Commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

De commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting is bevoegd voor de volgende beleidsterreinen:

Economische, sociale en territoriale samenhang

Structuurfondsen en ruimtelijke ordening

Stedelijk beleid en huisvesting

Vervoer en trans-Europese vervoersnetwerken

Macro-regio's, territoriale samenwerking, en regionale statistieken and indicatoren

Jaarlijkse EU-begroting, meerjarig financieel kader en lokale en regionale financiën

Het COTER-secretariaat is ook verantwoordelijk voor het officiële EU-register van EGTS'en en voor het beheer van het EGTS-platform dat politieke en technische vertegenwoordigers van alle bestaande en in oprichting zijnde EGTS'en samenbrengt.

Verder is de commissie COTER belast met de Territoriale-effectbeoordelingen (TEB's) van het CvdR . TEB's bieden CvdR-rapporteurs een analyse van de mogelijke territoriale impact van wetgevingsvoorstellen van de EU.

Gezamenlijke activiteiten van CvdR en OESO – op gebieden zoals de kwaliteit van overheidsinvesteringen, decentralisering en regionale, stedelijke en plattelandsontwikkeling – worden eveneens door de commissie COTER in goede banen geleid. Met de samenwerking wordt vooral beoogd de politieke dialoog tussen de OESO en lokale en regionale overheden van de EU-lidstaten te versterken, wat uiteindelijk moet leiden tot betere overheidsmaatregelen om het economisch en sociaal welzijn te bevorderen.

Selecteer andere CvdR-commissie: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation
  • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, OECD Relations, Maritime Transport, Ports
  • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Lucia Bertola, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Rui Cordeiro da Silva​​, in charge of management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Secretariat, General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Verwante informatie
Links