Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Bevordering van het ondernemerschap voor de economische groei van eilanden  

Stimulering van het ondernemerschap en vaststelling van beleidsmaatregelen voor de aanpak van problemen waarmee ondernemers op eilanden te kampen hebben, stond centraal tijdens een door de commissie Economisch Beleid (ECON) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) op 21 april op Malta georganiseerd seminar. Politici van verschillende bestuurlijke niveaus, ondernemers, alsook vertegenwoordigers van bedrijfsorganisaties en de EU-instellingen bespraken aanbevelingen op regionaal, nationaal en EU-niveau.

 

Insulaire gebieden kampen met een aantal specifieke economische problemen die verband houden met hun geografische kenmerken. Een lage bevolkingsdichtheid, hoge vervoerskosten en de geringe omvang en versnippering van de markten, die van een beperkt aantal economische sectoren en marktsegmenten afhankelijk zijn en de overheersende positie van kleine bedrijven maken deze economieën nog afhankelijker van ondernemersinitiatieven dan andere regio’s.

 

“Steden en regio’s maken ondernemerschap en startende ondernemingen mogelijk en stimuleren deze en zorgen samen voor de Europese mentaliteit voor nieuwe banen en duurzame groei. “Als beleidsmakers moeten we gunstige voorwaarden scheppen voor ondernemers en starters, met lokale en toegesneden strategieën, gericht op de benutting van hun comparatieve voordelen bij het bevorderen van een efficiënter gebruik van de bestaande natuurlijke, culturele en geostrategische troeven” , zei CvdR-voorzitter Markku Markkula .

 

“Eilanden neigen ertoe verschillende benaderingen te hanteren om gelijke tred te kunnen houden met de sociaaleconomische ontwikkeling van andere regio’s op het vasteland van Europa. Terwijl een standaardaanpak wellicht contraproductief is, kan het potentieel van de eilanden beter worden benut door maatregelen die iets doen aan de problemen in verband met het insulaire karakter, zoals verbeterde handels- en digitale verbindingen, alsook steun om het ondernemerschap en de economische ontwikkeling te bevorderen" , aldus Christian Cardona , minister van Economische Zaken, Investeringen en Kleinbedrijf van Malta.

 

Circa 17,7 miljoen Europeanen wonen op de 362 dunbevolkte eilanden van de EU, waar het bbp lager is dan 80 % van het Europese gemiddelde. De meeste uitdagingen voor de ontwikkeling van het mkb en het ondernemerschap kunnen echter worden aangepakt met adequaat beleid voor overheidssteun. Cohesiebeleid is essentieel, aldus Marie-Antoinette Maupertuis, lid van Corsica's regionale overheid en rapporteur van het ontwerpadvies over ondernemerschap op eilanden.

 

" Ondernemers in eilandregio’s en eilandbewoners in het algemeen hebben te maken met structurele handicaps die extra kosten met zich meebrengen die ernstige gevolgen hebben voor de groei van de eilanden en de vooruitzichten voor ontwikkeling, alsook voor de billijke integratie in de interne markt. Wij eisen dat in het cohesiebeleid na 2020 speciale aandacht wordt besteed aan eilanden ter compensatie van de economische gevolgen van natuurlijke handicaps en dat volledige territoriale integratie van de eilandbevolking in de interne markt wordt gegarandeerd, zodat zij dezelfde kansen krijgen voor productie, innovatie en handel als burgers van het vasteland" , aldus mevrouw Maupertuis.

 

Voorts verzoekt zij de EU-instellingen en de lidstaten om meer commerciële stimulansen, eenvoudiger regels voor overheidsaanbestedingen en staatssteun (vooral voor vervoer en energie), en meer gecoördineerde financiële, technische en beleidsondersteuning om ondernemers te helpen bij het diversifiëren van de voor veel eilanden typische „economische monocultuur” en om aspecten van de deel-, circulaire en kenniseconomie te bevorderen.

 

Het ontwerpadvies, dat ook rekening zal houden met de conclusies van het seminar, wordt naar verwachting goedgekeurd tijdens de CvdR-zitting van 11 mei. De CvdR-studie over “Ondernemerschap op eilanden en in andere perifere regio’s”, die tijdens de zitting wordt toegelicht, zal eind mei op de website van het CvdR beschikbaar zijn.

 

 

Contact:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

 

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEMINAR_INSULAR_ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Prijs “Europese Ondernemende Regio” 2024: steden en regio’s die zich inzetten voor duurzame, veerkrachtige en digitale groei kunnen zich nu inschrijven
Prijs “Europese Ondernemende Regio” 2024: steden en regio’s die zich inzetten voor duurzame, veerkrachtige en digitale groei kunnen zich nu inschrijven
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEMINAR_INSULAR_ENTREPRENEURSHIP.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEMINAR_INSULAR_ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEMINAR_INSULAR_ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEMINAR_INSULAR_ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Lokale leiders: flexibele begrotingsregels moeten van kracht blijven tot de economische governance van de EU is hervormd
Lokale leiders: flexibele begrotingsregels moeten van kracht blijven tot de economische governance van de EU is hervormd
28.04.2022