Staat van de regio’s en steden in de Europese Unie 

9 oktober 2023 

banner
© stock.adobe.com

Op 9 oktober 2023 zal het Comité van de Regio’s zijn jaarverslag over de staat van de regio’s en steden in de EU publiceren. Daarin worden de meest urgente uitdagingen voor regio’s en steden in de hele Unie geschetst, alsook oplossingen uit de lokale en regionale praktijk die als input voor de EU-beleidsvorming kunnen dienen.

Het verslag zal inzicht bieden in de manier waarop regio’s en steden crises, zoals klimaatrampen of de Russische oorlog tegen Oekraïne, het hoofd bieden en hoe zij via de groene en digitale transitie bijdragen aan de transformatie van onze samenlevingen en tegelijkertijd de cohesie versterken.

Inhoud

Europa begrijpen vanuit lokaal en regionaal perspectief

In het verslag, dat gebaseerd is op originele studies in opdracht van het Europees Comité van de Regio’s, academisch onderzoek, bijdragen van andere Europese instellingen en opensourcedocumentatie, worden feiten en gegevens gepresenteerd ten behoeve van beleidsmakers en relevante belanghebbenden. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zullen worden verwerkt in de jaarlijkse toespraak over de Staat van de Regio’s en Steden in de Europese Unie, die de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Vasco Alves Cordeiro, op 9 oktober 2023 zal houden.

Dit jaar is het verslag gewijd aan de dringendste uitdagingen waarmee de regio’s en steden in de EU worden geconfronteerd. Van noodsituaties en crises, zoals klimaatrampen, de Russische oorlog tegen Oekraïne of energietekorten, tot de transformatie van onze samenlevingen via de groene en digitale transitie, waarbij de cohesie wordt versterkt: op al deze terreinen zullen in het verslag oplossingen en ideeën uit de praktijk worden aangedragen.

Met het oog op de Europese verkiezingen en de volgende mandaatsperiode van de EU-instellingen zal in het verslag een visie op de toekomst worden gegeven.

Het verslag zal ook de “regionale en lokale barometer” omvatten, met de standpunten van gekozen vertegenwoordigers uit heel Europa, die in samenwerking met Ipsos in kaart zijn gebracht.

Regionale en lokale barometer

De 27 lidstaten van de Europese Unie tellen samen ruim een miljoen politici die op lokaal en regionaal niveau zijn gekozen en die zeer uiteenlopende kiesdistricten vertegenwoordigen op verschillende bestuursniveaus, zoals deelstaten, regio’s, provincies, graafschappen, districten en gemeenten. De Flash-enquête van Eurobarometer zal lokale en regionale vertegenwoordigers in de EU een belangrijk platform bieden om hun mening te geven over de uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd en over Europa’s prioriteiten.

Vorige edities

Delen:
 
Back to top