Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Mkb moet meer EU-steun krijgen om te kunnen concurreren op de wereldmarkt  
Nieuwe EU-strategie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) moet worden geschraagd door extra financiering, programma's voor capaciteitsopbouw en een breder partnerschap met het lokale bestuur.

Kleine ondernemingen hebben behoefte aan meer en langer lopende maatregelen van de Europese Unie om hun activiteiten te kunnen opschalen, toegang te krijgen tot openbare aanbestedingen en meer te profiteren van de interne markt, aldus het Europees Comité van de Regio's in een reeks aanbevelingen die als basis moeten dienen voor een door de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie beoogde strategie.

De voorstellen van de EU-assemblee van lokale en regionale politici, die op 8 oktober zijn aangenomen, betreffen een aanpassing van de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), gemakkelijker toegang tot meer EU-fondsen en een partnerschapsmodel voor bedrijven waarin meer aandacht is voor de lokale en regionale dimensie.

Het advies getiteld “ De bijdrage van regio's en steden aan een nieuw EU-beleidskader voor kmo's ” borduurt verder op een resolutie uit juni 2019 waarin het CvdR de nieuwe Commissie, die in november van dit jaar aantreedt, oproept tot “acties ter verhoging van het vermogen van het mkb om te innoveren, grensoverschrijdende activiteiten te ontplooien en zich aan te passen aan nieuwe economische modellen.” De aanbevelingen werden opgesteld door Tadeusz Truskolaski (PL/EA), burgemeester van de Poolse stad Białystok en voormalig econoom, die twee eerdere adviezen over EU-steun voor kleine bedrijven heeft geschreven.

De heer Truskolaski: “De Small Business Act van de EU, die inmiddels tien jaar oud is, was een mijlpaal en ook de aftredende Commissie heeft een aantal belangrijke stappen gezet, onder meer door de toegang van het mkb tot de publieke geldmarkten te vergemakkelijken en door ervoor te zorgen dat het Enterprise Europe Network een sterke regionale en lokale dimensie krijgt. Toch zijn er nog een aantal lacunes die moeten worden gedicht en moet ook worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, waaronder de groeiende verwachtingen over de rol van kleine bedrijven in de overgang naar een sociaal en ecologisch duurzame economie. Over het geheel genomen is de interne markt een succesverhaal voor de EU, maar we zijn nog een flink eind verwijderd van een interne markt die echt werkt voor het mkb. Ik ben dan ook heel blij dat de nieuwe voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen , een nieuwe strategie voor het mkb heeft voorgesteld, waarin meer aandacht wordt besteed aan de digitalisering van kleine en middelgrote ondernemingen.”

Hij vervolgde: “We hebben momenteel te maken met economische polarisatie van EU-regio's, omdat grotere bedrijven, die veelal gevestigd zijn in het economisch centrum van het land, sneller groeien dan kleine bedrijven. Versterking van het mkb-beleid zal de Europese economie dus helpen om sociaal rechtvaardiger en inclusiever te worden. Lokale en regionale overheden, kmo's en hun organisaties zouden een actievere rol moeten spelen bij het vormgeven en coördineren van het EU-beleid. Daarom moet er, volgens ons, eerst lokaal en regionaal gedacht worden; die nationale en internationale focus komt later wel. In het algemeen moeten we kleine bedrijven helpen opschalen en innoveren vanaf het moment dat zij de lokale markt betreden totdat zij meedoen op de wereldmarkt.”

In het advies van het CvdR wordt gepleit voor een verhoging van de EU-steun voor het programma voor de eengemaakte markt . “Alle regio's in de EU hebben in zowel financieel als sociaal opzicht baat bij EU-investeringen in het kleinbedrijf en, meer in het algemeen, in de voltooiing van de interne markt”, aldus de heer Truskolaski, “en kleine ondernemingen zijn ook cruciale spelers waar het gaat om de overgang naar een circulaire economie in Europa”. Hij voegde eraan toe dat er in zijn regio in Oost-Polen clusters van concurrerende en innovatieve bedrijven actief zijn in de productie van medische apparatuur, textiel en software die hebben geprofiteerd van de hulp van de EU.

Het CvdR pleit niet alleen voor een groter budget voor de ontwikkeling van de interne markt, maar zou ook graag zien dat de structuur- en investeringsfondsen van de EU middels een breed scala aan programma's worden afgestemd op de ondersteuning van kmo's en micro-ondernemingen. Het dringt er bij de Europese Commissie op aan om meer lijn te brengen in de mogelijkheden voor het mkb om toegang te krijgen tot EU-fondsen en programma's op te zetten die een bedrijfsvriendelijk klimaat tot stand helpen brengen.

Het CvdR schaart zich ook achter de oproep tot herziening van de definitie van “kleine en middelgrote ondernemingen” die momenteel op EU-niveau wordt gebruikt, zodat ook zogeheten midcaps (met maximaal 500 werknemers) hieronder vallen. Midcaps zouden immers “qua structuur zeer vergelijkbaar” zijn met kleine en middelgrote ondernemingen (bedrijven met minder dan 250 werknemers), “maar niettemin niet bevoordeeld worden ten opzichte van grote ondernemingen”.

In het advies wordt opgemerkt dat kleine ondernemingen in de EU huiverig staan tegenover grensoverschrijdende handel en deelname aan openbare aanbestedingen; het CvdR stelt voor om een bonus toe te kennen aan bedrijven van lokale/regionale oorsprong, wat een stimulans zou kunnen zijn voor kleine ondernemingen om vaker mee te dingen naar overheidsopdrachten. Het CvdR heeft op 9 oktober een afzonderlijk advies uitgebracht over openbare aanbestedingen. Dit advies, dat werd opgesteld door Thomas Habermann (DE/EVP), is gebaseerd op feedback van een netwerk van 36 EU-regio's , van Alentejo in Portugal tot Mazovië in Polen.

In de nieuwe Europese Commissie zullen naar verwachting drie personen zich bezighouden met het mkb-beleid: Margrethe Vestager, als uitvoerend vicevoorzitter verantwoordelijk voor “een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk” en commissaris voor mededinging; Valdas Dombrovskis, als uitvoerend vicevoorzitter verantwoordelijk voor "een economie die werkt voor de mensen” en commissaris voor financiële diensten; en Sylvie Goulard, commissaris voor de interne markt.

Contactpersoon:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Indicator voor het regionale concurrentievermogen 2022: Europa moet flink investeren in cohesie om regionale verschillen kleiner te maken
Indicator voor het regionale concurrentievermogen 2022: Europa moet flink investeren in cohesie om regionale verschillen kleiner te maken
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Prijs “Europese Ondernemende Regio” 2024: steden en regio’s die zich inzetten voor duurzame, veerkrachtige en digitale groei kunnen zich nu inschrijven
Prijs “Europese Ondernemende Regio” 2024: steden en regio’s die zich inzetten voor duurzame, veerkrachtige en digitale groei kunnen zich nu inschrijven
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022