Uitbreidingslanden  

De commissie CIVEX van het Comité van de Regio's (CvdR) is voornamelijk verantwoordelijk voor het institutionele standpunt over het uitbreidingsbeleid van de EU. Om dialoog en samenwerking tussen lokale en regionale autoriteiten in de EU en de uitbreidingslanden te bevorderen en om deze landen te begeleiden op hun weg naar de EU, zijn twee soorten institutionele platforms gecreëerd:

 • de gemengde raadgevende comités (GRC's)
 • de werkgroepen (WG's)

Gemengde raadgevende comités (GRC's)

Missieverklaring

Een GRC zorgt voor een consistente en stabiele vorm van samenwerking met de lokale en regionale overheden van een land dat lid van de EU wil worden. Met hun werkzaamheden leveren GRC's een bijdrage aan onder meer:

 • het voorbereiden van lokale en regionale afgevaardigden op het lidmaatschap van de EU
 • het beoordelen van de effecten van EU-beleid vanuit een lokaal en regionaal perspectief
 • het tot stand brengen van een directe informatiestroom in twee richtingen over politieke ontwikkelingen in de landen en de EU
 • het volgen van de onderhandelingen, met een focus op gebieden die in het bijzonder relevant zijn voor lokale en regionale overheden

Hoe wordt een GRC opgericht?

 • Op verzoek van de regering van het betrokken land
 • Op basis van een "Stabilisatie- en associatieovereenkomst"
 • Of in een officiële verklaring van de "Stabilisatie- en associatieraad", die bestaat uit vertegenwoordigers van de Raad van de Europese Unie en de kandidaat-lidstaat
 ​Wie neemt er deel aan een GRC?  
 • Lokale of regionale afgevaardigden van het betrokken land maken de helft van de vertegenwoordigers uit
 • De andere helft bestaat uit leden van het Comité van de Regio's
 • Er zijn twee covoorzitters, één uit elk van deze twee categorieën
Hoe werken GRC's?
 • Besluiten worden gezamenlijk genomen
 • Elk GRC stelt zijn eigen reglement van orde vast
 • GRC's vergaderen tweemaal per jaar, een keer in Brussel in het kader van de Uitbreidingsdag en een keer in een partnerland​ 

GRC Montenegro

 • Rechtsgrondslag: Besluit van de Stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro van 21 juni 2011

Covoorzitters

 
 

Leden

 
 

GRC Noord-Macedonië

 • Rechtsgrondslag: Besluit van de Stabilisatie- en associatieraad EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië van 24 juli 2007

Covoorzitters

 
 

Leden

 
 

GRC Servië

 • Rechtsgrondslag: Stabilisatie- en associatieovereenkomst EU-Servië van 2014

Covoorzitters

 
 

Leden

 
 

GRC IJsland

 • Het GRC IJsland is kort na de oprichting ervan op verzoek van IJsland in de wacht gezet

Werkgroepen (WG's)

De werkzaamheden van de werkgroepen leveren een bijdrage aan onder meer:

 • het bevorderen van samenwerking met lokale en regionale overheden in het land of de landen waarop hun werkzaamheden betrekking hebben
 • het beoordelen van de effecten van EU-beleid vanuit een lokaal en regionaal perspectief
 • het tot stand brengen van een directe informatiestroom in twee richtingen over politieke ontwikkelingen in de landen en de EU
 • het uitwisselen van goede praktijken op specifieke samenwerkingsgebieden
Hoe wordt een GRC opgericht?
 • Bij een besluit van het bureau van het CvdR in overeenstemming met het "Reglement van Orde van het CvdR"
Wie neemt er deel aan een WG?
 • Leden van het CvdR
 • De deelname van lokale en regionale vertegenwoordigers van partnerlanden aan vergaderingen varieert naar gelang van de onderwerpen die worden behandeld en de vergaderlocatie.

WG's vergaderen tweemaal per jaar, een keer in Brussel in het kader van de Uitbreidingsdag en een keer in een partnerland

WG Turkije

 • Opgericht in 2006

Covoorzitters

 
 

Leden

 
 

WG Westelijke Balkan

 • Opgericht in 2006
 • Bestrijkt momenteel: Albanië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo (op grond van Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties)

Covoorzitters

 
 

Leden

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Links