Beleidsprioriteiten 2020-2025  

hands

De lokale en regionale overheden, die in de EU worden vertegenwoordigd door het Europees Comité van de Regio's, zijn altijd al de ruggengraat van de Europese democratie geweest. Tijdens de COVID-19-pandemie toonden de lokale en regionale leiders zich de aanjagers van hun gemeenschappen door op de noodsituatie te reageren en het voortouw te nemen bij het herstel van de EU. Europa via de dorpen, steden en regio's dichter bij de burger brengen is daarom de voornaamste missie van ons Comité, dat daartoe drie hoofdprioriteiten heeft geformuleerd.​

Inhoud

Beleidspriorit​eiten​

Alle besluiten moeten zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel. Dit houdt in dat de rol van de lokale en regionale overheden in de EU onderstreept en vergroot moet worden.

De conferentie over de toekomst van Europa biedt de kans om de manier waarop de EU functioneert te verbeteren door de succesvolle praktijken van burgerparticipatie, die onze leden in hun kiesdistricten hebben ontwikkeld, te delen en op grotere schaal toe te passen en zo het EU-besluitvormingsproces te veranderen. We zullen er ook op blijven letten dat nieuwe EU-wetgeving de administratieve lasten en uitvoeringskosten voor onze regio's vermindert.

Bij alle Europese besluiten moeten we ons engagement voor ogen houden om de grootste maatschappelijke uitdagingen waar onze dorpen, steden en regio's voor staan, op te lossen. Dus ook de pandemie, de groene en digitale transitie, de vergrijzing en migratie. Wanneer we ervoor zorgen dat deze uitdagingen ons sterker maken, zullen we beter in staat zijn om onze eigen toekomst te bepalen en de weerbaarheid van onze lokale gemeenschappen te vergroten.

We zullen blijven ijveren voor cohesie als fundamentele waarde in al het beleid en alle programma's van de EU.

Om de samenhang in Europa te bevorderen, is een ambitieuze Europese langetermijnbegroting vereist met voldoende financiering voor het structuur- en cohesiebeleid en investeringen in de landbouw voor alle regio's en steden.

Maar cohesie is meer dan geld alleen: het is een waarde die leidt tot duurzame economische groei, op lange termijn werkgelegenheidskansen voor iedereen creëert en zorgt voor plaatsgebonden beleidsoplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften van de burgers.

Priori​teit 1

Europa dichter bij de burger brengen: democratie en de toekomst van de EU

Nadenken over hoe de democratie momenteel functioneert en in de toekomst gemoderniseerd moet worden zodat de Europese Unie adequater kan beantwoorden aan de behoeften van de burgers

Onze belangrijkste prioriteit is om Europa dichter bij de burger te brengen en de Europese democratie op alle bestuursniveaus te versterken. Doel is de EU beter te laten functioneren en ervoor te zorgen dat haar beleid en programma's tegemoetkomen aan de werkelijke behoeften van de burgers.

Priori​​teit 2

Ingrijpende maatschappelijke veranderingen in goede banen leiden: bouwen aan veerkrachtige regionale en lokale gemeenschappen

Antwoorden bieden op de grootste veranderingen waar onze dorpen, steden en regio's momenteel voor staan aan de hand van een coherente, geïntegreerde en lokale Europese aanpak

Pandemieën, klimaatverandering, digitale transitie, vergrijzing en migratie hebben ingrijpende gevolgen voor alle Europese dorpen, steden en regio's. Met als leidraad de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN zullen we zoeken naar oplossingen waarmee de EU de lokale en regionale overheden adequaat kan ondersteunen bij de aanpak van toekomstige noodsituaties en de maatschappelijke veranderingen die in hun gemeenschappen plaatsvinden.

Priori​​​teit 3

Cohesie, onze fundamentele waarde: plaatsgebonden EU-beleid

De EU ten dienste stellen van de burgers en hun leefomgeving

Cohesie is veel meer dan geld alleen, het is onze fundamentele EU-waarde

Onze derde prioriteit is ervoor te zorgen dat de economische, sociale en territoriale cohesie bevorderd en in stand gehouden wordt in al het EU-beleid dat van invloed is op de burgers en hun leefomgeving (plaatsgebonden beleid). Zo willen we de meerwaarde van cohesie laten zien, niet alleen als afzonderlijk beleidsgebied, maar als fundamentele waarde die aan al het andere EU-beleid ten grondslag moet liggen.​

Documenten

 • Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025

  Beschikbare talen (23)
  1. български(16.27 MB-PDF)Downloaden
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  2. Čeština(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  3. dansk(16.25 MB-PDF)Downloaden
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  4. Deutsch(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  5. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Downloaden
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  6. español(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  7. eesti(16.24 MB-PDF)Downloaden
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  8. suomi(16.24 MB-PDF)Downloaden
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  9. français(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  10. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Downloaden
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  11. hrvatski(16.24 MB-PDF)Downloaden
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  12. magyar(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  13. italiano(16.24 MB-PDF)Downloaden
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  14. lietuvių(16.24 MB-PDF)Downloaden
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  15. latviešu(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  16. Malti(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  17. polski(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  18. português(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  19. română(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  20. slovenčina(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  21. slovenščina(16.23 MB-PDF)Downloaden
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  22. svenska(16.24 MB-PDF)Downloaden
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  23. English(9.06 MB-PDF)Downloaden
   Bringing Europe closer to people
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.
Delen:
 
Back to top