Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Stemming in commissie AGRI van het Europees Parlement: grotere rol voor de regio's in het beheer van het GLB  
Het Europees Comité van de Regio's is tevreden over de rol die de regio's krijgen in het beheer van het GLB maar vindt het jammer dat er weinig ambitie aan de dag is gelegd bij de herverdeling van de rechtstreekse betalingen en de verschuiving naar duurzamere productiemethoden.

Naar aanleiding van de goedkeuring van het rapport over de strategische GLB-plannen door de commissie AGRI is het Europees Comité van de Regio's (CvdR) ermee ingenomen dat de regio's een grotere rol krijgen in het beheer en de uitvoering van het GLB en dat er de bereidheid is om zich meer in te zetten voor de verschuiving naar duurzamere productiemethoden. Het CvdR betreurt echter dat in het rapport geen echte herverdeling van de rechtstreekse betalingen is voorgesteld.

"Wij zijn verheugd dat in het rapport duidelijk de rol van de regio's wordt beschreven als de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het toekomstige GLB, met name in de artikelen 118 en 119. Deze steun is essentieel nu de lidstaten het GLB weer willen centraliseren", benadrukt Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE), voorzitter van het CvdR.

Wat de verschuiving naar duurzamere productiemethoden betreft, is het CvdR tevreden over het voorstel om producenten beter te belonen voor agromilieudiensten en om ten minste 15 % van het budget te besteden aan milieu-instrumenten. Maar het is van mening dat de commissie AGRI nog verder had moeten gaan en de aanbevelingen van het CvdR en de commissie ENVE had moeten volgen om deze drempel op te trekken tot 30 %. "Wij dringen er ook op aan meetbare gemeenschappelijke Europese streefcijfers voor de nationale strategische plannen in de verordening op te nemen om concurrentieverstoringen tussen de lidstaten zoveel mogelijk te voorkomen en een antwoord te bieden op de uitdagingen op klimaat- en milieugebied", aldus Guillaume Cros (FR/PSE) , CvdR-rapporteur voor de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en vicevoorzitter van de regioraad van Occitanië.

Ten aanzien van de herverdeling van de rechtstreekse betalingen vindt het CvdR het jammer dat de commissie AGRI zich niet heeft uitgesproken voor een externe convergentie van 100 % en een hoog budget voor herverdelingsbetalingen. Weliswaar heeft de commissie AGRI gehoor gegeven aan het verzoek van het CvdR om loonkosten voor maximaal 50 % mee te rekenen in de plafonnering, maar het CvdR betreurt dat daarop volgens het rapport ook uitzonderingen kunnen worden gemaakt.

Meer informatie:

CvdR-advies over Het GLB na 2020 .

Contactpersoon:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Share: