Commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER)  

De commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting is bevoegd voor de volgende beleidsterreinen:

Economische, sociale en territoriale samenhang

Structuurfondsen en ruimtelijke ordening

Stedelijk beleid en huisvesting

Vervoer en trans-Europese vervoersnetwerken

Macro-regio's, territoriale samenwerking, en regionale statistieken and indicatoren

Jaarlijkse EU-begroting, meerjarig financieel kader en lokale en regionale financiën

Het COTER-secretariaat is ook verantwoordelijk voor het officiële EU-register van EGTS'en en voor het beheer van het EGTS-platform dat politieke en technische vertegenwoordigers van alle bestaande en in oprichting zijnde EGTS'en samenbrengt.

Verder is de commissie COTER belast met de Territoriale-effectbeoordelingen (TEB's) van het CvdR . TEB's bieden CvdR-rapporteurs een analyse van de mogelijke territoriale impact van wetgevingsvoorstellen van de EU.

Gezamenlijke activiteiten van CvdR en OESO – op gebieden zoals de kwaliteit van overheidsinvesteringen, decentralisering en regionale, stedelijke en plattelandsontwikkeling – worden eveneens door de commissie COTER in goede banen geleid. Met de samenwerking wordt vooral beoogd de politieke dialoog tussen de OESO en lokale en regionale overheden van de EU-lidstaten te versterken, wat uiteindelijk moet leiden tot betere overheidsmaatregelen om het economisch en sociaal welzijn te bevorderen.

Selecteer andere CvdR-commissie: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
  • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
  • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm