Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Olga Zrihen wordt nieuw spreekbuis voor economische aangelegenheden van EU-regio's  

Olga Zrihen, ondervoorzitter van de Belgische Senaat en lid van het Waals Parlement, is door de Europese regio's en steden gekozen om te fungeren als voorvechter van beleidsmaatregelen die lokale economieën versterken.

Zrihens verkiezing als voorzitter van de commissie Economisch Beleid van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) maakt haar verantwoordelijk voor de aansturing van de werkzaamheden van de lokale en regionale politici van de EU om vorm te geven aan het economisch beleid van de EU, ter aanvulling van de inspanningen van de assemblee om de sterke EU-financiering van de regio’s te behouden. Het CvdR heeft een adviserende rol in de Europese beleidsvorming.

Zrihen , die sinds 2015 lid is van het CvdR en eerder ook lid geweest is van het Europees Parlement, zei: “Het voorzitterschap van de commissie ECON van het Europees Comité van de Regio's is mij toevertrouwd nu de laatste hand wordt gelegd aan enkele zeer belangrijke financieringsprogramma's voor de periode na 2021 (InvestEU, de steunprogramma's voor structurele hervormingen en financiële stabilisatie, het programma voor de interne markt, enz.) en de uitwerking van een nieuwe langetermijnstrategie van de EU die gebaseerd is op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Met name ten aanzien van die thema’s wil ik als spreekbuis van alle leden van de commissie ECON optreden.”

Zrihen stelt momenteel zelf aanbevelingen op over EU-steun voor economische hervorming en stabilisatie die in december zouden moeten worden goedgekeurd. Voordien was ze rapporteur inzake het steunprogramma voor structurele hervormingen en inzake het stabiliteits- en groeipact. In die rol benadrukte zij dat er flexibiliteit aan de dag gelegd moet worden in de EU-regelgeving over overheidsfinanciën en begrotingsbeleid.

Zrihen wordt de tweede Belgische socialist met een hoge functie in het CvdR na de huidige voorzitter van de assemblee, haar socialistische collega van de Duitstalige Gemeenschap in de Belgische Senaat, Karl-Heinz Lambertz . Twee van de vijf fracties van het CvdR worden ook door een Belg geleid: Bart Somers (Open VLD), burgemeester van Mechelen, is voorzitter van de ALDE-fractie, en Karl Vanlouwe (N-VA), lid van het Vlaams Parlement, is voorzitter van de fractie van de Europese Alliantie.

Zrihen neemt de plaats in van een Franse socialist, Michel Delebarre , gemeenteraadslid van Duinkerke.

Contactpersoon:

Andrew Gardner

Tel.Tel.+ 32 473. 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Share: