Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Zes Europese regio’s bekroond voor hun door ondernemerschap bezielde visie op een duurzaam herstel  

De gemeente Castelo Branco (Portugal), de gemeente Gabrovo (Bulgarije), de regio Helsinki-Uusimaa (Finland), de regio Madrid (Spanje), Provence-Alpes-Côte d’Azur (Frankrijk) en Silezië (Polen) zijn uitgeroepen tot Europese Ondernemende Regio’s (EOR) 2021-22.

De gemeente Castelo Branco (Portugal), de gemeente Gabrovo (Bulgarije), de regio Helsinki-Uusimaa (Finland), de regio Madrid (Spanje), Provence-Alpes-Côte d’Azur (Frankrijk) en Silezië (Polen) zijn uitgeroepen tot Europese Ondernemende Regio’s (EOR) 2021-22. Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) kent deze onderscheiding toe aan regio’s die, tegen de achtergrond van brede maatschappelijke uitdagingen, het ondernemingsklimaat zeer goed hebben ingeschat en een intelligente groeistrategie ten uitvoer brengen. Deze editie, voor zowel 2021 als 2022, draait om het thema “Ondernemerschap voor een duurzaam herstel”.

De winnende EOR-regio’s voor de periode 2021-22, die zwaar door de crisis zijn getroffen, hebben deze aangegrepen als een kans om voor hun economische ontwikkeling een andere koers uit te zetten. Het CvdR bekroont deze gebieden als bakens voor een duurzaam Europees herstel.

In zijn openingstoespraak zei CvdR-voorzitter Apostolos Tzitzikostas " Ik feliciteer alle bekroonde regio's en hun politieke leiders met hun gedurfde, toekomstgerichte ondernemingsstrategieën. In alle lidstaten heeft de Covid-19-pandemie het mkb op de proef gesteld . Daaruit kunnen we opmaken dat bedrijfsmodellen tegen het licht moeten worden gehouden, dat nog eens goed moet worden gekeken naar het effect van economische praktijken en dat de veerkracht van toeleveringsketens onder de loep moet worden genomen. Wij moeten onze kleine en middelgrote ondernemingen, die de groei aanjagen en de belangrijkste werkgevers in onze regio’s zijn, blijven ondersteunen .”

Michael Murphy (IE/EVP) , voorzitter van de commissie Economisch Beleid van het CvdR, zei: “ Regio’s en steden waar mensen wonen met een ondernemersgeest kunnen gemakkelijker crises te boven komen en gedijen beter in een snel veranderende wereld. Ik wil de nu bekroonde Europese Ondernemende Regio’s dan ook vragen om op hun eigen grondgebied het belang van ondernemerschap uit te dragen en te werken aan een economisch en sociaal klimaat dat gunstig is voor ondernemerschap .”

Aangezien de EOR-prijs het resultaat is van de nauwe samenwerking van het CvdR met de Europese Commissie en het Parlement, woonden Hubert Gambs , adjunct-directeur van DG GROW, en Eva Maydell , lid van het Europees Parlement, de ceremonie bij om de winnende regio’s te feliciteren. Eva Maydell : “ Tijdens de Covid-19-crisis hebben we kunnen zien hoe flexibel, veerkrachtig en ondernemingsgezind veel Europese regio’s zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze ondernemende regio’s de drijvende kracht zullen zijn achter het economisch herstel van Europa. We moeten ze in de komende maanden en jaren met investeringen en financiële middelen ondersteunen. We mogen niet vervallen in oude fouten – het geld dat we uitgeven, moet gaan naar regio’s die bereid zijn om zich aan te passen aan de sociale en milieudoelstellingen van onze samenleving .”

De winnaars van de EOR 2021-22:

Regio Madrid, Spanje

In het herstelplan van de regio Madrid, dat deel uitmaakt van een gelaagde ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn, ligt de nadruk op samenwerking om bruggen te bouwen tussen de publieke en de particuliere sector. De geplande raad voor ondernemerschap zal een trefpunt worden voor ondernemers, micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen en zal synergieën en netwerkeffecten teweegbrengen. De strategie sluit nauw aan bij de EU-richtsnoeren voor mkb-beleid en kan rekenen op ruime financiering. Vooral ook de belangen van vrouwelijke ondernemers worden in aanmerking genomen.

Isabel Diaz Ayuso , president van de regio Madrid: “ Volgens ons kan de economische en sociale crisis die Madrid, Spanje en Europa teistert het best worden aangepakt door innoverende en creatieve ondernemers het voortouw te laten nemen bij het herstel. Daarom moeten we nu meer dan ooit zij aan zij met hen staan. Wij willen de economische motor zijn van een land dat in Europees verband voorop loopt bij het herstel van de economie en de werkgelegenheid, zoals ook al het geval was in de crisis van de jaren 2000.”

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankrijk

De mkb-strategie van de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur (Région Sud) is ingebed in een breder regionaal ontwikkelingsplan dat in het kader van een duurzaam economisch herstel het “ondernemers-dna” van de regio moet versterken. De regio lijdt zeer onder het stilgevallen toerisme en vreest zwaar getroffen te zullen worden door de klimaatverandering. In deze moeilijke omstandigheden proberen regionale overheden lokale economische cycli op een andere leest te schoeien en meer profijt te trekken van hun dynamische ecosysteem voor startende ondernemingen en hightech-kmo’s. Door de sterke regionale inbedding van Région Sud, en met name dankzij haar economische banden met het Middellandse Zeegebied, zijn er legio mogelijkheden voor multiplicatoreffecten in verbonden regio’s via een groene transitie van de economie.

Renaud MUSELIER , voorzitter van de regioraad Provence-Alpes-Côte d’Azur en voorzitter van Régions de France:

Het is voor de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur een grote eer om vandaag deze prijs in ontvangst te mogen nemen. Wij zijn de enige Franse regio die de prijs krijgt, en een van slechts zes regio’s in Europa. Dat bewijst wel hoe innovatief, dynamisch en ondernemend onze regio is. Sinds maart 2020 hebben we alles in het werk gesteld om onze economische partners in eendrachtige samenwerking door deze historische crisis te loodsen. Deze prijs is het resultaat van coördinatie met de Europese instellingen, en dan vooral met de Europese Commissie, die de regio’s terecht de bevoegdheid heeft gegeven om het Europese herstelplan uit te voeren .”

Regio Silezië, Polen

Sinds de 19e eeuw wordt de economie van Silezië gedomineerd door zware industrieën en is het een belangrijk knooppunt voor mijnbouw en metaalbewerking. Structurele hervormingen en een slimme toewijzing van Europese middelen hebben de aanzet gegeven tot een grondige modernisering van de verschillende sectoren en de ontwikkeling mogelijk gemaakt van een kenniseconomie die gebaseerd is op sterke onderlinge banden tussen universiteiten, centra voor onderzoek & ontwikkeling en lokale bedrijven. De pandemie, die de transformatie van de Silezische economie in een stroomversnelling brengt, was voor de regionale regering aanleiding om een grootschalig programma voor industriële modernisering op te zetten: de strategie voor een groen Silezië. Hierbij worden belangrijke stakeholders, kleine en middelgrote ondernemingen en actoren van het maatschappelijk middenveld actief betrokken, met als doel om gezamenlijk de overstap naar een groene economie in goede banen te leiden.

Jakub Chełstowski , voorzitter van het regiobestuur van Silezië en lid van het CvdR, merkte hierover het volgende op " Het label Europese Ondernemende Regio 2021-2022 is voor ons een grote eer, maar ook en vooral een verplichting om verdere activiteiten te ondernemen ter ondersteuning en bevordering van het ondernemerschap in de regio. De EOR-onderscheiding is een kans die de provincie Silezië op regionaal, nationaal en internationaal niveau volop zal benutten.”

Gemeente Gabrovo, Bulgarije

Met zijn snel groeiende productie- en verwerkingsindustrie is de gemeente Gabrovo uitgegroeid tot een van de belangrijkste economische centra van Bulgarije. In strategisch opzicht streeft de regio ernaar haar economie veerkrachtiger en ecologisch duurzamer te maken. Dat gaat gepaard met investeringen in economische activiteiten met een hogere toegevoegde waarde. Als onderdeel van Gabrovo’s strategie voor slimme specialisatie krijgen nieuwe sectoren, zoals informatietechnologie en de dienstensector, speciale aandacht. Om de uitdagingen in verband met deze verandering het hoofd te bieden kan de regio haar voordeel doen met haar sterk uitgebreide onderwijsinfrastructuur op het gebied van engineering.

Tanya Hristova , burgemeester van Gabrovo: “ Wij willen van Gabrovo een groene, slimme en innovatieve stad maken, waarbij we het rijke ondernemings-, onderzoeks- en onderwijsklimaat te baat nemen en ons voordeel doen met de nieuwe kansen voor een groene, digitale en inclusieve transformatie ."

Regio Helsinki-Uusimaa, Finland

De regio Helsinki-Uusimaa kan bogen op een bijzonder goede staat van dienst als het op onderwijs in ondernemerschap aankomt. In 2012 kreeg zij al de Europese Ondernemende Regio-prijs voor haar grote steun aan jonge ondernemers. Bijna tien jaar later wil de regio een ideaal klimaat scheppen waarin de op duurzaamheid gerichte ondernemers van de nieuwe generatie de volgende stap kunnen zetten en hun vaardigheden kunnen aanwenden voor een ingrijpende sociale en economische transformatie. Met een sterke onderzoeks- en onderwijsinfrastructuur wil de regio een hecht pakket maatregelen nemen om de ontwikkeling van haar circulaire en deeleconomie te versnellen en deze levensvatbaar te maken.

Markku Markkula , voorzitter van de regio Helsinki-Uusimaa en van de Finse delegatie bij het CvdR: “ Helsinki-Uusimaa kreeg in 2012 als een van de eerste regio's een EOR-label toegekend. We hebben in één jaar tijd ruim 100 evenementen op touw gezet om het ondernemerschap een impuls te geven, met name onder jongeren. Nu hebben we door de pandemie en de klimaatcrisis te maken met een andere realiteit. De EOR-onderscheiding 2021-2022 voor de regio Helsinki zal vooral fungeren als een platform om deze nieuwe problemen aan te pakken en om op lokaal en internationaal niveau samen een geïntegreerde groene, digitale en ondernemende toekomst uit te stippelen .”

Gemeente Castelo Branco, Portugal

De gemeente Castelo Branco heeft een dynamische agrovoedingssector en zet politiek sterk in op groene veranderingen. Daarmee maakt zij grote kans op een duurzaam herstel na de pandemie. Om allerlei lokale uitdagingen met een efficiënte ondernemersaanpak het hoofd te kunnen bieden maakt de regio zich sterk voor een ondernemerscultuur. Er is een reeks ondersteunende maatregelen genomen bij overheidsdiensten en onderwijsinstellingen. Bovendien is de ontwikkelingsstrategie van Castelo Branco zeer goed ingebed in de bredere regionale innovatiestrategie van de Região do Centro .

José Augusto Alves , voorzitter van de gemeenteraad van Castelo Branco: “ In de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Castelo Branco strategisch ingezet op ondernemerschap. We hebben nu een echt ecosysteem voor ondernemerschap dat zowel nationaal als internationaal tot de verbeelding spreekt. Dit ecosysteem rust op een brede infrastructuur waarvan de dynamiek een stimulans is voor jong ondernemerschap, dat bedrijven concurrerender maakt. Dat wij als een Europese ondernemende regio worden beschouwd maakt ons niet alleen trots, maar is ook een erkenning van onze strategie en van al het werk dat in dit verband is verzet. Onze gemeente, de taskforce die zich dag in dag uit inzet voor de ontwikkeling van onze bedrijven en de burgers van Castelo Branco zijn heel trots op deze erkenning .”

Video van de EOR-winnende regio’s . Desgewenst is er meer viideomateriaal beschikbaar; u kunt daarvoor contact opnemen met de audiovisuele dienst audiovisualCoR@cor.europa.eu .

EOR 2021-22 ”Eervolle vermelding”:

Provincie Vukovar-Srijem, Kroatië

Voor het eerst sinds de EOR-onderscheiding in 2011 het licht zag, besloot de jury ook een eervolle vermelding toe te kennen, en wel aan de Kroatische provincie Vukovar-Srijem. Daarmee wil zij de regio aanmoedigen om door te gaan op de ingeslagen weg en in de volgende ronde opnieuw een aanvraag in te dienen. De provincie Vukovar-Srijem heeft alles in het werk gesteld – ze heeft haar economische doelstellingen afgestemd op haar onderzoeks- en ontwikkelingsstrategie – om haar innovatievermogen te vergroten.

Achtergrond :

De prijs voor de Europese Ondernemende Regio (EOR) is een project dat elk jaar EU-gebieden met een uitzonderlijke en innovatieve beleidsstrategie voor ondernemerschap selecteert en beloont, ongeacht hun omvang, rijkdom en competenties. De gebieden met het meest geloofwaardige, toekomstgerichte en veelbelovende plan krijgen voor het volgende jaar de titel "Europese Ondernemende Regio" (EOR).

Het CvdR heeft de EOR-prijs samen met de Europese Commissie opgezet en het initiatief wordt gesteund door EU-stakeholders als SME United , Eurochambres , Social Economy Europe en EURADA .

De EOR-jury, die bestaat uit CvdR-leden, vertegenwoordigers van EU-instellingen, sociale partners en territoriale verenigingen, ziet toe op de uitvoering van de prijswinnende regionale strategieën in de loop van 2021 en 2022, zodat de winnaars een objectief beeld krijgen van hun beleid en de vooruitgang die ze boeken.

Als gevolg van de COVID-19-pandemie bestrijkt de EOR-editie 2021-2022 een periode van twee jaar. In het licht van de gezondheids- en economische crisis heeft de EOR-jury besloten de oproepen voor 2020 en 2021 samen te voegen, zodat regio’s de kans krijgen om hun regionale ontwikkelingsstrategieën aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

De lijst van Europese ondernemende regio’s sinds 2011 is hier te vinden.

Contactpersoon:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Delen :