ENVE 

Commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie 

ENVE logo
© Mopic / Shutterstock.com

De commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) coördineert al het werk van het Comité van de Regio’s (CvdR) dat te maken heeft met de Europese Green Deal. Dat gaat bijvoorbeeld over milieu, biodiversiteit, circulaire economie en nulverontreiniging, klimaatverandering, energie en ruimtevaartbeleid. De commissie is ook verantwoordelijk voor de werkgroep Green Deal Going Local en andere netwerken en platforms zoals de nationale ambassadeurs van het Burgemeestersconvenant, de ambassadeurs van het klimaatpact van het CvdR en het Stakeholdersplatform voor een samenleving zonder verontreiniging. Op het internationale toneel laat de commissie de stem van het CvdR horen in VN-conferenties over klimaatverandering en biodiversiteit.

Selecteer andere CvdR-commissie:
Inhoud

Over ons

De commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) bereidt middelen en instrumenten voor en stelt ze ter beschikking van het CvdR zodat het Comité zijn adviserende rol in het wetgevende en politieke proces van de EU zo goed mogelijk kan vervullen.

De commissie ENVE helpt bij de voorbereiding van politieke boodschappen van het CvdR over alles wat te maken heeft met de Green Deal, zoals:

 • Klimaatverandering
 • Energie
 • Ruimtevaartbeleid van de Europese Unie
 • Biodiversiteit
 • Circulaire economie
 • Nulverontreiniging

De medewerkers van de commissie helpen de leden om ENVE-adviezen op te stellen, ondersteunen het politieke proces tijdens de bureauvergaderingen en zittingen en zijn verantwoordelijk voor follow-up en effectbeoordeling. Ze organiseren commissievergaderingen en externe evenementen over de relevante beleidsterreinen.

Activiteiten

Werkgroep “Green Deal Going Local”

De commissie ENVE coördineert eveneens de werkgroep “Green Deal Going Local”. Met dit commissieoverstijgende initiatief wil het Europees Comité van de Regio’s steden en regio’s een centrale rol laten spelen in de Europese Green Deal en ervoor zorgen dat zowel de EU-strategie voor duurzame groei als het COVID-19-herstelplan zich vertalen in rechtstreekse financiële steun voor steden en regio’s en concrete projecten voor elk bestuursgebied. De commissie ENVE levert ook input voor de bijhorende campagne Green Deal Going Local.

Taskforce 3

De commissie ENVE is belast met de coördinatie van taskforce 3, die de werkgroep Green Deal Going Local ondersteunt. Taskforce 3 is in de eerste plaats bedoeld als een instrument voor coördinatie tussen alle commissies, fracties en communicatiediensten. Als dusdanig zorgt taskforce 3 voor samenhang in de wetgevingswerkzaamheden van het CvdR over de Green Deal en duidelijke communicatie over dat onderwerp.

Andere netwerken en platforms

De commissie ENVE is ook bevoegd voor activiteiten in verband met het Burgemeestersconvenant, een initiatief waarbij lokale en regionale overheden zich inzetten voor een beter klimaat- en energiebeleid.

De commissie ENVE is betrokken bij het Europees klimaatpact, dat burgers de kans wil geven om Europa te vergroenen. CvdR-leden worden uitgenodigd om zich bij dit initiatief aan te sluiten als CvdR-ambassadeurs voor het klimaatpact. Het CvdR helpt via zijn “CoR 4 Climate Pact”-project de CvdR-ambassadeurs voor het klimaatpact om lokale klimaatevenementen te organiseren die bedoeld zijn om het klimaatbewustzijn te vergroten en lokale klimaatacties te faciliteren.

De commissie ENVE is samen met de Europese Commissie verantwoordelijk voor het beheer van het Stakeholdersplatform voor een samenleving zonder verontreiniging. Doel van dat platform is de ambitie om alle verontreiniging tot nul terug te dringen te helpen verwezenlijken in overleg met actoren uit verschillende gemeenschappen en expertisegebieden, waaronder lokale en regionale overheden.

Wat doet ENVE op internationaal niveau?

Op het internationale toneel laat de commissie ENVE de stem van het CvdR horen in VN-conferenties over klimaatverandering en biodiversiteit. De commissie ENVE is verantwoordelijk voor de coördinatie van de CvdR-delegatie bij de COP’s over het Klimaatverdrag, zoals in 2021 het geval was voor de COP26 in Glasgow. Daarnaast coördineert de commissie ENVE de bijdrage van het CvdR aan de VN-biodiversiteitsconferenties (COP-CBD’s). De bijdrage van het CvdR aan de Verklaring van Edinburgh over het mondiaal biodiversiteitskader voor de periode na 2020 is in dat verband een van zijn recentste verwezenlijkingen. Het maakt ook duidelijk hoe belangrijk meerlagig bestuur op internationaal niveau is.

Laatste nieuws

Vergaderingen

Komende vergaderingen

Vorige vergaderingen

Adviezen

Goedgekeurde adviezen

Adviezen in behandeling

Studies

 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Publicatiedatum: 28/04/2023Thema:Climate change policy, Energy efficiency, Green DealAuteur:Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Climate adaptation:Measuring performance, defining targets and ensuring sustainability

  Publicatiedatum: 06/12/2022Thema:Climate change policy, Green DealAuteur:Mariya Gancheva, Per Lundberg, Isa Vroom (Milieu Consulting)
 • European Green Deal Handbook

  Publicatiedatum: 19/09/2022Thema:Green DealAuteur:Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight), Helene Gorny, Arndt Münch (ÖIR) and Michele Alessandrini, Carlo Bettini (t33)
 • Renovation Wave: guidance for local and regional implementation

  Publicatiedatum: 26/04/2022Thema:Green Deal, Energy efficiency, EU energy policyAuteur:Arndt Münch, Manon Badouix, Bernd Schuh (ÖIR), Sabine Zillmer (Spatial Foresight)
 • Equal opportunities and responsibilities in the implementation of the European Green Deal

  Publicatiedatum: 13/01/2022Thema:Green Deal, EqualityAuteur:Haris Martinos, Herta Tödtling-Schönhofer and Paul Jeffrey (Metis GmbH)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  Publicatiedatum: 10/05/2021Thema:Environment policy, Climate change policy, Green DealAuteur:Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  Publicatiedatum: 31/03/2021Thema:Climate change policyAuteur:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Renovation Wave Study

  Publicatiedatum: 03/02/2021Thema:Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyAuteur:Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities

  Publicatiedatum: 15/12/2020Thema:Climate change policy, Energy efficiency, Green Deal, Renewable energyAuteur:Tugce Tugran, Alicia McNeill, Matthew Jones, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • The Local and Regional Dimension in the New Circular Economy Action Plan

  Publicatiedatum: 06/10/2020Thema:Circular economyAuteur:Camille Borett, Guillermo Gea, Lucille Labayle, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting SRL)
 • Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact

  Publicatiedatum: 16/09/2020Thema:Climate change policy, Green DealAuteur:Alicia McNeill, Tugce Tugran, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Adapting to climate change: Challenges and opportunities for the EU local and regional authorities

  Publicatiedatum: 16/09/2020Thema:Climate change policy, Multi-level governance and devolutionAuteur:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Tugce Tugran and Camille Borrett (Milieu Consulting SRL)
 • Integrated water management and policy coherence in regions and cities

  Publicatiedatum: 27/03/2020Thema:Water policyAuteur:Alicia McNeill and Tony Zamparutti (Milieu Consulting SPRL, Belgium).
 • Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments

  Publicatiedatum: 19/03/2020Thema:BiodiversityAuteur:Agnieszka Markowska, Lucille Labayle, Paola Banfi, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL, Belgium)
 • Towards sustainable neighbourhoods and small communities – Environmental policy below municipal level

  Publicatiedatum: 11/02/2020Thema:Environment policy, Multi-level governance and devolutionAuteur:Marco Cuevas, Carlo Miani, Hugo Ruiz and Evelyn Clara Rosenberg (adelphi consult GmbH, Germany)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  Publicatiedatum: 27/09/2019Thema:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAuteur:Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  Publicatiedatum: 19/09/2019Thema:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAuteur:Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  Publicatiedatum: 15/04/2019Thema:Environment policyAuteur:Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions

  Publicatiedatum: 24/10/2018Thema:Water policyAuteur:Mariya Gancheva, Alicia McNeill and Melanie Muro (Milieu Ltd, Belgium).
 • Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe

  Publicatiedatum: 25/09/2018Thema:Energy efficiency, market and technology, Energy Union and infrastructureAuteur:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Nicola Crook and Catarina Monteiro (Milieu Ltd, Belgium)
 • Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension

  Publicatiedatum: 31/07/2018Thema:Environment policyAuteur:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Catarina Monteiro and Alessia Valentino (Milieu Ltd)
 • A European Strategy for plastics in the circular economy - Local and regional dimension

  Publicatiedatum: 14/06/2018Thema:Environment policy, Waste policyAuteur:Marine Briard, Sarah O’ Brien and Florent Pelsy (Milieu Ltd, Belgium).
 • Contribution of EU local and regional authorities to the 14th meeting of the UN Convention on Biodiversity (CBD COP 14)

  Publicatiedatum: 30/05/2018Thema:BiodiversityAuteur:Sandra Jen and Marta Ballesteros (Milieu Ltd, Belgium).
 • Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation

  Publicatiedatum: 08/10/2017Thema:Environment policyAuteur:Jennifer McGuinn, Lise Oulès, Harriet Bradley and Alicia McNeill (Milieu Ltd).
 • Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities

  Publicatiedatum: 14/09/2017Thema:Climate change policyAuteur:Ludovica Rossi, Mariya Gancheva and Sarah O’Brien (Milieu Ltd)
 • EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience

  Publicatiedatum: 24/01/2017Thema:Energy efficiency, market and technologyAuteur:Maarten Afman and Sofia Cherif (CE Delft), Giorgia Rambelli and Stephan Sina (ICLEI), and and Christine Lucha (Ecologic Institute).
 • An overview of regions and cities with-in the global climate change process - a perspective for the future

  Publicatiedatum: 22/12/2016Thema:Climate change policyAuteur:Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Lena Donat (Ecologic Institute) and Gilbert Ahamer & Klaus Radunsky (Federal Environment Agency Austria).
 • Regional and Local Adaptation in the EU since the Adoption of the EU Adaptation Strategy in 2013

  Publicatiedatum: 25/10/2016Thema:Climate change policyAuteur:Evelyn Lukat, Jenny Tröltzsch, Giacomo Cazzola, Zoritza Kiresiewa, Daniel Blobel (Ecologic Institute), Alberto Terenzi, Julia Peleikis, Vasileios Latinos (ICLEI), Ray Purdy, Peter Hjerp (UCL).
 • Multi-level governance and partnership practices in development and implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAP)

  Publicatiedatum: 29/06/2016Thema:Energy efficiency, market and technologyAuteur:Arne Riedel (Ecologic Institut) and Giorgia Rambelli (ICLEI), Alexander Storch (Umweltbundesamt Wien).
 • Local and Regional State of Play and Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

  Publicatiedatum: 16/06/2016Thema:Energy efficiency, market and technology, Renewable energyAuteur:Christine Lucha and Andreas Prahl (Ecologic Institute), Bettina Kampman and Sofia Cherif (CE Delft), Carsten Rothballer (ICLEI), Alexander Storch (EEA Vienna).
 • The implementation of the Natura 2000, Habitats Directive 92/43/ECC and Birds Directive 79/409/ECC (Preparation for an ex-post territorial impact assessment)

  Publicatiedatum: 21/04/2015Thema:BiodiversityAuteur:Ecologic Institute, UCL Centre for Law and the Environment
 • File Note on Circular Economy Package for the Territorial Impact Assessment Workshop

  Publicatiedatum: 07/09/2014Auteur:Francesca Montevecchi (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) and Hubert Reisinger (Umweltbundesamt GmbH)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations

  Publicatiedatum: 11/06/2014Auteur:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part A: Analysis and case studies

  Publicatiedatum: 11/06/2014Auteur:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”

  Publicatiedatum: 17/07/2013Auteur:Vienna University of Economics and Business - Institute for Managing Sustainability (Zoran Rušnov, Umberto Pisano and Norma Schönherr)
  Beschikbare talen (21)
  1. English(72,35 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  2. български(194,85 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  3. Čeština(174,86 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  4. dansk(73,08 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  5. Deutsch(72,89 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  6. ελληνικά(220,84 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  7. español(71,43 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  8. eesti(71,94 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  9. suomi(71,92 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  10. français(74,02 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  11. magyar(167,58 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  12. italiano(74,4 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  13. lietuvių(173,86 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  14. latviešu(180,03 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  15. Malti(152,38 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  16. polski(180,5 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  17. português(123,55 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  18. română(145,21 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  19. slovenčina(173,6 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  20. slovenščina(164,64 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  21. svenska(72,8 KB - PDF)Downloaden
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat? Waarom dit gebeurt.
 • - Summary of a Survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A Digital Agenda for Europe" - Executive Summary

  Publicatiedatum: 01/06/2013Auteur:Vienna University of Economics and Business, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) (Zoran Rušnov and Norma Schönherr)
 • Ambitious waste targets and local and regional waste management

  Publicatiedatum: 31/05/2013Auteur:Ecologic Institute (Albrecht Gradmann), Umweltbundesamt Österreich (Thomas Weissenbach (main author) and Hubert Reisinger) and RIMAS (Francesca Montevecchi)
 • Adaptation to Climate Change

  Publicatiedatum: 09/04/2011Auteur:Ecologic Institute, Berlin/Vienna
  Beschikbare talen (1)
  1. français(1,74 MB - PDF)Downloaden
   Adaptation to Climate Change
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat? Waarom dit gebeurt.

Samenstelling

 • portrait of Rafał Kazimierz TRZASKOWSKIRafał Kazimierz TRZASKOWSKIVoorzitter@trzaskowski_
 • portrait of Kata TÜTTŐKata TÜTTŐEerste vicevoorzitter
 • portrait of Andries GRYFFROYAndries GRYFFROYTweede vicevoorzitter

​Secretariat​​

Head of Unit: Andrea BODOVA

Assistant to the Head of Unit and general support to ENVE work, support to GDGL working group and Task Force 3: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVE):

 • José FONSECA LAVADO, Head of sector, Environment Team coordination; CBD COPs, Zero Pollution Stakeholder Platform, global SDGs coordination, CoR4Green Deal
 • Stefano PANOZZO, in charge of Zero pollution, Chemicals, Air, EAP, LIFE
 • Kyriakos GIALOGLOU, in charge of Circular Economy and waste, link between ENVIRO and CLIMA files
 • Marta MANSANET CANOVAS, in charge of Biodiversity, Water, CBD COPs, platforms and awards, Members+, Green City Accord, global SDGs, GDGL Handbook (biodiversity), CoR4Green Deal
 • Jean TANTI, general support to the Environment sector, GDGL campaign, Zero Pollution Stakeholder Platform, Members+, communication activities, networks and events
 • Félix MAILLY, GDGL Handbook (biodiversity) and support team​

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Head of sector, in charge of Climate, Energy, Task Force 3, Green Deal coordination, UNFCCC COPs coordination, Green Deal Going Local working group, GDGL campaign
 • Teresa GARCIA PEREZ, in charge of UNFCCC COP, Green Deal policy, Climate change adaptation
 • Giustino PICCOLO, in charge of Climate mitigation, cooperation with networks of LRAs, Green Deal Going Local Working Group, Task Force 3 , Covenant of Mayors, Green Deal financing
 • Pedro Raul Narro Sanchez, in charge of Energy Policy, Multilevel Energy and Climate Dialogues, Space policy, GDGL campaign​
 • Claudia LOLLO, general support to Climate, Energy and Green Deal sector​

Multimedia

CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership

 

Bekijk meer

 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Liveblog

CoR Green Deal Going Local webpages

CoR at global fora

EU Regions Week

EU Green Week

EU Sustainable Energy Week

European Week of Waste reduction

Green City Accord

Contact

Delen:
 
Back to top