Commissie Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

De SEDEC-commissie is bevoegd voor tal van uiteenlopende beleidsterreinen, zoals:

werkgelegenheid, sociaal beleid en sociale bescherming

mobiliteit, gelijke kansen

onderwijs en opleiding

O&I

de digitale agenda en de informatiemaatschappij

trans-Europese ICT-netwerken

de audiovisuele sector en mediatechnologieën

jeugd en sport

meertaligheid, bevordering van minderheidstalen, cultuur en culturele diversiteit.

Voorts beheert de commissie SEDEC het Platform voor kennisuitwisseling (KEP) , een vorm van samenwerking tussen het Europees Comité van de Regio's (CvdR) en het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie (DG RTD). Het platform wil de aandacht vestigen op nieuwe O&I-oplossingen, innovatieve producten en geslaagde methoden door seminars in Brussel en peer-to-peer-evenementen in de regio's te organiseren of door op te treden als gastheer van demonstratie-evenementen om aan het jaarlijkse KEP-actieplan bij te dragen.

Bovendien grijpt SEDEC in 2018 het Europees Jaar van het cultureel erfgoed (EYCH 2018) aan om te wijzen op de fundamentele rol die lokale en regionale overheden spelen bij het beheer, het promoten, de bescherming en het behoud van het Europese culturele erfgoed.

Het EYCH vormt een unieke gelegenheid om burgers, met name kinderen en jongeren, te betrekken bij evenementen en projecten die het culturele erfgoed en de waarden van Europa in de verf zetten.

Selecteer andere CvdR-commissie: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

  • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
  • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
  • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
  • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
  • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
  • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

  • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
  • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
  • ​Valeria Schirru​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm