Conferentie van voorzitters 

De conferentie van voorzitters bestaat uit de voorzitter, de eerste vicevoorzitter en de fractievoorzitters. De conferentie van voorzitters bereidt de werkzaamheden voor en maakt het voor de andere constituerende organen (de voltallige vergadering, het bureau en de commissies) gemakkelijker om in hun besluitvorming politieke consensus te bereiken.

De conferentie van voorzitters komt vóór elke bureauvergadering bijeen, gewoonlijk op dezelfde dag. Er worden ook buitengewone vergaderingen georganiseerd in Brussel en in het buitenland, met name tweemaal per jaar in het EU-land dat het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleedt.

Inhoud

Hoe is de conferentie van voorzitters samengesteld?

De conferentie van voorzitters bestaat uit: 

  • de voorzitter 
  • de eerste vicevoorzitter 
  • de fractievoorzitters. 

Een fractievoorzitter kan zich laten vertegenwoordigen door een lid van zijn of haar fractie.

Wat zijn de taken van de conferentie van voorzitters?

De conferentie van voorzitters bespreekt iedere kwestie die haar door de voorzitter wordt voorgelegd teneinde politieke overeenstemming over besluiten die door andere organen van het Comité moeten worden genomen, voor te bereiden en te vergemakkelijken. De voorzitter brengt, in zijn mededeling aan het bureau, verslag uit van de besprekingen van de conferentie van voorzitters.

Hoe lang duurt de mandaatsperiode van de conferentie van voorzitters?

Net als de voorzitter en het bureau wordt de conferentie van voorzitters voor tweeënhalf jaar gekozen.

Documenten

Delen:
 
Back to top