Commissies 

Zes thematische commissies voeren de wetgevingswerkzaamheden van het Europees Comité van de Regio's uit, op een breed scala aan terreinen die van belang zijn voor lokale en regionale overheden.

In de commissies stellen de leden van het CvdR adviezen op over wetgevingsvoorstellen en -initiatieven van de EU en bespreken zij andere kwesties die relevant zijn voor het werk van meer dan één miljoen lokale politici in Europa.

 • civex banner

  CIVEX

  Commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden, CIVEX, constitutionele kwesties, democratie, decentralisatie, subsidiariteit, justitie, toekomst van Europa, migratie, integratie, grondrechten, uitbreiding, nabuurschap, ontwikkelingssamenwerking.

  Lees meer
 • COTER logo

  COTER

  De commissie COTER volgt niet alleen het cohesiebeleid maar ook het meerjarig financieel kader en de EU-begroting op de voet, en houdt zich ook bezig met vervoersbeleid, territoriale ontwikkeling, grensoverschrijdende samenwerking, ruimtelijke ordening en stedelijke aangelegenheden.

  Lees meer
 • ECON logo

  ECON

  De commissie Economisch Beleid (ECON) coördineert de input van de ECON-leden bij zaken die verband houden met economisch en industriebeleid, zoals mededinging en staatssteunbeleid, overheidsopdrachten, beleid ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen en ondernemerschap, economische governance en het Europees Semester, de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s), de interne markt en de digitale eengemaakte markt. Zij is ook actief op het gebied van economisch en monetair beleid, belastingbeleid, internationale handel en tarieven (met inbegrip van WTO-kwesties) en lokale/regionale financiën.

  Lees meer
 • ENVE logo

  ENVE

  De commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) coördineert al het werk van het Comité van de Regio’s (CvdR) dat te maken heeft met de Europese Green Deal. Dat gaat bijvoorbeeld over milieu, biodiversiteit, circulaire economie en nulverontreiniging, klimaatverandering, energie en ruimtevaartbeleid. De commissie is ook verantwoordelijk voor de werkgroep Green Deal Going Local en andere netwerken en platforms zoals de nationale ambassadeurs van het Burgemeestersconvenant, de ambassadeurs van het klimaatpact van het CvdR en het Stakeholdersplatform voor een samenleving zonder verontreiniging. Op het internationale toneel laat de commissie de stem van het CvdR horen in VN-conferenties over klimaatverandering en biodiversiteit.

  Lees meer
 • NAT logo

  NAT

  De commissie NAT bestaat uit meer dan 100 burgemeesters, raadsleden en regionale leiders en behandelt een breed scala aan onderwerpen die verband houden met plattelandsontwikkeling, gezondheid, landbouw, bosbouw, visserij, civiele bescherming, consumentenbescherming en toerisme. De aandacht van de commissie gaat tijdens de huidige mandaatsperiode vooral uit naar de plattelandsagenda voor Europa en naar volksgezondheid.

  Lees meer
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Lees meer
Delen:
 
Back to top