Taskforce Oekraïne  

​De Taskforce Oekraïne, die in 2015 door het Europees Comité van de Regio's is opgericht, beoogt de bilaterale betrekkingen te intensiveren en de Oekraïense partners zowel politieke als technische bijstand te verlenen om op alle niveaus een goed bestuur te verwezenlijken.

In maart 2018 werd met steun van het U-LEAD programma en GIZ, het Duitse bureau dat dit programma uitvoert, een peer-to-peersamenwerkingsinitiatief opgezet.

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Inhoud

​ ​Wat doet de taskforce?

Op verzoek van Oekraïne heeft het bureau van het CvdR op 12 februari 2015 de taskforce CvdR-Oekraïne opgericht, nadat in Oekraïne een complexe decentralisatiehervorming in gang was gezet.

Sindsdien is de taskforce viermaal bijeengekomen, afwisselend in Brussel en in Oekraïne. Tijdens de vergaderingen delen de leden ervaringen met het decentralisatieproces in het algemeen, de hervorming van het overheidsbestuur, horizontale aangelegenheden in verband met het goede functioneren van lokale en regionale overheden in Oekraïne (beleidsvorming, sociale en economische aspecten, de rechtsstaat en goed bestuur) en de regionale en lokale dimensie van de tenuitvoerlegging van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

De activiteiten van de taskforce vormden input voor de werkzaamheden van de Steungroep voor Oekraïne van de Europese Commissie en zijn ook gekoppeld aan de delegatie van het Europees Parlement in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne.

De taskforce streeft ernaar om:

  • het hervormingsproces te steunen door ervaringen en goede praktijken op het gebied van decentralisatie en de verdeling en overdracht van bevoegdheden uit te wisselen
  • het debat op lokaal niveau, met organisaties van het maatschappelijk middenveld, overheden en andere belanghebbenden, te stimuleren
  • de behoeften van de Oekraïense lokale en regionale overheden aan de expertise van de CvdR-leden te koppelen.

Het werk van de taskforce is in de loop der jaren verschoven van de verstrekking van algemeen beleidsadvies naar concretere projecten die gericht zijn op capaciteitsopbouw voor de hervorming van het openbaar bestuur. Via een koppelingsinitiatief dat in 2017 met de steun van het programma "U-LEAD with Europe" van de Europese Commissie werd georganiseerd, werden de eerste vijf lokale partnerschappen tussen de EU en Oekraïne gevormd. Op 8 maart 2018 vond in Brussel de lancering plaats van het peer-to-peerinitiatief, waarbij de geselecteerde peers voor het eerst bijeen werden gebracht. Met de hulp van ULEAD bereikten de peers overeenstemming over de actieplannen voor dat jaar en stelden zij concrete samenwerkingsthema's vast: lokale economische ontwikkeling, toerisme, energie-efficiëntie, plattelandsontwikkeling en betrokkenheid van de burgers. Tijdens de volgende vergadering van de taskforce, die op 25 september 2018 in Kiev zal plaatsvinden, zullen de belanghebbenden de vooruitgang bespreken die op middellange termijn in het kader van de peer-to-peersamenwerking is geboekt.

Hoe is de taskforce samengesteld?

De tasforce wordt voorgezeten door de voorzitter van het Europees Comité van de Regio's en bestaat uit de vijf CvdR-fractievoorzitters​


Laatste nieuws

Multimedia

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Bekijk meer

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Contact

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Delen:
Back to top