Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Resultaten enquête CvdR/OESO: de belangrijke bijdrage van de regio's en steden aan duurzame ontwikkeling  

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben onder lokale en regionale overheden en belanghebbenden een online-enquête gehouden over hun bijdrage aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's). De resultaten werden vandaag bekendgemaakt tijdens de conferentie " Verwezenlijking van de SDG's: de rol van steden en regio's ".

De belangrijkste resultaten van de enquête zijn:

59% van de respondenten is vertrouwd met de SDG's en is bezig met de uitvoering ervan. Bij vertegenwoordigers van regio's of grote of middelgrote steden (meer dan 50 000 inwoners) loopt dit percentage op tot 80% en meer, tegenover 37% in kleinere gemeenten.

58% van de respondenten die de SDG's aan het uitvoeren zijn, hebben ook indicatoren vastgesteld om de vooruitgang te meten. Opvallend is dat daarbij veel meer gebruik wordt gemaakt van lokale indicatoren dan van die van de EU of de VN.

De meest voorkomende uitdagingen bij de uitvoering van de SDG's - benadrukt door de helft van de respondenten - zijn "een gebrek aan bewustzijn, ondersteuning, capaciteit of opgeleid personeel" en "moeilijkheden om de SDG's voorrang te geven boven andere prioriteiten".

Meer dan 90% van de respondenten is voorstander van een overkoepelende EU-langetermijnstrategie om de SDG's in alle EU-beleidsdomeinen te integreren en te zorgen voor een efficiënte onderlinge coördinatie.

De belangrijkste resultaten van de enquête zijn samengevat in de toelichting op de resultaten , terwijl de volledige cijfers in de bijlage terug te vinden zijn.

De enquête over "De belangrijke bijdrage van de regio's en steden aan duurzame ontwikkeling" werd uitgevoerd tussen 13 december 2018 en 1 maart 2019, op basis van de antwoorden van 400 respondenten. De resultaten zullen als input dienen voor de huidige werkzaamheden van het CvdR en de OESO over de SDG's, waaronder het CvdR-advies " Duurzameontwikkelingsdoelstellingen: een basis voor een langetermijnstrategie van de EU voor een duurzaam Europa tegen 2030 " en het eindrapport van het OESO-programma over Een territoriale aanpak van de SDG’s. Een rol voor steden en regio's om niemand aan zijn lot over te laten .

Delen :
 
Verwante informatie
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JRC-REGIONS-2030-PROJECT-SDGS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

Participate in the JRC REGIONS2030 project on SDGs
Participate in the JRC REGIONS2030 project on SDGs
23.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/VOUCHER-SCHEME-PLANNED-TO-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

New European Bauhaus: Voucher scheme planned to support cities and regions
New European Bauhaus: Voucher scheme planned to support cities and regions
28.04.2022