Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio’s zien duurzame mobiliteit als sleutel voor een succesvolle Green Deal  

Op 26 februari heeft de commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) haar eerste vergadering van het jaar gehouden. De leden bespraken hoe de Europese regionale luchthavens en een strategie voor duurzame mobiliteit in de vervoerssector kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal en betere verbindingen tussen en binnen Europese steden. Ook bespraken zij de ervaringen die zij tijdens de COVID-19-crisis hebben opgedaan, en de lessen die zij hieruit hebben geleerd.

De Europese regio’s zijn zwaar getroffen door de pandemie, met name in grensoverschrijdende gebieden. Als gevolg van de COVID-19-crisis is de grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten soms onder druk komen te staan. Door de toegenomen mobiliteitsbeperkingen in het afgelopen jaar heeft de pandemie ook een hoge tol geëist van de Europese vervoerssector, die toch al snelle veranderingen doormaakt en zich moet aanpassen om aan de klimaatdoelstellingen van de EU te voldoen.

Isabelle Boudineau (FR/PSE) , vicevoorzitter van de regioraad van Nouvelle-Aquitaine en voorzitter van de commissie COTER: “We bespraken vandaag de eerste stappen die moeten worden gezet als we willen dat onze vervoers- en mobiliteitssystemen bijdragen tot het welslagen van de Europese Green Deal. Daarbij gaat het onder meer om moeilijke vraagstukken, zoals de modal shift van weg- en luchtvervoer naar duurzamere vervoerswijzen. We moeten ervoor zorgen dat deze veranderingen, en de moeilijke beslissingen die ze met zich meebrengen, niet ten koste gaan van de meest kwetsbare personen. We kunnen niet de ene dag onze krachtige steun uitspreken voor de Europese Green Deal en de dag erna aarzelen wanneer we moeilijke beslissingen moeten nemen die cruciaal zijn voor de toekomst van onze kinderen!”

De punten die tijdens de COTER-vergadering aan de orde kwamen zullen worden meegenomen bij de inspanningen van het Europees Comité van de Regio’s om werk te maken van de doelstellingen van de Europese Green Deal in het beleid op alle terreinen van de EU. Vandaag werd gesproken over duurzame mobiliteit en luchtvervoer om de negatieve gevolgen ervan voor het klimaat tegen 2050 met 90 % te verminderen.

De leden wisselden van gedachten over twee adviezen die naar verwachting tijdens de CvdR-zitting in juni/juli zullen worden goedgekeurd:

De strategie voor duurzame en slimme mobiliteit , die aan de basis zal liggen van de groene en digitale transformatie van de Europese vervoerssector, is het belangrijkste aandachtspunt in het advies van rapporteur Robert Van Asten (NL/RE) , wethouder van de gemeente Den Haag.

De uitdagingen en kansen van regionale luchthavens in Europa zijn het onderwerp van het advies van rapporteur Wladyslaw Ortyl (PL/ECR) , voorzitter van het regiobestuur van de Subkarpaten.

De leden bespraken ook de vorderingen bij de uitvoering van de Green Deal op lokaal en regionaal niveau en de betrokkenheid van de commissie COTER bij de werkgroep Green Deal Going Local van het CvdR. In het kader van de CvdR-prioriteit “Bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen” heeft het CvdR de werkgroep Green Deal Going Local opgericht, die ernaar streeft steden en regio’s centraal te stellen in de Europese Green Deal. Het initiatief moet ervoor zorgen dat zowel de EU-strategie voor duurzame groei als de COVID-19-herstelplannen leiden tot rechtstreekse financiering en concrete projecten voor steden en regio’s. Bij wijze van inspiratie en om een en ander in een stroomversnelling te brengen bevat Green Deal Going Local een onlinekaart met 200 beste praktijken.

Ook werd een verkennend advies over Ervaringen van regio’s en steden tijdens de COVID-19-crisis en wat ze ervan hebben geleerd , opgesteld door Joke Schauvliege (BE/EVP) , lid van het Vlaams Parlement, besproken om de cruciale rol van lokale en regionale overheden bij de aanpak van de crisis onder de aandacht te brengen. In het advies worden, op basis van gegevens van de lokale en regionale bestuursniveaus, aanbevelingen gericht tot de EU-instellingen om een succesvol herstel te bevorderen en de EU beter bestand te maken tegen toekomstige crises.

De ervaringen van de verschillende bestuursniveaus zullen ook een cruciale rol spelen bij de voorbereiding van de langetermijnvisie op grensoverschrijdende samenwerking. In het kader van de Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio’s , die het leven van EU-burgers die in grensregio’s wonen wil verbeteren, is onlangs een openbare raadpleging gestart.

Contactpersoon:

Tobias Kolonko

Tel: +32 2 2822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023