Commissie Economisch Beleid (ECON)  

De commissie Economisch Beleid is bevoegd voor de volgende beleidsterreinen:

 • Belastingbeleid
 • Economisch en monetair beleid
 • Economische governance en Europees Semester
 • Eengemaakte markt en digitale eengemaakte markt
 • Governance duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
 • Industriebeleid en Industrie 4.0
 • Internationale handel en tarieven (met inbegrip van WTO-kwesties)
 • Lokale/regionale financiën en investeringen
 • Mededingings- en staatssteunbeleid
 • Mkb-beleid en ondernemerschap
 • Openbare diensten
 • Overheidsinvesteringen
 • Overheidsopdrachten

Het secretariaat van de commissie ECON is ook verantwoordelijk voor de wedstrijd “Europese Ondernemende Regio’s” (EOR), die Europese regio’s met de meest geloofwaardige, toekomstgerichte en veelbelovende visie en innovatieve beleidsstrategie voor ondernemerschap beloont.

ECON is belast met het Netwerk van regionale hubs ter beoordeling van de uitvoering van EU-beleid (RegHub)​. RegHub is een platform dat lokale en regionale spelers samenbrengt voor overleg om hun ervaringen met de uitvoering van EU-beleid in kaart te brengen.

ECON beheert het breedbandplatform, een gezamenlijk initiatief van het Comité van de Regio’s (CvdR) en de Europese Commissie dat erop gericht is snelle breedband in alle Europese regio’s beschikbaar te maken.

De commissie ECON treedt ook op als voortrekker en coördinator bij de betrekkingen tussen het CvdR en de Europese Investeringsbankgroep​​, die een breed scala aan acties en beleidsterreinen omvatten.

Tot slot helpt het secretariaat van de commissie ECON haar leden via enquêtes, studies en analyses om huidige trends in de Europese steden en regio’s in de gaten te houden en praktijkvoorbeelden van geslaagde beleidsmaatregelen in kaart te brengen.​


Selecteer andere CvdR-commissie: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Communication/​Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:


 • Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, Collaborative Economy, Economic Governance, Economic and Monetary Policy. Also in charge of relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Rafael Mondelaers, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Single Market, RegHub
 • Audrey Parizel​, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, ECON bulletins
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Internal Market

Assistants:

 • Teresa Geyer​, in charge of RegHub
 • Vacant, in charge of the general support to ECON Commission legislative work​

To contact the ECON team, please use the Contact form

Verwante informatie