Netwerk voor subsidiariteitstoezicht 

Doel van het netwerk voor subsidiariteitstoezicht (SMN) is de uitwisseling van informatie te vergemakkelijken tussen lokale en regionale overheden en de EU over tal van documenten en wetgevingsvoorstellen, die als ze eenmaal zijn goedgekeurd, rechtstreeks gevolgen zullen hebben voor die overheden en het beleid waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Bij dit netwerk zijn parlementen en regeringen van regio's met wettelijke bevoegdheden, lokale en regionale overheden zonder wettelijke bevoegdheden en organisaties van lokale overheden in de EU aangesloten. Ook de nationale delegaties van het CvdR en kamers van nationale parlementen kunnen eraan deelnemen.

Inhoud

Opdracht

  • Lokale en regionale overheden in staat stellen om op de naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid toe te zien
  • Ondersteuning van regio's met wetgevende bevoegdheden via REGPEX – een subnetwerk van het SMN dat openstaat voor parlementen en regeringen van regio's met wetgevende bevoegdheden

Kernactiviteiten

  • Ondersteuning van parlementen en regeringen van regio's met wetgevende bevoegdheden via het REGPEX-platform tijdens de periode waarin het systeem voor vroegtijdige waarschuwing van toepassing is
  • Bewustmaking van de praktische toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en de uitwisseling van beste praktijken mogelijk maken
  • Rapporteurs en leden van het CvdR op de hoogte houden van de bijdragen van een representatief netwerk van lokale en regionale overheden op het gebied van subsidiariteit en evenredigheid
  • Uitmaken welke maatregelen nodig zijn om betere wetten te maken, de administratieve rompslomp te verminderen en het maatschappelijk draagvlak voor EU-beleid te vergroten
  • Vergemakkelijken van de interinstitutionele dialoog over subsidiariteit via een tweejaarlijkse subsidiariteitsconferentie
Delen:
 
Back to top