Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De Europese Green Deal gaat lokaal  

Het Europees Comité van de Regio's richt een nieuwe werkgroep op die ervoor moet zorgen dat steden en regio's de Europese Green Deal in de steigers kunnen zetten met concrete projecten en rechtstreekse financiering voor lokale en regionale overheden.

Het Europees Comité van de Regio's heeft vandaag de werkgroep "Green Deal Going Local" opgericht. Bestaande uit 13 lokale en regionale gekozen vertegenwoordigers streeft de groep ernaar dat de steden en regio's van de EU rechtstreeks worden betrokken bij de vaststelling, uitvoering en evaluatie van de talrijke initiatieven in het kader van de Europese Green Deal, de EU-strategie voor duurzame groei om tegen 2050 tot klimaatneutraliteit te komen.

Het is nu tijd om samen te investeren en de overstap naar een schone, duurzame en koolstofneutrale economie te versnellen. Met het herstelpakket van de EU en de Europese Green Deal moeten we steden en regio's in staat stellen om veerkracht op te bouwen en de COVID-19-crisis te boven te komen. Dit is de belangrijkste boodschap uit de eerste vergadering van de 'Green Deal Going Local'-werkgroep. De werkgroep begint haar werkzaamheden nu de Europese Commissie met een nieuw herstelinstrument van 750 miljard euro is gekomen en de klimaatgerelateerde onderdelen van de voorgestelde langetermijnbegroting van 1 100 miljard euro voor 2021-2027 heeft versterkt. Een en ander moet nu worden goedgekeurd door de lidstaten van de EU en het Europees Parlement.

Tjisse Stelpstra (NL/ECR), zei: “Herstel van de economie en herstel van het klimaat zijn geen vijanden. Zo moeten we ze dus ook niet behandelen. Juist het economisch zware weer in dit Coronatijdperk maakt onze afhankelijkheid en kwetsbaarheid pijnlijk duidelijk. We moeten zeker nu prioritteit leggen bij activiteiten die zowel de economie als het klimaat versterken.”

Juan Espadas (ES/PSE) , burgemeester van Sevilla en voorzitter van de werkgroep, zei: " De wereld wordt geconfronteerd met de ernstigste recessie sinds mensenheugenis, maar het is niet zo dat de klimaatproblemen ineens zijn verdwenen. De Europese Green Deal is het beste instrument dat we hebben om beide crises samen aan te pakken. Het biedt de kans om te investeren in schoon openbaar vervoer, hernieuwbare energie, betaalbare geïsoleerde woningen, duurzame landbouw en bescherming van de biodiversiteit. Het gaat om een positieve revolutie, maar die is alleen mogelijk met volledige inbreng van steden en regio's en met Europese steun. Als voorzitter van de werkgroep wil ik ervoor zorgen dat onze eisen luid en duidelijk worden gehoord.”

Tijdens het debat over het "groene herstel" zei Europarlementslid Aurore Lalucq (FR/S&D) en medevoorzitter van de interfractiewerkgroep "Green New Deal" van het Europees Parlement: " De Green Deal van na de COVID-19-crisis kan niet meer dezelfde zijn als die van voor de crisis. We hebben nu meer ambitie, een hogere EU-begroting en meer investeringen nodig. De Green Deal is de oplossing voor de economische crisis, maar tegelijkertijd een kans voor een nieuw ontwikkelingsmodel waarin milieurechtvaardigheid hand in hand gaat met sociale rechtvaardigheid. We moeten blijk geven van verbeeldingskracht, pragmatisme en flexibiliteit om macro-economische besluiten door middel van een uitgebreide sociale dialoog af te stemmen op lokale situaties.  De Green Deal is het juiste middel om een ambitieus werkgelegenheidsbeleid ten uitvoer te leggen en elke Europese burger een fatsoenlijke baan en een fatsoenlijk loon te geven. Om te slagen moeten we alle actoren op nationaal, maar ook op Europees en lokaal niveau mobiliseren. Daarom is de dialoog tussen de interfractiewerkgroep Green New Deal van het Europees Parlement en het Europees Comité van de Regio's van essentieel belang, evenals de dialoog tussen Europese instellingen en lokale overheden.

Zich richtend tot de leden van de werkgroep zei Diederik Samsom , kabinetschef van commissaris Frans Timmermans (vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de Europese Green Deal): " Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de Green Deal op lokaal wordt uitgevoerd. Door de COVID-19-crisis moeten wij ons niet alleen aanpassen aan een nieuwe realiteit, maar ook prioriteit geven aan de uitvoering van die onderdelen van de Green Deal die rechtstreeks bijdragen aan groei en werkgelegenheid, bijvoorbeeld de ‘renovatiegolf’, de circulaire economie en de vergroening van onze steden en het stedelijk vervoer. Transities hebben alleen kans van slagen als zij stevig zijn verankerd in Europese steden en regio’s. We moeten samenwerken om iets voor de Europeanen te kunnen betekenen .”

De werkgroep ‘Green Deal Going Local’ moet ervoor zorgen dat zowel de Europese Green Deal als de herstelstrategie van de EU daadwerkelijk worden omgezet in concrete projecten en rechtstreekse financiering voor lokale en regionale overheden. De werkgroep heeft drie specifieke doelstellingen :

  • de standpunten van steden en regio’s in het CvdR over de talrijke beleidsinitiatieven in het kader van de Europese „Green Deal” verzamelen en ervoor zorgen dat hun stem wordt gehoord;
  • vlottere samenwerking tussen de EU-instellingen om steden en regio's centraal te plaatsen in het beleid ter bevordering van de koolstofneutraliteit;
  • de problemen waarmee de lokale en regionale overheden worden geconfronteerd bij de uitvoering van de groene transitie op lokaal niveau overbrengen en hun prestaties en goede praktijken onder de aandacht brengen, zodat deze gemakkelijker in de hele Europese Unie kunnen worden toegepast.

De huidige prioriteiten van de werkgroep zijn onder meer de Europese klimaatwet en het Klimaatpact , het Fonds voor een rechtvaardige transitie , een nieuwe industriestrategie voor Europa , schone lucht en schoon water , waterstof , het nieuwe Actieplan voor de circulaire economie , biodiversiteit en bossen .

De werkgroep bestaat uit 13 leden van alle zes commissies en alle zes fracties van het CvdR en is daarmee een waarlijk horizontaal en inclusief initiatief.

De werkgroep zal regelmatig bijeenkomen en de plenaire vergaderingen van het Europees Comité van de Regio's van input voorzien, te beginnen tijdens de volgende zitting van 1-2 juli , met een debat over 'Regio’s en steden voor een Groen Herstel' met deelname van EP-lid en voorzitter van de commissie ENVI van het Europees Parlement, Pascal Canfin Er volgen nog twee debatten: één over het toekomstige meerjarig financieel kader in het licht van het herstel na de COVID-19-crisis, met commissaris Johannes Hahn , en één over de economische aspecten van het herstel na de COVID-19, met commissaris Thierry Breton .

Achtergrond:

Klik hier voor het nieuwe webportaal ‘Green Deal Going Local'.

Lees hier de resolutie over de Green Deal die het Europees Comité van de Regio’s in december 2019 heeft aangenomen .

Green Deal-rapporteurs voor het voetlicht: lees hier onze nieuwe reeks interviews.

De Europese Green Deal  is de routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken. Hij omvat een nieuwe strategie voor duurzame groei, samen met een reeks wetgevingsmaatregelen, beleidsmaatregelen en financieringsmechanismen. De doelstelling is drieledig: geen netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050, loskoppeling van de economische groei van het gebruik van hulpbronnen, geen uitsluiting van personen of plaatsen ( Europese Commissie ). De Europese Green Deal omvat de volgende gebieden:

  • Duurzame energie
  • Circulaire economie
  • Schoon vervoer
  • Natuur en biodiversiteit
  • Voeding en landbouw
  • Groene financiering:

Contactpersoon:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023