Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Op weg naar COP25 en de Europese Green Deal: steden en regio's in de EU doen mee  

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) ziet uit naar de klimaattop van de COP25 in Madrid, die de gelegenheid biedt om de sleutelrol van de steden en regio's van de EU op het gebied van strategische klimaatgovernance formeel te erkennen en ervoor kan zorgen dat zij zich voldoende inzetten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Eerste vicevoorzitter Markku Markkula zal de CvdR-delegatie in Madrid leiden, samen met de voorzitters van de commissie ENVE, Cor Lamers (EVP/NL) en Jean-Noël Verfaillie (RE/FR). Leden van de CvdR-commissie voor Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) hebben ook aangegeven dat het lokale en regionale niveau de sleutel is tot het welslagen van de Europese Green Deal.

In een debat op hoog niveau met Marie Toussaint (EP-lid, FR, Groenen/ALE), Janez Potočnik , medevoorzitter van het International Resource Panel van de Verenigde Naties, en Diederik Samsom , nieuwe kabinetschef van commissaris Frans Timmermans, wisselden de ENVE-leden van gedachten over de wijze waarop de door de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, voorgestelde Europese Green Deal samen met de lokale en regionale overheden moet worden uitgevoerd. Het CvdR zal tijdens zijn volgende zitting, op 4 en 5 december, een resolutie over de Europese Green Deal aannemen. Het heeft ook een delegatie van jonge verkozen politici uit de hele EU in Brussel uitgenodigd om meer te weten te komen en van gedachten te wisselen over hoe klimaatmaatregelen lokaal versneld kunnen worden uitgevoerd.

"Wij zijn zeer verheugd over de Europese Green Deal, die voor het eerst in al het EU-beleid duurzaamheid centraal stelt. De Deal moet een plaatsgebonden aanpak volgen die ervoor zorgt dat de problemen waarmee onze steden en regio's worden geconfronteerd, met de juiste instrumenten, middelen en financiering worden aangepakt. Gezien onze bevoegdheden en onze nauwe band met de burgers zijn wij vastbesloten om het beleid in het kader van de Green Deal vorm te geven en in praktijk te brengen ten behoeve van onze planeet en onze mensen”, aldus ENVE-voorzitter Cor Lamers .

De COP25-top, die van Santiago de Chile naar Madrid is verplaatst, zal tussen 2 en 13 december 2019 plaatsvinden. Het Comité van de Regio's zal in Madrid worden vertegenwoordigd door eerste vicevoorzitter Markku Markkula (EVP/FI), ENVE-voorzitter Cor Lamers (EVP/NL; burgemeester van Schiedam), ENVE-vicevoorzitter Jean-Noël Verfaillie (RE/FR; lid van de raad van het departement Nord) en Benedetta Brighenti (PSE/IT; lid van de gemeenteraad van Castelnuovo Rangone), Andries Gryffroy (EA/BE; lid van het Vlaams Parlement) en Tjisse Stelpstra (ECR/NL; lid van Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe). De delegatie werd aangekondigd tijdens de vergadering van de ENVE-commissie op 21 november, waar Jacob Werksman , de hoofdonderhandelaar van de EU voor de COP25 van het UNFCCC in Madrid, de stand van de onderhandelingen tussen de partijen bij de Overeenkomst van Parijs schetste.

ENVE-voorzitter Cor Lamers zei: "De klimaatnoodtoestand en de urgentie om de economie koolstofarm te maken, zijn overal ter wereld cruciale kwesties op de politieke agenda geworden. De opwarming van de aarde kan alleen worden beperkt tot 1,5 °C ten opzichte van de pre-industriële niveaus als er in alle sectoren onmiddellijk een brede overgang naar een duurzaam en emissiearm energiesysteem plaatsvindt. Dit vereist een volledig nieuwe aanpak. Geïntegreerde oplossingen en nauwe samenwerking tussen alle overheidsniveaus en het maatschappelijk middenveld zijn een must om de doelstellingen van duurzame ontwikkeling, de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en de biodiversiteitsdoelstellingen waar te maken. Steden en regio's hebben streven naar de verwezenlijking van ambitieuze klimaatdoelstellingen en nemen hun verantwoordelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, bijvoorbeeld via het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie.”

Tijdens een aparte ceremonie rond de ENVE-vergadering van donderdag werd bekendgemaakt dat de Portugese stad Lousada de winnaar is van de Transformative Action Award 2019 . Het initiatief 'Geïntegreerd onderwijs voor duurzaamheid' werd door een jury van deskundigen gekozen vanwege de mogelijkheden die het biedt om de sociaal-culturele, sociaal-economische en technologische transformatie van de gemeenschap tot stand te brengen. De Europese duurzaamheidsprijs wordt gezamenlijk georganiseerd door ICLEI, het Baskenland en de stad Aalborg (Denemarken) en wordt gesteund door het CvdR en de Europese Investeringsbank (EIB).

De commissie ENVE heeft ook het ontwerpadvies "Naar duurzame wijken en kleine gemeenschappen - Milieubeleid onder gemeentelijk niveau” (rapporteur Gaetano Armao , IT/EVP, vicevoorzitter en regionaal minister van Economie van de regio Sicilië) besproken, dat unaniem is goedgekeurd en tijdens de zitting van februari 2020 in stemming zal worden gebracht.

Meer informatie:

De politieke verklaringen van het CvdR voor de COP25 zijn gebaseerd op de volgende adviezen uit 2019:

Een schone planeet voor iedereen – Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie , van rapporteur Michele Emiliano (IT/PSE);

Naar een duurzaam Europa in 2030: follow-up van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, ecologische omschakeling en de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering , van rapporteur Sirpa Hertell (FI/EVP);

Uitvoering van de Overeenkomst van Parijs door middel van een innovatieve en duurzame energietransitie op regionaal en lokaal niveau , van rapporteur Witold Stępień (PL/EVP);

Uitvoering van het pakket schone energie: geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen als instrument voor een lokale en regionale governance-aanpak inzake klimaat, actieve en passieve energie , van rapporteur József Ribányi (HU/EVP);

Multilevel governance en sectoroverschrijdende samenwerking ter bestrijding van energiearmoede , van rapporteur Kata Tüttő (HU/PSE);

Slimme steden: nieuwe uitdagingen voor een rechtvaardige overgang naar klimaatneutraliteit: hoe moeten de SDG’s in praktijk worden gebracht? , van rapporteur Andries Gryffroy (BE/EA);

Burgemeestersconvenant na 2020 , van rapporteur Benedetta Brighenti (IT/PSE) – goed te keuren tijdens de zitting van december;

De politieke verklaringen van Andrew Cooper (UK/EA) in zijn advies voor de COP24 in Katowice zijn ook nog steeds geldig, zeker na de conclusies van Katowice, waarin de partijen wordt verzocht de resultaten, de input en de output van de Talanoa Dialoog in overweging te nemen.

De vergadering van november was de laatste bijeenkomst van ENVE tijdens het huidige mandaat van het CvdR. Lees het verslag aan het einde van de mandaatsperiode .

Contactpersoon:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023