoczone, że nie wszystkie jej elementy dostępne są w ich języku. Oto czynniki, od których uzależniona jest dostępność języków na stronie Komitetu Regionów:

  • ​(prawne) znaczenie dokumentu – ponieważ opinia publiczna musi mieć dostęp do wszelkich oficjalnych dokumentów, publikowane są one we wszystkich językach urzędowych UE. Pozostałe dokumenty tłumaczone są tylko na potrzebne języki (np. komunikacja z władzami krajowymi, organizacjami bądź konkretnymi osobami);
  • pilny charakter – informacje określonego rodzaju trzeba publikować bez zbędnej zwłoki, aby zachowały aktualność. Z racji tego, że przekład jest procesem czasochłonnym, zamiast czekać na tłumaczenie na wszystkie języki, wolimy publikować dokumenty szybko w językach zrozumiałych dla jak największej liczby Europejczyków;
  • oszczędność kosztowa – mając na względzie oszczędzanie pieniędzy podatników, w wypadku wysoce specjalistycznych tekstów czytanych jedynie przez relatywnie niewielką liczbę osób staramy się dbać o to, by większość była w stanie zrozumieć treść zasadniczą informacji;
  • przeszkody o charakterze technicznym – zarządzanie serwisem internetowym prowadzonym w ponad 20 językach jest procesem bardzo złożonym, wymagającym zaangażowania wielu zasobów ludzkich i finansowych;
  • tłumaczenie – współpracujemy jedynie z ograniczoną liczbą tłumaczy i dysponujemy określonym budżetem na tłumaczenia (pokrywanym z podatków obywateli).

Na niektórych stronach oferujemy jednak możliwość wyświetlenia automatycznego tłumaczenia maszynowego zapewnianego przez serwis „eTranslation" Komisji Europejskiej:

  • ​Tłumaczenie maszynowe może dać ogólne wyobrażenie o treści tekstu w języku, który użytkownik rozumie. Należy jednak pamiętać, że nie wiąże się ono z żadną ingerencją człowieka oraz że jakość i dokładność tłumaczenia maszynowego mogą się znacznie różnić w poszczególnych tekstach i w różnych kombinacjach językowych.

Będziemy wdzięczni za przekazanie nam informacji zwrotnych na temat tłumaczenia maszynowego. Można to zrobić tu.​​​

Zasady moderowania mediów społecznościowych

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych! 

Europejski Komitet Regionów oferuje platformę poświęconą regionom i miastom UE i jest obecny w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram i YouTube. Jesteśmy otwarci na wszystkie poglądy polityczne, myśli i idee i zachęcamy do udziału w naszych dyskusjach online. Wszyscy mogą zostawić nam komentarze i udostępniać nasze treści.

Zasady 

Prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad dobrego wychowania. Nie akceptujemy obraźliwych komentarzy ani używania obelżywego i niestosownego języka. Szanujmy się nawzajem i przestrzegajmy wspólnych podstawowych zasad. Mówimy „nie" rasizmowi, ksenofobii i dyskryminacji ze względu na religię, pochodzenie etniczne, płeć czy orientację seksualną. Nie zgadzamy się na nawoływanie do przemocy i nienawiści. Nasze zasady zabraniają też zostawiania komentarzy, które są szkalujące, niezgodne z prawem lub obejmują naruszenia prawa autorskiego. Będziemy usuwać takie komentarze i możemy blokować użytkowników, którzy wielokrotnie używają obraźliwego języka, jak również osoby, które podszywają się pod osoby publiczne lub posługują się fałszywymi kontami. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania postów będących spamem, nadmiernie powtarzających się, bardzo długich lub zakłócających funkcjonowanie społeczności, jak również stanowiących niezamówione informacje handlowe. Zachęcamy do zamieszczania komentarzy, które są związane z tematem i wnoszą wkład w debatę.

Zarządzanie 

Wspomniane platformy mediów społecznościowych wchodzą w zakres odpowiedzialności Działu ds. Mediów Cyfrowych i Społecznościowych oraz Publikacji Europejskiego Komitetu Regionów; pracownicy innych departamentów zapewniają wsparcie merytoryczne. Fakt, że obserwujemy określone konta, nie oznacza, że popieramy je i udostępniane na ich treści. Wykorzystujemy szereg istniejących lub nowych hasztagów (#), aby móc przyłączać się do konwersacji grupowych i uczestniczyć w debatach. Nie możemy jednak przyjąć na siebie odpowiedzialności za nieopracowane przez nas treści publikowane pod tymi hasztagami.

Staramy się usuwać wszelkie zgłoszone nam błędy. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub działalność jakiejkolwiek osoby trzeciej lub zewnętrznego portalu.

Staramy się jak najszybciej odpowiadać na jak najwięcej pytań. Jeśli przeoczyliśmy Pana/Pani pytanie, prosimy poinformować nas o tym, pisząc na podany poniżej adres e-mail.

Zdjęcia 

Wszystkie zdjęcia na naszych kanałach objęte są – o ile nie zaznaczono inaczej – prawami autorskimi Unii Europejskiej. Zdjęcia opatrzone znakiem „© Unia Europejska" można swobodnie wykorzystywać pod warunkiem podania źródła. Zakazane jest jednak ich wykorzystywanie do celów komercyjnych czy w sposób obraźliwy. Dokładamy wszelkich starań, aby treści publikowane na naszych kanałach były zgodne z ogólnym rozporządzeniem (UE) o ochronie danych. Jeśli jednak uważają Państwo, że doszło do naruszenia Państwa prawa do prywatności lub praw własności intelektualnej, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane osobowe 

Zbieramy do celów statystycznych zagregowane dane o użytkownikach naszych platform społecznościowych. Wykorzystujemy narzędzie Talkwalker do gromadzenia i wizualizacji danych zagregowanych do celów badań statystycznych; w żadnym wypadku nie przetwarzamy danych osobowych osób nas obserwujących. Zbieranie danych objęte jest regulaminem i umową licencyjną każdej z platform mediów społecznościowych.

W razie dalszych pytań prosimy pisać na adres e-mail:

socialmedia@cor.europa.eu​​

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2019 r. 

Prawa autorskie

© Unia Europejska 1995–2024

O ile nie wskazano inaczej (np. za pomocą informacji o prawach autorskich), treści będące własnością UE na tej stronie internetowej są objęte licencją Creative Commons „Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe" (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Oznacza to, że dokument może być ponownie wykorzystany pod warunkiem odpowiedniego podania źródeł i wskazania wszelkich zmian.

Wykorzystywanie lub kopiowanie elementów niebędących własnością Unii Europejskiej może wymagać bezpośredniej zgody podmiotu praw autorskich. W związku z tym, jeżeli określona treść obejmuje prace osób trzecich, konieczna jest weryfikacja dodatkowych praw. W przypadku uzyskania zgody unieważnia ona i zastępuje wspomniane wcześniej zezwolenie ogólne. Powinny być w niej wyraźnie wskazane wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania treści.

Zastrzeżenie prawne

Europejski Komitet Regionów prowadzi niniejszy portal internetowy, aby ułatwić powszechny dostęp do informacji na temat inicjatyw i szeroko pojętych polityk Unii Europejskiej. Staramy się, by informacje te były aktualne i dokładne. Staramy się usuwać wszelkie zgłoszone nam błędy.

Europejski Komitet Regionów nie ponosi jednak odpowiedzialności za informacje publikowane na tym portalu.

Informacje te:

  • ​​są natury ogólnej i nie odnoszą się do konkretnej sytuacji jakichkolwiek osób ani podmiotów;
  • mogą nie być wyczerpujące, kompletne, dokładne czy aktualne;
  • niekiedy odsyłają do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi Komitet nie ma kontroli i za które nie bierze odpowiedzialności,
  • nie stanowią porady zawodowej ani prawnej (jeżeli potrzebują Państwo konkretnej porady, powinni Państwo skorzystać z usług odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów).

Prosimy pamiętać, że dokumenty dostępne na portalu niekoniecznie są dokładną kopią oficjalnie przyjętego tekstu. Za autentyczne uznaje się jedynie oficjalne prawodawstwo Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zależy nam, by zakłócenia spowodowane błędami technicznymi występowały jak najrzadziej. Jednak niektóre dane lub informacje na naszym portalu mogły powstać lub zostać udostępnione w plikach lub formatach, które nie są pozbawione błędów. Nie możemy też zagwarantować, że dostęp do naszego portalu nie zostanie zakłócony lub w inny sposób utrudniony. Europejski Komitet Regionów nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli w wyniku korzystania z portalu lub którejkolwiek z połączonych z nim stron zewnętrznych wystąpią tego typu problemy.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Europejskiego Komitetu Regionów w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązującym ustawodawstwie krajowym lub wyłączenie jego odpowiedzialności w przypadkach, które nie mogą zostać objęte wyłączeniem, zgodnie ze wspomnianym ustawodawstwem.​

Udostępnij :
 
Back to top