Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Tanya Hristova aangesteld als nieuwe voorzitter van de commissie SEDEC  

Tanya Hristova (BG/EVP), burgemeester van Gabrovo, werd gekozen tot nieuwe voorzitter van de SEDEC-commissie van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), de EU-assemblee van steden en regio’s. De SEDEC-commissie, een van de zes thematische commissies van het CvdR, is bevoegd voor sociaal beleid, werkgelegenheid, onderzoek, onderwijs en cultuur.

Mevrouw Hristova, die sinds 2012 lid is van het Europees Comité van de Regio's, volgt José Ignacio Ceniceros op, voormalig minister-president van de regionale regering van La Rioja (Spanje).

Tanya Hristova, geboren in 1971, is burgemeester van Gabrovo sinds 2011 en staat aan het hoofd van de Bulgaarse delegatie bij het CvdR. Tussen 2010 en 2011 was zij ook werkzaam als hoofd van het politieke bureau van de Bulgaarse minister van EU-fondsen. Mevrouw Hristova is het eerste Bulgaarse lid dat in het Europees Comité van de Regio's voor een leidende functie wordt gekozen.

“De SEDEC-commissie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van het Europees Comité van de Regio's op tal van belangrijke gebieden die van invloed zijn op het dagelijkse leven van de Europese burgers. Haar werkzaamheden zijn er o.m. op gericht sociale vooruitgang in alle EU-regio's te waarborgen, gelijke kansen voor iedereen te garanderen, de braindrain en het tekort aan vaardigheden aan te pakken en de digitale en innovatiekloof in Europa te dichten. Wij, lokale en regionale leiders, kunnen de weg voorwaarts wijzen. Mijn stad Gabrovo is een goed voorbeeld van hoe digitalisering en innovatie zowel de productiviteit als de levensstandaard kunnen verbeteren”, aldus mevrouw Hristova.

Tijdens de eerste vergadering onder voorzitterschap van mevrouw Hristova hebben de SEDEC-leden een discussie gehouden over de uitdagingen op lokaal en regelgevend gebied in verband met werken via digitale platforms, waarover een ontwerpadvies is opgesteld door Dimitrios Birmpas (EL/PSE), gemeenteraadslid van Egaleo. In het advies wordt gepleit voor duidelijke richtsnoeren op Europees niveau om de arbeidsomstandigheden van platformwerknemers te verbeteren en om misbruiken zoals schijnzelfstandigheid aan te pakken.

“Regulering van de werkzaamheden op digitale platforms zal een gelijk speelveld creëren voor de traditionele economie en de digitale platformeconomie, alsook sociale dumping tegengaan”, stelt de heer Birmpas in zijn advies, waarvan de goedkeuring op de agenda van de CvdR-zitting van december staat.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023