Staat van de regio’s en steden in de Europese Unie 

11 oktober 2022 

​​​Op 11 oktober 2022 zal het Comité van de Regio’s zijn EU-jaarverslag over de staat van de regio’s en steden publiceren, waarin de meest urgente uitdagingen voor regio’s en steden in de hele Unie worden geschetst, als input voor de EU-beleidsvorming.

Inhoud
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, CoR President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Europa begrijpen vanuit lokaal en regionaal perspectief

In dit verslag, dat gebaseerd is op originele studies in opdracht van het Europees Comité van de Regio’s, academisch onderzoek, bijdragen van andere Europese instellingen en open source-documentatie, worden feiten en gegevens gepresenteerd ten behoeve van beleidsmakers en relevante belanghebbenden. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zullen worden verwerkt in de jaarlijkse toespraak over de Staat van de Regio’s en Steden in de Europese Unie, die de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Vasco Alves Cordeiro, tijdens de zitting van oktober 2022 zal houden.

In het verslag van dit jaar ligt de nadruk op de meest urgente uitdagingen waarmee steden en regio’s in de EU momenteel te maken hebben: de economische en sociale gevolgen van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne, de naweeën van de COVID-19-pandemie en het noodzakelijke herstel, de klimaatnoodtoestand en de energietransitie, de strijd tegen ongelijkheden, en de toekomst van de democratie (voortbouwend op de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa).

Het verslag zal ook de “regionale en lokale barometer” omvatten, met de standpunten van gekozen vertegenwoordigers uit heel Europa, die in samenwerking met Ipsos in kaart zijn gebracht.

Regionale en lokale barometer

 • De 27 lidstaten van de Europese Unie tellen samen ruim een miljoen politici die op subnationaal niveau zijn gekozen en die zeer uiteenlopende kiesdistricten vertegenwoordigen op verschillende bestuursniveaus, zoals deelstaten, regio’s, provincies, graafschappen, districten en gemeenten. De Flash-enquête van Eurobarometer biedt decentrale politici in de EU een belangrijk platform om hun mening te geven over de uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd en over Europa’s prioriteiten.

  Uit de antwoorden komt naar voren welke prioriteiten ze op EU-niveau zouden stellen, hoe bekend ze zijn met de initiatieven van de EU en de financieringsmogelijkheden die de EU biedt, hoe ze denken over de toekomst van Europa en wat hun reacties zijn op de noodsituatie die door de oorlog in Oekraïne is ontstaan. 

   Voornaamste bevindingen
 • Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022

  Beschikbare talen (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)Downloaden
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. Čeština(3.6 MB-PDF)Downloaden
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Downloaden
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Downloaden
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Downloaden
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  6. English(3.33 MB-PDF)Downloaden
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  7. español(3.34 MB-PDF)Downloaden
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  8. eesti(3.33 MB-PDF)Downloaden
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  9. suomi(3.49 MB-PDF)Downloaden
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  10. français(3.32 MB-PDF)Downloaden
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  11. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Downloaden
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  12. hrvatski(3.31 MB-PDF)Downloaden
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  13. magyar(3.33 MB-PDF)Downloaden
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  14. italiano(3.33 MB-PDF)Downloaden
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  15. lietuvių(3.32 MB-PDF)Downloaden
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  16. latviešu(3.74 MB-PDF)Downloaden
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  17. Malti(3.71 MB-PDF)Downloaden
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  18. polski(3.49 MB-PDF)Downloaden
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  19. português(3.33 MB-PDF)Downloaden
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  20. română(3.33 MB-PDF)Downloaden
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  21. slovenčina(3.71 MB-PDF)Downloaden
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  22. slovenščina(3.7 MB-PDF)Downloaden
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)Downloaden
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.

Multimedia

Regions & Cities move forward the green transition

 

Bekijk meer

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Vorige edities

Delen:
 
Back to top