Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Het klimaatpact: samen op weg naar klimaatneutraliteit  

Oproep aan de leden van het Europees Comité van de Regio’s om zich bij het nieuwe EU-klimaatnetwerk aan te sluiten als CvdR-ambassadeurs voor het klimaatpact

De Europese Commissie heeft officieel het startschot gegeven voor het klimaatpact , een initiatief bedoeld om individuen, gemeenschappen en organisaties in de hele EU aan te zetten tot klimaatactie en zo samen een groener Europa tot stand te brengen. Als EU-assemblee van steden en regio’s wil het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) actief aan het klimaatpact bijdragen, om te beginnen door de doelstellingen ervan te promoten en de deelname eraan te bevorderen, met name van lokale en regionale overheden uit de EU. Het klimaatpact is een participatieplatform ter ondersteuning van de Europese Green Deal , de nieuwe groeistrategie van de EU om tegen 2050 klimaatneutraliteit te realiseren.

Het klimaatpact is vandaag gelanceerd onder auspiciën van Frans Timmermans , uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Green Deal. Die verklaarde het volgende: “Gelukkig komt er een vaccin aan voor COVID-19 zodat we de pandemie te boven kunnen komen. Maar er is geen vaccin voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Het Europees klimaatpact zal iedereen samenbrengen die in actie wil komen voor onze planeet. Met dit pact willen we alle burgers in Europa helpen om zich in het dagelijks leven in te zetten voor het klimaat, en willen we hun allemaal de kans geven mee te doen aan de groene transitie en elkaar daarbij te inspireren. Als het gaat om bestrijding van de klimaatverandering, kan elk van ons actie ondernemen en een bijdrage leveren.”

Het klimaatpact zal mensen uit alle geledingen van de samenleving een platform bieden om met elkaar in contact te komen en samen klimaatoplossingen te ontwikkelen en uit te voeren, hoe groot of klein ook. De hoofddoelstellingen van het pact zijn het vergroten van het klimaatbewustzijn en het ondersteunen van klimaatactie in de hele EU.

Rafał Trzaskowski (PL/EVP) , burgemeester van Warschau en rapporteur van het CvdR-advies over het klimaatpact , zei bij de officiële lancering van het pact: “Om klimaatneutraliteit te bereiken, moeten steden de spil vormen van klimaatmaatregelen. Niet alleen omdat steden grootverbruikers zijn van energie en verantwoordelijk zijn voor 70 tot 80 % van de emissies in de wereld, maar ook omdat juist in steden burgers in actie komen voor het klimaat. Wij voelen ons verantwoordelijk voor al die emissies en willen het voortouw nemen in de strijd tegen de klimaatverandering. Het klimaatpact biedt de kans om een Europese beweging tot stand te brengen die individuele klimaatprestaties ondersteunt, aanmoedigt en erkent. Behalve pan-Europese projecten die lokale klimaatacties faciliteren is het ook nodig dat burgers zich aansluiten bij het streven naar klimaatneutraliteit. Zonder de burgers en het lokale niveau kan de Green Deal geen succes worden.”

Enkele manieren om concreet aan het klimaatpact deel te nemen:

Om het netwerk van ambassadeurs voor het klimaatpact te ondersteunen, heeft het CvdR zijn leden opgeroepen om CvdR-ambassadeurs voor het klimaatpact te worden. Deze CvdR-ambassadeurs zullen de verschillende aspecten van de Green Deal in hun eigen regio’s en gemeenten actief promoten door politieke activiteiten te organiseren en goede praktijkvoorbeelden te delen, en zullen periodiek feedback geven over de doeltreffendheid van het EU-beleid in het veld. De CvdR-ambassadeurs voor het klimaatpact zullen deel gaan uitmaken van het bredere netwerk dat de Europese Commissie aan het opzetten is. Het CvdR zal via zijn “CoR 4 Climate Pact”-project de CvdR-ambassadeurs voor het klimaatpact helpen bij de organisatie van lokale klimaatevenementen die zijn bedoeld om het klimaatbewustzijn te vergroten en lokale klimaatacties te faciliteren.

Burgemeester van Warschau Rafał Trzaskowski (PL/EVP) is een van de eerste CvdR-ambassadeurs voor het klimaatpact .

In de beginfase van het klimaatpact zal prioriteit uitgaan naar acties met betrekking tot groene gebieden , groen vervoer , groene gebouwen en groene vaardigheden . Na verloop van tijd moeten ook andere thema’s aan bod komen, zoals duurzame productie en consumptie, bodemkwaliteit, gezonde en duurzame voeding, oceanen en plattelands- en kustgebieden. Het mandaat van het klimaatpact ligt niet vast en het werkterrein zal evolueren op basis van de ideeën en bijdragen van de burgers en organisaties die er deel van uitmaken.

De Europese Commissie heeft op 9 december 2020 een mededeling over het klimaatpact gepubliceerd.

Achtergrondinformatie

  • CvdR-leden en -plaatsvervangers die CvdR-ambassadeur voor het klimaatpact willen worden, kunnen zich hier aanmelden (uiterlijk op 31 januari 2021)

  • Onlinekaart van het CvdR met 200 goede praktijkvoorbeelden die laten zien hoe steden en regio’s de Green Deal al lokaal aan het uitvoeren zijn

Contactpersoon:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023