Euromediterrane Vergadering (Arlem)  

De Euromediterrane Vergadering van lokale en regionale overheden (Arlem) is een assemblee van lokale en regionale afgevaardigden van de Europese Unie en haar mediterrane partners.

Arlem is door het Europees Comité van de Regio's (CvdR) en territoriale verenigingen die in deze context in 2010 actief zijn opgericht om gekozen vertegenwoordigers van de drie zijden van het Middellandse Zeegebied in staat te stellen:

 • hun lokale of regionale overheid politiek te vertegenwoordigen, waaronder in de EU en de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ)
 • politieke dialogen te voeren en
 • interregionale samenwerking te bevorderen

  Welke landen zijn betrokken bij Arlem?

Egypte, Turkije, Algerije, Marokko, Syrië (waarvan het lidmaatschap momenteel is opgeschort), Tunesië, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Israël, Jordanië, Libanon, Mauritanië, Palestina, Monaco, Montenegro. Daarnaast neemt Libië deel als waarnemer.

Wat is het doel van Arlem?

Arlem streeft ernaar om:

 • de Unie voor het Middellandse Zeegebied een territoriale dimensie te geven
 • lokale democratie, multilevel governance en decentrale samenwerking aan de drie zijden van de Middellandse Zee te bevorderen
 • de noord-zuid- en de zuid-zuiddialoog tussen lokale en regionale overheden aan te moedigen
 • de uitwisseling van goede praktijken, kennis en technische ervaring te bevorderen op gebieden waarvoor lokale en regionale overheden verantwoordelijk zijn
 • regionale integratie en cohesie te bevorderen

   

Hoe werkt Arlem?

Arlem fungeert als een forum voor permanente politieke dialoog. Arlem levert een bijdrage aan de advieswerkzaamheden van het CvdR door middel van thematische verslagen. Ook vertegenwoordigt Arlem het lokale en regionale niveau op topbijeenkomsten van de UMZ.

Arlem creëert synergieën met haar partners, waaronder de UMZ (intentieverklaring ondertekend in 2013), de Europese verenigingen van lokale en regionale overheden die zijn vertegenwoordigd in Arlem, het Congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa (waarnemersstatus), de Parlementaire Assemblee van de UMZ (waarnemersstatus), de Europese Stichting voor opleiding (intentieverklaring ondertekend in 2013) en het Europees Economisch en Sociaal Comité (waarnemersstatus).

De leden van de assemblee komen bijeen tijdens de jaarlijkse plenaire vergadering, waarin de thematische verslagen worden goedgekeurd, en in commissievergaderingen en vergaderingen van het bureau. Daarnaast kunnen specifieke workshops of conferenties worden georganiseerd en kan door middel van studies dieper worden ingegaan op afzonderlijke aspecten.

 

Hoe is Arlem samengesteld?

Arlem telt tachtig leden en twee waarnemers van de EU en haar mediterrane partnerlanden. De leden zijn vertegenwoordigers van regio's en lokale organen en oefenen een regionaal of lokaal mandaat uit.

Het voorzitterschap van Arlem wordt bekleed door twee covoorzitters, een van de EU en een van de mediterrane partners. De mediterrane groep benoemt haar covoorzitter bij consensus voor een termijn van tweeënhalf jaar. De covoorzitter namens de EU is de fungerend voorzitter van het CvdR. Huidige covoorzitters zijn Apostolos Tzitzikostas, voorzitter van het CvdR, en Musa Hadid, burgemeester van Ramallah, Palestina.

Het bureau bepaalt de strategie en het activiteitenprogramma van Arlem.

Binnen de Commissie duurzame territoriale ontwikkeling stellen Arlem-rapporteurs thematische verslagen op over onderwerpen op het gebied van:

 • decentralisatie
 • stedelijke en territoriale ontwikkeling
 • culturele samenwerking
 • de informatiemaatschappij
 • migratie en integratie
 • kleine en middelgrote ondernemingen
 • handel
 • duurzame ontwikkeling
 • waterbeheer
 • afvalbeheer
 • energie, met name zonne-energie
 • vervoer
 • landbouw en toerisme
 • enz.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: