Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio's moeten een nultolerantiebeleid voeren ten aanzien van geweld tegen vrouwen en meisjes  

Op de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen roepen lokale en regionale leiders op tot wetgevende maatregelen en adequate middelen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden.

Woensdag 25 november is . Bij deze gelegenheid heeft het Europees Comité van de Regio's (CvdR) opnieuw opgeroepen om op EU-niveau wettelijke maatregelen te nemen ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Volgens de gegevensbank van de Verenigde Naties hadden 48 landen tegen september 2020 preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes geïntegreerd in hun COVID-19-responsplannen, en hadden 121 landen maatregelen genomen om de dienstverlening aan vrouwelijke overlevenden van geweld tijdens de wereldwijde crisis te versterken.

In haar openingstoespraak voor de leden van de SEDEC-commissie van het CvdR zei SEDEC-voorzitter Anne Karjalainen (FI/PSE): "Vandaag is de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, een van de meest wijdverbreide, aanhoudende en schokkende schendingen van de mensenrechten in de wereld. Op deze bijzondere dag wil ik u allen, in uw rol als lokale en regionale politici, uitnodigen om zeer waakzaam te blijven, gelet op het feit dat geweld tegen vrouwen grotendeels ongemeld blijft vanwege de straffeloosheid, het stilzwijgen, het stigma en de schaamte waarmee het gepaard gaat. De enige manier om vooruitgang te boeken is een nultolerantiebeleid voor geweld tegen vrouwen en meisjes.”

Eén op de drie vrouwen en meisjes krijgt te maken met fysiek of seksueel geweld in hun leven, dagelijks worden 137 vrouwen gedood door een familielid, één op de tien vrouwen in de Europese Unie meldt dat zij sinds de leeftijd van 15 jaar te maken hebben gehad met cyberpesten en 71% van alle slachtoffers van mensenhandel in de wereld zijn vrouwen en meisjes.

Sinds de uitbraak van COVID-19 is uit nieuwe gegevens en rapporten van mensen in de frontlinies gebleken dat alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes zijn toegenomen. Anne Karjalainen benadrukt: "25 jaar na de goedkeuring van de Verklaring van Peking zien we overal ter wereld, maar ook binnen de Europese Unie, dat de rechten van vrouwen nog steeds onder vuur liggen, variërend van seksuele en reproductieve rechten tot het evenwicht tussen werk en privéleven, en van het recht om te protesteren tot economische en politieke empowerment. Als Europees Comité van de Regio's veroordelen wij deze schendingen van vrouwenrechten met klem en zullen wij er ons samen met de lokale en regionale overheden voor inzetten dat deze rechten overal in de EU worden beschermd en versterkt.”

Enerzijds gaan specifieke COVID-19- en lockdownmaatregelen de verspreiding van het coronavirus tegen, maar anderzijds hebben zij het geweld tegen vrouwen, met name huiselijk geweld, doen toenemen - in sommige landen is het aantal oproepen op hulplijnen vervijfvoudigd. De op 12 oktober gepresenteerde regionale en lokale barometer 2020 van het CvdR wijst op een toename van het aantal gemelde gevallen van huiselijk geweld tijdens de lockdown, ook al zijn er nog geen vergelijkbare gegevens voor de hele EU beschikbaar. In sommige landen, zoals Litouwen, zijn in een periode van drie weken van lockdown, 20% meer gevallen van huiselijk geweld vastgesteld. In Spanje kreeg het noodnummer voor huiselijk geweld 18% meer oproepen in de eerste twee weken van de lockdown. De regionale autoriteiten in Spanje hebben een actiegids voor vrouwen die het slachtoffer zijn van gendergeweld thuis verspreid. De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met de landelijke overheid een systeem opgezet waarbij slachtoffers huiselijk geweld bij hun apotheek kunnen melden met de codewoorden 'masker 19'.

Concha Andreu (ES/PSE), voorzitter van de regioraad van La Rioja en CvdR-rapporteur voor de EU-strategie voor gendergelijkheid , zei: "De Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen is dit jaar somberder, omdat we te maken hebben met ergere gevallen van gendergerelateerd geweld als gevolg van de lockdowns naar aanleiding van de COVID-19-crisis. De lokale en regionale overheden moeten dringend de beschikking krijgen over voldoende middelen om de slachtoffers via passende hulpdiensten effectief te helpen. Bovendien moeten zij op gestructureerde wijze worden betrokken bij het EU-netwerk voor de preventie van gendergerelateerd geweld en huiselijk geweld, dat in het kader van de strategie voor gendergelijkheid zal worden gelanceerd.

“In het CvdR-advies over de strategie voor gendergelijkheid wordt de Commissie verzocht om wetgevingsmaatregelen ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen vast te stellen die consistent zijn en een aanvulling vormen op de internationale en nationale wetgeving en die alle vormen van geweld aanpakken, met inbegrip van online geweld en geweld in verband met eerwraak. In het advies wordt er bij de Europese Commissie op aangedrongen om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes op te nemen in de "Eurocrimes" die in artikel 83 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden genoemd", voegde Andreu eraan toe.

Achtergrond:

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 25 november uitgeroepen tot de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen (Resolutie 54/134). Het doel van deze dag is het bewustzijn te vergroten dat vrouwen overal ter wereld het slachtoffer zijn van verkrachting, huiselijk geweld en andere vormen van geweld. Voor 2014 was het officiële thema van de UNiTE-campagne van de secretaris-generaal van de VN voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, “Orange your Neighbourhood” (Maak uw buurt oranje). Voor 2018 was het officiële thema "Orange the World: #HearMeToo" (Maak de wereld oranje: luister ook naar mij) en voor 2019 "Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape” (Maak de wereld oranje: gendergelijkheid neemt stelling tegen verkrachting). Het thema voor de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen is dit jaar “Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!” (Maak de wereld oranje: financieren, reageren, voorkomen, verzamelen!). Net als in voorgaande jaren zal bij de Internationale Dag dit jaar ook het startschot worden gegeven aan 16 dagen activisme die zullen worden afgesloten op 10 december 2020, de Internationale Dag van de rechten van de mens.

Contactpersoon:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FAST-TRACK-MINIMUM-INCOME-RECOMMENDATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Regions and cities urge Member States to fast-track the Minimum Income Recommendation against rising poverty
Regions and cities urge Member States to fast-track the Minimum Income Recommendation against rising poverty
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022