Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Het potentieel van lokale energiegemeenschappen aanboren  
Het Europees Comité van de Regio's dringt aan op de opheffing van belemmeringen voor de volledige ontplooiing van lokale energiegemeenschappen in Europa

Lokale en regionale overheden zijn van groot belang om Europa dichter bij zijn energie- en klimaatdoelstellingen te brengen. Energieproductie op lokaal niveau is essentieel om de productie van hernieuwbare energie te bevorderen, de energiedemocratie te verspreiden en de energiearmoede terug te dringen. Vandaag de dag hebben ongeveer 50 miljoen huishoudens in Europa moeite om voldoende warmte op te wekken ( EPOV ). Jaarlijks is ongeveer 180 miljard euro extra investeringen nodig om de in Parijs afgesproken EU-doelstellingen voor 2030 te halen, waaronder een vermindering van 40% van de broeikasgasemissies (ten opzichte van 1990).

Nu de verschillende aspecten van het EU-pakket voor schone energie geleidelijk vorm krijgen en twee weken na de strategie van de Europese Commissie om in 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, heeft het Europees Comité van de Regio's een advies uitgebracht met aanbevelingen voor de volledige ontplooiing van lokale energiegemeenschappen, waaronder energiecoöperaties.

De leden hebben het advies goedgekeurd van rapporteur Mariana Gâju (RO/PSE) over de Modellen van lokale verantwoordelijkheid voor energie en de rol van lokale gemeenschappen bij de energietransitie in Europa. Europese steden en regio's merken op dat energiegemeenschappen nog steeds te kampen hebben met veel belemmeringen voor hun ontwikkeling, zoals beperkte toegang tot nationale wettelijke kaders, nationale elektriciteitsnetten en financiering, tegenstrijdige steunregelingen tussen de lidstaten en een algemeen gebrek aan politieke steun.

De burgemeester van Cumpăna in de Roemeense provincie Constanța, Mariana Gâju (RO/PSE) zei: "Volgens ons ligt de toekomst van de energieproductie in handen van de burgers. We moeten ervoor zorgen dat lokale energiegemeenschappen ten volle kunnen bijdragen aan de decentralisatie en democratisering van energiesystemen en duurzame economische en sociale ontwikkeling op lokaal niveau kunnen bevorderen. Lokale productie, distributie en verbruik van energie zijn essentieel voor de bestrijding van energiearmoede.”

Steden en regio's vragen om vereenvoudigde regels en administratieve procedures voor kleine producenten van hernieuwbare energie en lokale energiegemeenschappen om ervoor te zorgen dat zij niet te maken krijgen met discriminerende administratieve lasten of kosten in vergelijking met gevestigde energiebedrijven.

De leden roepen op tot nauwere samenwerking tussen de EU en het regionaal en energiebeleid van de lidstaten. De leden merken op dat afstemming van de verschillende steunregelingen voor hernieuwbare energie van essentieel belang is om de doelstellingen van de energie-unie, de Overeenkomst van Parijs en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken.

De EU-assemblee van steden en regio's dringt er bij de EU en de lidstaten op aan om te zorgen voor een betere planning en langetermijninvesteringsbeleid voor projecten voor hernieuwbare energie, met gegarandeerde financiële steunmechanismen, zodat het lokale energiebezit op een steviger leest kan worden geschoeid.

Het CvdR roept de lidstaten dan ook op om, met name tijdens de plannings- en opstartfase, specifieke regelingen voor financiële steun voor lokale energiegemeenschappen op te zetten. De steden en regio's in de EU bevelen de ontwikkeling aan van subsidies, garanties en betaalbare kredietmogelijkheden, met vlotte toegang tot technische informatie en begeleiding bij het opzetten, financieren en uitvoeren van gemeenschapsprojecten en innovatieve eigendomsstructuren.

Vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden doen een beroep op alle bestuursniveaus om burgers beter te informeren over het potentieel van lokale energiegemeenschappen en de mogelijkheden om daaraan deel te nemen. De leden verwelkomen de verwijzing naar de rol van lokale energiegemeenschappen in de recente EU-wetgeving, maar vragen om meer duidelijkheid en gemeenschappelijke regels om het potentieel ten volle te benutten.

De leden van het CvdR bevelen de lokale en regionale overheden in heel Europa aan om energiegemeenschappen in kaart te brengen en hun ontwikkeling via adviesdiensten te ondersteunen.

Achtergrondinformatie:

Het Europees Comité van de Regio's heeft met de volgende adviezen gereageerd op diverse aspecten van het Pakket schone energie:

Een 'new deal' voor energieconsumenten , rapporteur Michel Lebrun (BE/EVP), gemeenteraadslid van Viroinval (april 2016).

Governance van de energie-unie en schone energie , rapporteur Bruno Hranić (HR/EVP), burgemeester van Vidovec (juli 2017).

Energie-efficiëntie en gebouwen , rapporteur Michiel Rijsberman (NL/ALDE), lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland (juli 2017).

Hernieuwbare energie en interne elektriciteitsmarkt , rapporteur Daiva Matonienė (LT/ECR), gemeenteraadslid van Šiauliai.

De EU-waarnemingspost voor energiearmoede (EPOV) is een 40 maanden durend project dat in december 2016 van start ging. De belangrijkste taak is het teweegbrengen van veranderingen in de kennis over de omvang van de energiearmoede in Europa, en innovatieve beleidsmaatregelen en praktijken om deze te bestrijden.

Europese Commissie (maart 2018). Jaarlijks is ongeveer 180 miljard euro extra investeringen nodig om de in Parijs afgesproken EU-doelstellingen voor 2030 te halen, waaronder een vermindering van 40% van de broeikasgasemissies.

Foto’s van de zitting zijn hier beschikbaar.

Contactpersoon: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

De vervuiling tot nul terugbrengen – de lokale en regionale overheden van de EU dringen erop aan om de uitstoot aan de bron te verminderen
De vervuiling tot nul terugbrengen – de lokale en regionale overheden van de EU dringen erop aan om de uitstoot aan de bron te verminderen
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-COLLECTIVE-RESPONSIBILITY-OVER-THE-TRAJECTORY-TOWARDS-2050-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Steden en regio’s voorstander van ambitieuze EU-waterstofstrategie om klimaatneutraliteit te bereiken
Steden en regio’s voorstander van ambitieuze EU-waterstofstrategie om klimaatneutraliteit te bereiken
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-WEEK-FOR-WASTE-REDUCTION-REWARDS-ITS-BEST-ACTIONS-IMPLEMENTED-IN-2019.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Europese Week van de afvalvermindering beloont de beste acties die in 2019 zijn uitgevoerd
Europese Week van de afvalvermindering beloont de beste acties die in 2019 zijn uitgevoerd
25.06.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/-EUROPEAN-WEEK-OF-WASTE-REDUCTION-AWARDS-CEREMONY-COMING-UP-25-JUNE-2020--.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Prijsuitreiking in het kader van de Europese week van de afvalvermindering op 25 juni 2020
Prijsuitreiking in het kader van de Europese week van de afvalvermindering op 25 juni 2020
18.06.2020