Deklaracja środowiskowa 

EMAS logo
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Europejski Komitet Regionów (KR) to dwa organy konsultacyjne Unii Europejskiej. W swych pracach konsultacyjnych komitety od dawna angażują się w zrównoważony rozwój i walkę ze zmianą klimatu. Czy jednak w naszych instytucjach faktycznie wcielamy w życie własne zalecenia? 

Aby zagwarantować, by Komitety funkcjonowały w sposób możliwie najbardziej przyjazny dla środowiska, od 2008 r. wdrażamy system zarządzania środowiskowego zgodny z EMAS.
Udostępnij:
 
Back to top