Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Het Europees Comité van de Regio’s, de Europese Commissie en het Europees Parlement bundelen hun krachten om Europa dichter bij de burgers te brengen via projecten met raadsleden uit de EU  

Gezamenlijke verklaring van Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie, commissaris voor Democratie en Demografie, Apostolos Tzitzikostas, voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Domènec Ruiz Devesa, lid van het Europees Parlement , initiatiefnemer van het BELC-proefproject.

Wij zijn ingenomen met de resultaten van de Conferentie over de toekomst van Europa (COFE) en met name met het pleidooi voor een netwerk van lokale EU-raadsleden als een manier om Europa dichter bij de burgers in zijn regio’s, steden en dorpen te brengen en de Europese democratie te verbeteren.

In nauwe samenwerking streven de Europese Commissie, het Europees Comité van de Regio’s en het Europees Parlement ernaar om lokaal gekozen vertegenwoordigers te betrekken bij de communicatie over EU-kwesties in hun lokale omgeving. In dit kader heeft het Europees Parlement het project “Building Europe with Local Councillors (BELC)” voorgesteld, dat door de Europese Commissie zal worden uitgevoerd. Dit vormt een aanvulling op het in 2021 opgerichte EU-netwerk van lokale en regionale raadsleden van het Comité van de Regio’s, dat actief bijdraagt aan de activiteiten van het CvdR door EU-gerelateerde evenementen in lokale en regionale raden, alsook lokale debatten met burgers te organiseren.

Vandaag – ter gelegenheid van de bekendmaking van de oproep tot het indienen van voorstellen voor het BELC-initiatief - besluiten wij samen te werken om ervoor te zorgen dat deze initiatieven zo vlot mogelijk verlopen en worden uitgevoerd als een gecoördineerde ‘EU’-actie. Het Comité zal ervoor zorgen dat zijn netwerk van EU-raadsleden op de hoogte wordt gebracht van de oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het BELC-initiatief. Het Comité zal de begunstigden van het proefproject opnemen in zijn specifieke programma van thematische briefings en online-evenementen. De Commissie zal in haar reacties op de begunstigden materiaal opnemen dat namens de regionale en lokale autoriteiten is goedgekeurd. Als leden van het BELC-netwerk en/of het CvdR-netwerk zullen lokaal gekozen vertegenwoordigers ondersteuning krijgen in hun moedertaal voor hun communicatieactiviteiten met burgers en lokale media. Zij zullen helpen de EU meer bekendheid te geven.

Contact:

Pressecdr@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023