Commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

De commissie CIVEX is bevoegd voor de volgende beleidsterreinen:

ruimte van vrijheid, veiligheid en recht

immigratiebeleid, asiel en visa

Handvest van de grondrechten van de EU

actief burgerschap

decentralisatie

constitutionele zaken

governance, beter wetgeven, subsidiariteit en evenredigheid

externe betrekkingen, inclusief administratieve externe samenwerking en capaciteitsopbouw

internationale verdragen en onderhandelingen, terrorisme en grenscontroles

nabuurschapsbeleid (inclusief Oostelijk Partnerschap en euromediterrane samenwerking), decentrale ontwikkelingssamenwerking en EU-uitbreiding

Selecteer andere CvdR-commissie: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme