Commissie Economisch Beleid (ECON)  

De commissie Economisch Beleid is bevoegd voor de volgende beleidsterreinen:

 • Belastingbeleid
 • Economisch en monetair beleid
 • Economische governance en Europees Semester
 • Eengemaakte markt en digitale eengemaakte markt
 • Governance duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
 • Industriebeleid en Industrie 4.0
 • Internationale handel en tarieven (met inbegrip van WTO-kwesties)
 • Lokale/regionale financiën en investeringen
 • Mededingings- en staatssteunbeleid
 • Mkb-beleid en ondernemerschap
 • Openbare diensten
 • Overheidsinvesteringen
 • Overheidsopdrachten

Het secretariaat van de commissie ECON is ook verantwoordelijk voor de wedstrijd “Europese Ondernemende Regio’s” (EOR), die Europese regio’s met de meest geloofwaardige, toekomstgerichte en veelbelovende visie en innovatieve beleidsstrategie voor ondernemerschap beloont.

ECON is belast met het Netwerk van regionale hubs ter beoordeling van de uitvoering van EU-beleid (RegHub)​. RegHub is een platform dat lokale en regionale spelers samenbrengt voor overleg om hun ervaringen met de uitvoering van EU-beleid in kaart te brengen.

ECON beheert het breedbandplatform, een gezamenlijk initiatief van het Comité van de Regio’s (CvdR) en de Europese Commissie dat erop gericht is snelle breedband in alle Europese regio’s beschikbaar te maken.

De commissie ECON treedt ook op als voortrekker en coördinator bij de betrekkingen tussen het CvdR en de Europese Investeringsbankgroep​​, die een breed scala aan acties en beleidsterreinen omvatten.

Tot slot helpt het secretariaat van de commissie ECON haar leden via enquêtes, studies en analyses om huidige trends in de Europese steden en regio’s in de gaten te houden en praktijkvoorbeelden van geslaagde beleidsmaatregelen in kaart te brengen.​


Selecteer andere CvdR-commissie: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with E​IB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Maria Lozano Uriz (END), in charge of Digital Single Market, Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart specialisation strategies, Broadband platform
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Audrey Parizel​, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Robert Rönström, in charge of International Trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Verwante informatie
Links