Regionale en lokale barometer 

De 27 lidstaten van de Europese Unie tellen samen ruim een miljoen politici die op subnationaal niveau zijn gekozen en die zeer uiteenlopende kiesdistricten vertegenwoordigen op verschillende bestuursniveaus, zoals deelstaten, regio’s, provincies, graafschappen, districten en gemeenten. De Flash-enquête van Eurobarometer biedt decentrale politici in de EU een belangrijk platform om hun mening te geven over de uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd en over Europa’s prioriteiten.

Uit de antwoorden komt naar voren welke prioriteiten ze op EU-niveau zouden stellen, hoe bekend ze zijn met de initiatieven van de EU en de financieringsmogelijkheden die de EU biedt, hoe ze denken over de toekomst van Europa en wat hun reacties zijn op de noodsituatie die door de oorlog in Oekraïne is ontstaan. 

Inhoud

Voornaamste bevindingen 

 • 76 % van de politici gaf aan dat hun regionale of lokale overheid vluchtelingen uit Oekraïne heeft opgevangen en volgens de helft van de respondenten heeft hun regionale of lokale overheid materiële hulp naar Oekraïne gestuurd.
 • Om voor een zo doeltreffend mogelijke wederopbouw van de Oekraïne te zorgen, zouden de regio’s en steden van de EU bij het wederopbouwplan moeten worden betrokken, aldus twee van de vier respondenten.
 • 88 % van de ondervraagde lokale politici is het er volledig of min of meer mee eens dat “cohesie” tot de kernwaarden van de Europese Unie moet behoren; dit cijfer loopt uiteen van 68 % in Finland tot 100 % in Portugal.
 • Gevraagd naar de toegevoegde waarde van het cohesiebeleid in vergelijking met andere (nationale of regionale) financieringsstromen, antwoordden meer dan zes op de tien respondenten (62 %) dat cohesiemiddelen zijn gebruikt om specifieke soorten projecten te ondersteunen. Bijna een op de drie lokale politici (31 %) verklaarde dat cohesiemiddelen zijn gebruikt om EU-beleidsmaatregelen te integreren in op regionaal niveau ontwikkelde strategieën, terwijl ongeveer een op de vijf respondenten aangaf dat deze middelen het partnerschap tussen actoren op alle institutionele niveaus (20 %) en de stabiliteit van de financiering op lange termijn (16 %) ten goede komen.
 • Van de lokale politici zei 35 % op de hoogte te zijn van EU-financiering (in het kader van het cohesiebeleid of NextGenerationEU) die hun stad of regio in de afgelopen twee jaar heeft ontvangen.
 • Slechts een op de tien respondenten gaf aan volledig (1 %) of gedeeltelijk (9 %) te zijn betrokken bij het opstellen van de nationale herstel- en veerkrachtplannen.
 • Volgens 51 % van de respondenten moet EU-financiering vooral worden ingezet om de verduurzaming van de economie (de “groene transitie”) te ondersteunen.
 • Gezien de sociale en economische impact van de oorlog moeten het EU-beleid en de EU-financiering worden aangepast, aldus 77 % van de ondervraagden.
 • 89 % van de respondenten onderschrijft dat regio’s en steden meer invloed moeten krijgen op de koers die de Europese Unie in de toekomst gaat varen.
 • Volgens meer dan zes op de tien (65 %) enquêtedeelnemers kunnen regio’s en steden het meest doeltreffend worden betrokken bij het debat over de toekomst van Europa als er een continu debat over dit onderwerp wordt gehouden op regionaal en lokaal niveau.

De enquête “Lokale politici van de EU over de toekomst van Europa” werd uitgevoerd door Ipsos. Tussen 25 juli en 11 september 2022 zijn er met lokale en regionale politici in de EU 2 698 interviews afgenomen. De enquête vormt een aanvulling op de bevindingen van het Jaarverslag 2022 over de staat van de regio’s en steden in de Europese Unie dat door het Europees Comité van de Regio’s is uitgebracht.

Documenten

National Factsheets

 1. Austria

 2. Belgium

 3. Bulgaria

 4. Croatia

 5. Cyprus

 6. Czech Republic

 7. Denmark

 8. Estonia

 9. Finland

 10. France

 11. Germany

 12. Greece

 13. Hungary

 14. Ireland

 15. Italy

 16. Latvia

 17. Lithuania

 18. Luxembourg

 19. Malta

 20. Netherlands

 21. Poland

 22. Portugal

 23. Romania

 24. Slovakia

 25. Slovenia

 26. Spain

 27. Sweden

Delen:
 
Back to top