Polityka językowa 

Naszym celem jest podawanie informacji w Państwa języku ojczystym lub w języku, który Państwo rozumieją, w zależności od rodzaju danych, które Państwa interesują.
Treść

Języki urzędowe UE 

angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. 

Języki, w których publikowane są różne informacje na stronie internetowej Komitetu Regionów 

 • Struktura nawigacji strony. Publikowana w językach urzędowych UE. 
 • Informacje ogólne. Publikowane w językach urzędowych UE po przetłumaczeniu. 
 • Dokumenty urzędowe, dokumenty o znaczeniu politycznym, informacje dotyczące sesji plenarnych i związana z nimi dokumentacja. Publikowane we wszystkich językach urzędowych UE. 
 • Informacje pilne bądź krótkotrwałe (newsy, wydarzenia, …). Niepublikowane we wszystkich językach. Wybór języków uzależniony od docelowych odbiorców informacji. 
 • Informacje specjalistyczne (techniczne, dotyczące działań w toku, zaproszenia do składania ofert). Publikowane głównie w języku angielskim. 
 • Informacje kierowane do adresatów krajowych lub regionalnych („Europa w moim regionie"). Publikowane w języku danego kraju. 
 • Formularze kontaktowe i odpowiedzi na wiadomości wysyłane przez Państwa. Wiadomości można przesyłać w dowolnym języku urzędowym UE. Jeśli to możliwe, odpowiedzi na nie udzielane są w tym samym języku. Aby zapewnić jak najszybsze udzielenie odpowiedzi, nadawca wiadomości proszony jest o wybranie dodatkowego preferowanego języka (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego).​​

Dlaczego niektóre informacje są niedostępne w moim języku? 

Osoby korzystające ze strony internetowej KR-u są czasem zaskoczone, że nie wszystkie jej elementy dostępne są w ich języku. Oto czynniki, od których uzależniona jest dostępność języków na stronie Komitetu Regionów: 

 • (prawne) znaczenie dokumentu – ponieważ opinia publiczna musi mieć dostęp do wszelkich oficjalnych dokumentów, publikowane są one we wszystkich językach urzędowych UE. Pozostałe dokumenty tłumaczone są tylko na potrzebne języki (np. komunikacja z władzami krajowymi, organizacjami bądź konkretnymi osobami); 
 • pilny charakter – informacje określonego rodzaju trzeba publikować bez zbędnej zwłoki, aby zachowały aktualność. Z racji tego, że przekład jest procesem czasochłonnym, zamiast czekać na tłumaczenie na wszystkie języki, wolimy publikować dokumenty szybko w językach zrozumiałych dla jak największej liczby Europejczyków; 
 • oszczędność kosztowa – mając na względzie oszczędzanie pieniędzy podatników, w wypadku wysoce specjalistycznych tekstów czytanych jedynie przez relatywnie niewielką liczbę osób staramy się dbać o to, by większość była w stanie zrozumieć treść zasadniczą; 
 • przeszkody o charakterze technicznym – zarządzanie serwisem internetowym prowadzonym w ponad 20 językach jest procesem bardzo złożonym, wymagającym zaangażowania wielu zasobów ludzkich i finansowych; 
 • tłumaczenie – współpracujemy jedynie z ograniczoną liczbą tłumaczy i dysponujemy określonym budżetem na tłumaczenia (pokrywanym z podatków obywateli). 

Na niektórych stronach oferujemy jednak możliwość wyświetlenia automatycznego tłumaczenia maszynowego zapewnianego przez serwis eTranslation Komisji Europejskiej: 

 • Tłumaczenie maszynowe może dać ogólne wyobrażenie o treści tekstu w języku, który użytkownik rozumie. Należy jednak pamiętać, że nie wiąże się ono z żadną ingerencją człowieka oraz że jakość i dokładność tłumaczenia maszynowego mogą się znacznie różnić w poszczególnych tekstach i w różnych kombinacjach językowych. 

Będziemy wdzięczni za przekazanie nam informacji zwrotnych na temat tłumaczenia maszynowego. Można to zrobićtu​.​

Udostępnij:
 
Back to top