Commissie Economisch Beleid (ECON)  

​​​​​​​​​​​​​


De commissie Economisch Beleid is bevoegd voor de volgende beleidsterreinen:

 • Industriebeleid
 • Mkb-beleid
 • Economisch en monetair beleid
 • Economische governance, Europees Semester
 • Interne markt
 • Internationale handel en tarieven
 • Beleid inzake overheidsopdrachten, mededinging en staatssteun

Met de ECON-enquêtes, -studies en -analyses en het initiatief inzake de Europese ondernemende regio's (EOR) worden ECON-leden geholpen om huidige trends en uitdagingen in de gaten te houden en praktijkvoorbeelden van geslaagde beleidsmaatregelen in kaart te brengen.

Het multistakeholderplatform op hoog niveau voor de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) ondersteunt de Europese Commissie en adviseert haar over de implementatie van SDG's. Hierdoor kan het CvdR een gemeenschappelijke taal opbouwen met alle andere belanghebbenden en aanbevelingen doen voor een duurzame EU. De inbreng van het CvdR wordt gecoördineerd door de Commissie ECON.


Selecteer andere CvdR-commissie: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Robert Rönström, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Marine Siva (replacing Audrey Parizel until end of 2019), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Verwante informatie
Links