Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
EU-regio’s en -steden willen nauwere banden met de decentrale bestuursorganen en lokale overheden van het VK  

Het Europees Comité van de Regio’s pleit voor een betere waardering van de rol van lokale en regionale overheden in de handels- en samenwerkingsovereenkomst.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie, is ingenomen met de ambitie van het Comité van de Regio’s en zijn leden om op lokaal en regionaal niveau met het VK te blijven samenwerken, zij het binnen de grenzen van het type brexit waarvoor de Britse regering heeft gekozen.

Commissaris Šefčovič, die is belast met het toezicht op de uitvoering van de in 2021 in werking getreden handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, sprak tijdens de zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) op 27 april de voltallige vergadering toe. Tijdens die zitting keurden de leden een advies goed waarin de EU wordt opgeroepen om “het gebrek aan territoriale diepgang” in de handels- en samenwerkingsovereenkomst aan te pakken door lokale en regionale overheden te betrekken bij het toezicht op de overeenkomst, en om de contactgroep CvdR-VK te erkennen als officiële subnationale gesprekspartner tussen lokale en regionale overheden uit de EU en het VK. Ook wordt de EU opgeroepen om meer middelen uit te trekken, bovenop de 5,4 miljard EUR die reeds is uitgetrokken voor steun aan de regio’s die het zwaarst getroffen zijn door de handelsverstoringen als gevolg van de terugtrekking van het VK uit de EU.

Commissaris Šefčovič: “Hoewel het Comité geen formele rol speelt bij internationale overeenkomsten van de EU, staat de deur van de Commissie altijd open en is zij bereid te luisteren naar de stem van de regio’s. Nu de uitvoering van de handels- en samenwerkingsovereenkomst op gang komt, hopen wij de regelmatige uitwisselingen met de contactgroep CvdR-VK, zoals wij die wij de afgelopen twee jaar hebben gevoerd, te kunnen voorzetten. We werken nu al aan de ondersteuning van de mensen en bedrijven die het zwaarst worden getroffen door de brexit. Zo helpt het Peace Plus-initiatief bij de financiering van projecten in Noord-Ierland en de grensdistricten die erop gericht zijn gemeenschappen te verzoenen en bij te dragen tot vrede. Opgeteld bij de medefinanciering door Ierland en het Verenigd Koninkrijk zal de financiering in het kader van Peace Plus meer dan 1 miljard EUR bedragen.”

Apostolos Tzitzikostas (EL/EVP), voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gouverneur van de regio Centraal-Macedonië: “Ondanks de brexit blijven de banden tussen de EU en het VK sterk, en dat geldt ook voor de wens om betrekkingen te behouden en te ontwikkelen op gebieden van wederzijds belang, zoals de aanpak van de klimaatcrisis en de lokale invulling van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen. De Europese lokale en regionale overheden willen hun stem laten horen in de Partnerschapsraad EU-VK. Wij begrijpen en betreuren de interne politieke redenen waarom het Verenigd Koninkrijk er niet in is geslaagd om de lokale democratie een stem te geven in de Gezamenlijke Partnerschapsraad. Wij moedigen de Europese Commissie aan om hier iets aan te doen door, telkens wanneer een onderwerp met territoriale impact wordt behandeld, het Europees Comité van de Regio’s een gestructureerde raadpleging van de lokale en regionale overheden te laten organiseren.”

Michael Murphy (IE/EVP), burgemeester van het gemeentelijk district Clonmel, hoofd van de Ierse delegatie bij het CvdR en rapporteur voor “Het versterken van de betrekkingen tussen de EU en het VK op subnationaal niveau en het verzachten van de territoriale impact van de terugtrekking van het VK uit de EU”: “De brexit zal nadelige gevolgen hebben voor de territoriale samenwerking, die de afgelopen decennia uitstekende betrekkingen heeft opgeleverd tussen de steden en regio’s van de Europese Unie en het VK. Wij roepen zowel de Europese Commissie als de Britse regering op om de contactgroep CvdR-VK te erkennen als officiële subnationale gesprekspartner in de handels- en samenwerkingsovereenkomst. Wij weten dat steden en regio’s op zoek blijven naar nieuwe manieren om betrekkingen te onderhouden en te ontwikkelen, zoals uitwisselingsprogramma’s, bilaterale samenwerking, EU-netwerken en -verenigingen. Deze betrekkingen zijn nodig om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken die geen grenzen kennen, zoals cultuur, duurzaam beheer van de zeeën en de lokale en regionale uitvoering van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen. Wij juichen deze voortgezette samenwerking van harte toe.”

In de reserve voor aanpassing aan de brexit is 5,4 miljard EUR uitgetrokken om de handelsverliezen en de gevolgen voor maritieme grensregio’s en de visserij te compenseren. In het CvdR-advies van de heer Murphy wordt ervoor gepleit deze reserve te verhogen, de subsidiabiliteitsperiode te verlengen en de gevolgen van de brexit voor bepaalde sectoren en regio’s te analyseren. In een recente studie in opdracht van het CvdR over nieuwe handels- en economische betrekkingen tussen de EU en het VK en de impact op regio’s en steden wordt geconcludeerd dat de gevolgen “asymmetrisch” zijn, maar ook dat bijna alle regio’s in de EU de impact van de brexit voelen in ten minste een van de belangrijkste specialisatiesectoren van de EU.

Contactpersoon:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Delen :