Bureau 

Het bureau, dat bestaat uit een groep CvdR-leden, kan worden beschouwd als de politieke motor van het CvdR: het stelt de beleidsprioriteiten van het Comité op en ziet toe op de uitvoering ervan. Het bureau komt vóór elke zitting bijeen om de werkzaamheden van de voltallige vergadering en van de commissies te coördineren. Het komt ook twee keer per jaar in een buitengewone vergadering bijeen in het EU-land dat het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleedt.

Inhoud

Heeft het bureau ook een mandaatsperiode? Hoe lang duurt die periode?

Net als de voorzitter wordt het bureau voor tweeënhalf jaar gekozen.

Hoe is het bureau samengesteld?

Het bureau is een afspiegeling van het politieke pluralisme binnen het CvdR. Het bestaat uit:

  • de voorzitter
  • de eerste vicevoorzitter
  • 27 overige vicevoorzitters (één voor elke lidstaat)
  • 26 overige leden
  • de fractievoorzitters.

Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Spanje hebben elk drie zetels. België, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Zweden hebben elk twee zetels. Cyprus, Estland, Letland, Luxemburg, Malta en Slovenië hebben elk één zetel.

Wat zijn de taken van het bureau?

De belangrijkste taken van het bureau zijn het opstellen van en het toezicht houden op de uitvoering van de beleidsprioriteiten van het CvdR en het coördineren van de werkzaamheden van de voltallige vergadering en de commissies.

Documenten

Delen:
 
Back to top