Oostelijk Partnerschap (Corleap)  

De Conferentie van de lokale en regionale overheden van het Oostelijk Partnerschap (Corleap), die in 2011 is opgericht door het Comité van de Regio's (CvdR), is het politieke forum van lokale en regionale overheden van de lidstaten van de Europese Unie en de landen van het Oostelijk Partnerschap.

Corleap is het enige EU-platform waar kan worden gedebatteerd over de bijdrage van steden en regio's aan de ontwikkeling van het Oostelijk Partnerschap

Welke landen zijn betrokken bij Corleap?

Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldavië en Oekraïne.

Wat is het doel van Corleap?

Corleap streeft ernaar om:

  • de vertegenwoordiging van de lokale en regionale overheden in het Oostelijk Partnerschap te coördineren
  • de uitvoering van het Europees Nabuurschapsbeleid door de EU-instellingen en andere deelnemende belanghebbenden aan te vullen en te ondersteunen

de beginselen en rechten die partnerlanden dichter bij de EU zullen brengen te verspreiden en interne hervormingen en capaciteitsopbouw op lokaal en regionaal niveau te bevorderen

Hoe werkt Corleap?

Corleap functioneert als een "territoriaal samenwerkingsplatform" Lokale en regionale verenigingen in de partnerlanden zijn contactpunten van Corleap in hun land, terwijl Corleap het natuurlijke contactpunt voor de EU-instellingen is. Hierdoor kan Corleap informatie verzamelen en delen die relevant is voor de lokale en regionale dimensie van het Oostelijk Partnerschap.

Hoe is Corleap samengesteld?

Corleap telt 36 leden, allen regionale en lokale politici: 18 leden van het CvdR en 18 vertegenwoordigers van de zes landen van het Oostelijk Partnerschap.

Elk land van het Oostelijk Partnerschap heeft drie zetels. De zetels van de EU worden verdeeld op basis van de politieke samenstelling van het CvdR, waarin vijf fracties vertegenwoordigd zijn: de Europese Volkspartij (EVP), de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES), de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), de Europese Alliantie (EA) en de Fractie Europese Conservatieven en Hervormers (ECR).

Tussen de jaarlijkse vergaderingen van Corleap fungeert het bureau als dagelijks bestuur. Het bureau is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden van de Corleap en houdt als zodanig toezicht op haar activiteiten, verslagen en resoluties. Het bureau bestaat uit zes leden uit de partnerlanden en zes leden van het CvdR als vertegenwoordigers van de Europese Unie.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share:
Verwante informatie
Links
Promoting people-to-people contacts through cross-border cooperation programmes in Eastern Partnership countries
Capacity building of local and regional government in Eastern Partnership countries