Interregionale groepen  

De sinds februari 2007 opgerichte interregionale groepen zijn platforms voor de uitwisseling van standpunten en ideeën tussen lokale en regionale overheden in de lidstaten en daarbuiten.

De groepen moeten bestaan uit:

 • Minimaal 10 volwaardige leden van het CvdR
 • Afkomstig van ten minste vier nationale delegaties, of
 • Een groep van regio's die grensoverschrijdend samenwerken

De interregionale groepen voor de nieuwe mandaatsperiode van het CvdR worden momenteel vernieuwd. In de voorbije mandaatsperiode waren er bij het CvdR de volgende interregionale ​groepen:

Adriatisch-Ionische groep

 • Opgericht in januari 2013
 • Kernactiviteiten:
  • uitwisseling tussen CvdR-leden, Adriatisch-Ionische fora en overheden van de acht EU- en niet-EU-lidstaten die betrokken zijn bij de EU-strategie voor de Adriatische en Ionische regio (EUSAIR)
  • als een van de centrale actoren op het gebied van multi-level governance bijdragen aan de uitwerking van de EUSAIR en het bijbehorende actieplan alsook aan de follow-up en de uitvoering ervan
  • gemeenschappelijke uitdagingen doeltreffend aanpakken en de regio op de kaart zetten en de mogelijkheden ten volle benutten
  • zorgen voor synergiewerking met de bestaande strategieën van de EU voor het Oostzee- en het Donaugebied
 • Voorzitter: Paolo Di Laura Frattura (IT/PSE)
 • Deze interregionale groep hangt samen met een macroregionale strategie. Macroregionale strategieën bieden een door de Europese Raad bekrachtigd beleidskader om de economische, sociale en territoriale cohesie in een bepaald geografisch gebied (ook: macroregio's) te versterken.

   

  Contact: 

  Secretariaat van de interregionale groep
  Francesco Cocco
  https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

  Macroregio Alpen

 • Opgericht in juni 2014
 • Taken:
  • in het kader van multilevel governance, bijdragen aan de uitwerking, follow-up en tenuitvoerlegging van de macroregionale strategie voor het Alpengebied en het bijbehorende actieplan
  • het concurrentievermogen verbeteren, de connectiviteit van het Alpengebied garanderen; deze regio tot een ecologisch duurzame en aantrekkelijke regio maken
  • synergie en uitwisseling van goede praktijken met de bestaande macroregionale strategieën maximaliseren
 • Voorzitter: Franco Iacop (IT/PSE)
 • Deze interregionale groep hangt samen met een macroregionale strategie. Macroregionale strategieën bieden een door de Europese Raad bekrachtigd beleidskader om de economische, sociale en territoriale cohesie in een bepaald geografisch gebied (ook: macroregio's) te versterken.

   

  Contact:

  Secretariaat van de interregionale groep
  Raffaella Viviani
  raffaella.viviani@regione.fvg.it

  Autonome regio Friuli Venezia Giulia
  Handelsstraat 49-1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 500 88 40
  http://www.alpine-region.eu/

  Oostzeeregio's

 • Opgericht in februari 2008
 • Taken:
  • binnen het CvdR een exponent zijn van de samenwerking tussen de Oostzeeregio's en de ontwikkeling van deze regio's in ruime zin helpen bevorderen
  • de gevolgen van de beleidsmaatregelen van de Europese Unie voor het Oostzeegebied onderzoeken, met bijzondere aandacht voor de economische en milieu-aspecten van het maritieme beleid
  • een bijdrage leveren aan de in juni 2009 goedgekeurde EU-strategie voor het Oostzeegebied
 • Voorzitter: Pauliina Haijanen (FI/EVP)

 • Deze interregionale groep hangt samen met een macroregionale strategie. Macroregionale strategieën bieden een door de Europese Raad bekrachtigd beleidskader om de economische, sociale en territoriale cohesie in een bepaald geografisch gebied (ook: macroregio's) te versterken.


  Contact:

  Secretariaat van de interregionale groep
  Mevrouw Åsa Bjering
  Uitvoerend secretaris van de CPMR Oostzeecommissie
  Tel.: +32 470 69 62 66

  Brexit

 • Opgericht in januari 2018
 • Taken:
   • informatie verstrekken en ervaringen uitwisselen over de gevolgen van de brexit na de terugtrekking van het VK uit de EU
   • ideeën uitwisselen voor oplossingen om de hardst getroffen lokale en regionale overheden te ondersteunen en regionale economieën aan te passen
   • gezamenlijke projecten in kaart brengen die lokale en regionale overheden na de brexit zouden kunnen opzetten
   • bijdragen aan de door het CvdR gevoerde discussie om een overzicht te krijgen van de gevolgen van de brexit voor de lokale en regionale overheden
 • Voorzitter: François Decoster (FR/ALDE)
 •  

  Contact:

  Secretariaat van de interregionale groep
  Jennifer Rousselle
  jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

  Ville de Saint Omer
  Tel.: +33 (0)3 21 98 66 53

  Karpaten

 • Opgericht in februari 2016
 • Taken:
  • de mogelijkheid van de oprichting van een macroregionale strategie voor de Karpaten bestuderen
  • het organiseren van discussies, acties en projecten met vertegenwoordigers van de lokale overheden van de twee niet tot de EU behorende landen (Servië en Oekraïne), teneinde deze op te nemen in een toekomstige “macroregionale strategie voor de Karpatische regio"
  • de nadruk leggen op de rol van lokale en regionale overheden ter ondersteuning van een duurzame ontwikkeling
 • Voorzitter: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)
 •  

  Contact:

  Secretariaat van de interregionale groep
  Vertegenwoordiging van de regio Subkarpaten te Brussel
  Tervurenlaan 48
  1040 Brussel, België
  Tel.: +32 2 738 02 23
  bruksela@podkarpackie.pl

  Grensoverschrijdende samenwerking

 • Opgericht in juli 2015
 • Taken:
  • beïnvloeden van de EU-wetgeving door analyse van CvdR-adviezen en ervoor zorgen dat grensoverschrijdende oplossingen worden opgenomen
  • bijdragen aan de discussie over de toekomst van het cohesiebeleid
  • In kaart brengen van grensoverschrijdende vraagstukken die op EU-niveau moeten worden aangepakt
  • voorstellen doen voor evenementen van het EGTS-platform, EABR, Europese Week van regio's en steden
 • Voorzitter: Pavel Branda (CZ/ECR)
 •  

  Contact:

  Secretariaat van de interregionale groep
  Marek Polach
  Marek.Polach@praha.eu  

  Delegatie van Praag in de EU
  Palmerstonlaan 16
  1000 Brussel
  Tel.: +32 (2)230 15 84

  Toekomst van de automobielindustrie

  • Opgericht in 2009
  • Taken:
   • behartigen van de belangen van de gebieden met een belangrijke automobielindustrie en het vinden van gemeenschappelijke oplossingen voor de problemen waarmee zij worden geconfronteerd
   • bevorderen van contacten tussen de beroepsverenigingen van de verschillende deelnemende regio's
  • Voorzitter: Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP)

  Contact:

  Secretariaat van de interregionale groep

  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Gezondheid

 • Opgericht in november 2010
 • Taken:
  • een constructieve dialoog met de Europese Commissie en het Europees Parlement opbouwen en zo de werkzaamheden van lokale en regionale zorgnetwerken (zoals EUREGHA, ENRICH) op ambtelijk niveau consolideren
  • discussiëren over, onder andere, het gebruik van de Structuurfondsen, gezondheidswerkers, mobiliteit van patiënten, voeding, zwaarlijvigheid en indicatoren voor gezondheidsverschillen
 • Voorzitter: Birgitta Sacrédeus (SE/EVP)
 •  

  Contact:

  EUREGHA secretariaat
  Luxemburgstraat 3
  1000 Brussel
  secretariat@euregha.net

  Eilandregio's

  • Opgericht in april 2015, opgeschort in mei 2017 en gereactiveerd in december 2018
  • Taken:
   • de gemeenschappelijke vraagstukken aanpakken om samen te werken en ontwikkelingsstrategieën uit te werken op het gebied van toerisme en cultuur, alsmede in de industrie-, landbouw-, gezondheids-, energie- en onderwijssector;
   • bijdragen tot de tenuitvoerlegging van de beraadslagingen van het Europees Comité van de Regio's en het Europees Parlement betreffende eilanden;
   • proactief optreden en samenwerken op het gebied van migratie, die meer dan ooit gevolgen heeft voor eilandregio's, waar mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en armoede, op zoek gaan naar een overlevingskans en hoop.
  •  Voorzitter: Gaetano Armao (IT/EPP)


  Contact:

  Secretariaat van de Interregionale Groep
  Leonardo di Giovanna
  Tel.: +32 026392574
  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

  Minder ontwikkelde regio's

 • Opgericht in maart 2015
 • Taken:
  • samenwerken bij het opstellen van standpuntnota's, amendementen en verslagen over kwesties van bijzonder belang
  • het EU-beleid voor economische, sociale en territoriale samenhang monitoren
  • samenwerken bij de ontwikkeling van Europese projecten en het aantrekken van nieuwe investeringen in minder ontwikkelde regio's
 • Voorzitter: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)
 •  

  Contact:

  Secretariaat van de interregionale groep
  Michal Szczepura
  Regionaal Bureau van de regio Podlachië in Brussel
  Tervurenlaan 48
  1040 Brussel
  Tel.: +32 2 738 02 22
  Fax: +32 2 735 33 20
  info@podlaskie.eu

  Nord Stream 2

 • Opgericht in december 2017
 • Taken:
  • Discussiëren over de milieu-impact van de pijpleiding
  • regionale ontwikkeling presenteren vanuit het perspectief van lokale ondernemers en gemeenschappen
  • de regionale dimensie van energiezekerheid integreren
  • zich focussen op het Europees nabuurschapsbeleid en andere externe betrekkingen
 • Voorzitter: Olgierd Geblewicz (PL/EVP)
 •  

  Contact:

  Secretariaat van de interregionale groep
  Sebastian Gojdz
  sgojdz@wzp.pl

  Regionaal Bureau van de regio West-Pommeren in Brussel
  Montoyerstraat 31
  1000 Brussel
  Tel.: +32 24149604 

  Regio's met wetgevende bevoegdheden

 • Opgericht in juni 2007
 • Taken:
  • initiatieven nemen op beleidsterreinen als verbetering van de regelgeving en governance
  • opkomen voor de rechten van het subnationale bestuursniveau waar het gaat om de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel
  • de CvdR- leden laten delen in de specifieke kennis en ervaring van regio's met wetgevende bevoegdheden
  • de problematiek rond multilevel governance in Europa en de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel
  • succesvolle praktijken op het gebied van het toezicht op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel uitwisselen
 • Voorzitter: Jean-François Istasse (BE/PSE)
 •  

  Contact:

  Secretariaat van de interregionale groep

  Raffaella Viviani


  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 

   

  Saar-Lor-Lux

 • Opgericht in juni 2007
 • Taken:
  • de EU-beleidskwesties en -standpunten van de CvdR-leden van deze regio's op elkaar afstemmen en in de desbetreffende CvdR-organen gezamenlijk aan de orde stellen
  • eigen EU-beleidsinitiatieven ontwikkelen met betrekking tot kwesties die specifiek zijn voor de regio en aan te dringen op de uitvoering ervan
 • Voorzitter: Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE)
 •  

  Contact:

  Secretariaat van de interregionale groep