Werkgroep Oekraïne 

​De CvdR-werkgroep Oekraïne is in april 2020 door het CvdR-bureau opgericht onder auspiciën van de Conferentie van de lokale en regionale overheden van het Oostelijk Partnerschap (Corleap), als voortzetting van de voormalige taskforce Oekraïne, die in 2015 is opgezet. De werkgroep heeft tot doel specifieke politieke en technische steun te verlenen aan Oekraïense partners teneinde hen te helpen om op alle niveaus goed bestuur tot stand te brengen, de plaatselijke democratie te versterken en op decentralisatie gerichte hervormingen te stimuleren.

Naar aanleiding van de militaire invasie van Rusland in Oekraïne heeft de werkgroep haar politieke taak vervuld. Die bestond erin een reactie van het CvdR te formuleren en onze Oekraïense partners in deze zeer moeilijke tijden te ondersteunen.

CvdR is solidair met Oekraïne

Info-supporthub

Inhoud

Peer-to-peersamenwerking

Het werk van de taskforce Oekraïne is in de loop der jaren verschoven van algemeen beleidsadvies naar meer concrete projecten die gericht zijn op capaciteitsopbouw ter ondersteuning van de hervorming van het openbaar bestuur. In 2018 is met steun van het U-LEAD-programma een peer-to-peersamenwerkingsinitiatief uitgevoerd. Vijf partnerschappen, met telkens één partner uit de EU en één uit Oekraïne, werkten aan projecten op het gebied van lokale economische ontwikkeling, toerisme, energie-efficiëntie, plattelandsontwikkeling en burgerparticipatie. Tijdens het slotevenement dat op 13 februari 2019 in Brussel werd gehouden, concludeerden de belanghebbenden dat de doelstellingen van de proeffase van de peer-to-peersamenwerking waren verwezenlijkt.

De volgende fase van peer-to-peersamenwerking vond plaats in 2022, met steun van het EU-corruptiebestrijdingsinitiatief (EUACI) en het “Integrity Cities”-concept. De steden wisselden ervaringen uit op het gebied van corruptiebestrijding en het verbeteren van de transparantie van het lokale openbaar bestuur.

Hoe is de werkgroep samengesteld?

De werkgroep wordt voorgezeten door Alexandra Dulkiewicz (EVP/PL) en bestaat uit 13 CvdR-leden. Zij komen minstens twee keer per jaar bijeen. Zie de leden van de werkgroep

Laatste nieuws

Multimedia

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Bekijk meer

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de CvdR-werkgroep Oekraïne.
SupportUkraine@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Delen:
 
Back to top