Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Heffingen van de VS op levensmiddelen uit de EU: regio's eisen dringende compensatiemaatregelen  
Ruime steun van de EU-regio's om agrovoedingsbedrijven te compenseren die geconfronteerd worden met tarieven van 25 % op meer dan 1 400 regionale producten, waaronder wijn, kaas, olijfolie en likeuren

Europese regionale agrovoedingsproducten onder druk door handelsconflicten tussen de EU en de VS. In een plenair debat hebben de steden en regio's van de EU hun grote bezorgdheid geuit aangezien de tarieven van de VS schadelijk zijn voor de productiesectoren, de lokale economie verstoren en een groot aantal familiebedrijven treffen. Wat aanvankelijk een standpunt van de Spaanse delegatie was, wil het Europees Comité van de Regio's (CvdR) in een in mei 2020 uit te brengen advies bundelen tot een reeks beroepen op handelsovereenkomsten. In reactie op de EU-steun aan Airbus leggen de VS sinds 18 oktober 2019 voor meer dan 1 400 producten heffingen op ter waarde van 6,9 miljard euro.

Vandaag heeft het Europees Comité van de Regio's intensief gedebatteerd over de noodzaak om dringend compensatie te bieden voor de sectoren die de gevolgen ondervinden van de onlangs door de regering-Trump opgelegde heffingen. Uitgangspunt voor het debat is een standpunt van de Spaanse delegatie.

Tal van regio's steunen het Spaanse standpunt, dat de EU met klem verzoekt een vruchtbare oplossing te vinden om aan de huidige situatie een eind te maken, getroffen bedrijven te compenseren en verzachtende maatregelen te nemen voor sectoren en producten die eventueel gevolgen zullen ondervinden van de resultaten van komende rechtszaken tussen de EU en de VS bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Namens de Spaanse delegatie in het CvdR verklaarde Joan Calabuig (ES/PSE) , onderminister voor de Europese Unie en Externe Betrekkingen van de regio Valencia, het volgende: “ Het is van essentieel belang dat de EU dringend compenserende maatregelen neemt om alle Europese landbouw- en agrovoedingssectoren te helpen die nadelige gevolgen ondervinden van de tegenmaatregelen die de VS hebben genomen ten gevolge van de EU-steun aan vliegtuigbouwer Airbus . Het opleggen van tarieven door de Verenigde Staten zal van invloed zijn op de lokale economieën, ten nadele van een groot aantal kleine familiebedrijven. Aangezien de WTO nog diverse uitspraken in behandeling heeft, dringt het CvdR er bij de Europese Commissie op aan om meer vooruit te denken bij het uitwerken van verzachtende maatregelen voor sectoren die rechtstreeks door de uitkomst van toekomstige geschillen kunnen worden getroffen. " De jaarlijkse handel in agrovoedingsproducten met de VS beloopt voor de Spaanse regio’s 930 miljoen euro.

De Amerikaanse markt is een van de belangrijkste bestemmingen voor de uitvoer van Europese landbouw- en agrovoedingsproducten. De tarieven voor luchtvaartproducten zijn bepaald op 10 %, terwijl de rest, voornamelijk agrovoedingsproducten, te maken heeft met een belastingtarief van 25 %.

Michael Murphy (IE/EVP) , lid van de districtsraad van Tipperary, hoofd van de Ierse delegatie en rapporteur van het komende CvdR-advies over handelsovereenkomsten, zei hierover: " Ik maak me grote zorgen over de gevolgen van deze sancties voor regio's in Ierland die sterk afhankelijk zijn van de agrovoedingssector, waaronder mijn eigen regio . Deze situatie levert zowel in de regio's in de EU als de VS alleen maar verliezers op. Handelsconflicten destabiliseren de productieve ecosystemen en de gevolgen daarvan zijn in de eerste plaats op lokaal niveau merkbaar. Evenals in Spanje worden Ierse regio's opgezadeld met forse heffingen door de VS. Het is belangrijk dat er noodmaatregelen komen om deze verliezen te beperken, terwijl de EU via onderhandelingen naar een oplossing voor dit geschil streeft. Als rapporteur voor een CvdR-advies over de uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten kijk ik uit naar de samenwerking met de betrokken partijen en naar discussies over de ontwikkeling van instrumenten en methoden die kunnen worden gebruikt om de acceptatie en het begrip van vrijhandelsovereenkomsten te vergroten, met name onder micro-ondernemingen en het mkb in alle regio's van de EU .”

Ierland registreerde in 2018 een goederenuitvoer naar de VS ter waarde van 39,4 miljard euro. De totale waarde van de Ierse uitvoer in 2018 waarvoor de Amerikaanse maatregelen gelden, wordt geschat op 366 miljoen euro, wat bij een tarief van 25 % zou leiden tot 91,6 miljoen euro aan bijkomende heffingen. De uitvoer uit de Ierse regio's van Ierse roomlikeur en boter vertegenwoordigt respectievelijk 44 % en 95 % van de totale waarde van de tarieven voor deze doelproducten.

Guillaume Cros, vicevoorzitter van de regioraad van Occitanië en CvdR-rapporteur voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid: "De landbouwsector van de EU wordt verzwakt door de prioriteit die wordt gegeven aan in- en uitvoer. De klimaatdoelstelling van de EU leidt ook tot een herziening van ons handelsbeleid, waarbij de voorkeur uitgaat naar de Europese markt en de internationale handel de plaats krijgt die hem toekomt. Daarom verzoekt het CvdR de EU om als grootste levensmiddelenimporteur- en exporteur ter wereld al haar gewicht in de strijd te werpen om de regels voor de internationale handel in landbouwproducten zodanig te wijzigen dat er meer rechtvaardigheid en solidariteit komt in de handelsbetrekkingen.”

In tegenstelling tot champagne zal de Franse wijn industrie aanzienlijk worden getroffen door de nieuwe Amerikaanse tarieven. De Amerikaanse markt is goed voor 20 % van de Franse wijnexport ofwel 1 miljard euro aan jaarinkomsten. De uitvoer van de Duitse levensmiddelenindustrie naar de VS bedraagt in totaal 1,7 miljard euro. De Italiaanse vereniging van landbouwers beweert dat de uitvoer van goederen ter waarde van 500 miljoen euro zal worden getroffen. In Oostenrijk gaat het om de uitvoer van kaas ter waarde van 4 miljoen euro en de uitvoer van vruchtensap ter waarde van 11 miljoen euro.

In de Spaanse standpuntnota wordt ervoor gewaarschuwd dat het opleggen van tarieven kan leiden tot een escalatie van belastingmaatregelen die schadelijk zijn voor andere productiesectoren van zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie.

Er zij aan herinnerd dat de WTO nog diverse uitspraken moet doen over handelsgeschillen tussen Airbus en Boeing. De Europese Commissie wordt opgeroepen om de wereldwijde basis te leggen voor steun aan de luchtvaartindustrie en verzachtende maatregelen te plannen voor sectoren en producten die door de uitkomst van nieuwe rechtszaken kunnen worden getroffen.

In de nota wordt aangedrongen op onmiddellijke versterking van de communicatie tussen de regering van de Verenigde Staten en de Europese Unie, teneinde een vruchtbare regeling te vinden die aan de huidige situatie een eind zal maken.

Ook wordt benadrukt dat handelsovereenkomsten tussen de EU en derde landen van essentieel belang zijn voor de ontwikkeling van de landbouw- en agrovoedingssector in de Europese regio's.

Achtergrond

Klik hier voor de volledige lijst van producten en landen waarop de tarieven van de VS van toepassing zijn.

Contact: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Delen :