Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
EU heeft lokale en regionale expertise nodig om haar bruggen, havens en energienetwerken sterker te maken  

De commissie Natuurlijke Hulpbronnen (NAT) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft op 19 mei besproken welke rol steden en regio’s kunnen spelen bij het opvoeren van de veerkracht van kritieke entiteiten. In een door de commissie goedgekeurd ontwerpadvies wijzen de leden op de noodzaak om de lokale en regionale overheden op dit gebied te raadplegen en verzoeken zij de EU-instellingen om in de nieuwe Europese Groep voor de veerkracht van kritieke entiteiten plaats in te ruimen voor het CvdR. Tijdens de vergadering werd ook een ontwerpadvies over de nieuwe consumentenagenda goedgekeurd.

Kritieke infrastructuur, zoals bruggen, havens en dammen, die voor een goede werking van de energie- en de vervoerssector nodig zijn, maar ook de veerkracht van de entiteiten die deze infrastructuur beheren, zijn van essentieel belang voor het functioneren van onze samenlevingen en onze economie. De NAT-commissie is dan ook ingenomen met het plan van de Europese Commissie om een Groep voor de veerkracht van kritieke entiteiten op te richten, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en van de Commissie zelf. De oprichting van de groep, onderdeel van het nieuwe richtlijnvoorstel dat de Commissie in december 2020 heeft ingediend , heeft tot doel de strategieën inzake de veerkracht van kritieke entiteiten te evalueren en de uitwisseling van beste praktijken op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en het in kaart brengen van zowel grensoverschrijdende als sectoroverschrijdende afhankelijkheden te bevorderen.

De lokale en regionale overheden weten het best wat er plaatselijk leeft en hebben belangrijke bevoegdheden inzake de bescherming van het gebied waarin deze infrastructuur zich bevindt. Het CvdR zou derhalve graag zien dat het als waarnemer een plaats krijgt in de Groep voor de veerkracht van kritieke entiteiten, teneinde de belangen van de lokale en regionale overheden te behartigen en zijn eigen ervaring en in het veld opgedane kennis in te brengen.

Mario Guarente (IT/ECR), burgemeester van Potenza en rapporteur voor het advies over de Veerkracht van kritieke entiteiten , zei: “ Het is cruciaal dat kritieke infrastructuur adequaat wordt beschermd tegen allerlei bedreigingen, of die nu door de mens of door de natuur worden veroorzaakt en of er nu kwade opzet achter zit of niet. Daarom moeten kritieke entiteiten bestand zijn tegen verstoringen, waar en wanneer deze zich ook voordoen. In dit verband moeten plaatselijke overheden en de inwoners van de betrokken gebieden beter over de risico’s worden geïnformeerd en moet aandacht worden besteed aan de toestand waarin de bestaande fysieke infrastructuur verkeert, met het oog op de vaststelling van programma’s om deze te moderniseren of de aanleg van nieuwe infrastructuur. Lokale en regionale overheden spelen een centrale rol bij het opstellen van veerkrachtstrategieën en moeten hierbij worden betrokken.”

Ook is tijdens de vergadering gedebatteerd over het ontwerpadvies over de nieuwe consumentenagenda, waarbij de leden wezen op het belang van de bescherming van de consumentenrechten. Instrumenten voor consumentenbescherming moeten ten volle rekening houden met de grote uitdagingen waarmee de Europese economie wordt geconfronteerd, zoals de COVID-19-crisis, de groene transitie, de digitale transformatie, de mondialisering en nieuwe, specifieke behoeften van bepaalde kwetsbare consumenten. De leden waren het erover eens dat het verstrekken van transparante en duidelijke informatie over de duurzaamheid, repareerbaarheid en de ecologische en sociale en voetafdruk van producten essentieel is om consumenten in staat te stellen weloverwogen en bewust te kiezen. Hierbij hebben lokale en regionale overheden samen met consumentenorganisaties en het lokale bedrijfsleven een belangrijke rol te spelen.

Alexia Bertrand (BE/Renew Europe), lid van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en rapporteur voor het ontwerpadvies over de Nieuwe consumentenagenda , zei: “ Consumentenbescherming is een van de Europese beleidsterreinen waarop maatregelen het meest direct van belang zijn voor de burgers. De Europese interne markt heeft echter heel wat ingrijpende veranderingen ondergaan en staat voor vele uitdagingen, zoals de recente pandemie. Dit dwingt ons ertoe opnieuw na te denken over consumentenbescherming. We moeten de consumentenrechten beter handhaven. Europeanen verdienen de beste consumentenbescherming ter wereld.”

Beide ontwerpadviezen zijn tijdens de vergadering aangenomen en zullen tijdens de plenaire zittingen van respectievelijk juli en oktober 2021 definitief worden goedgekeurd.

Tijdens de vergadering bespraken de leden van de commissie NAT het EU-actieplan voor biologische landbouw , waarover een advies wordt opgesteld door Uroš Brežan (SI/Groenen), en het Europees kankerbestrijdingsplan , onderwerp van een advies van Birgitta Sacrédeus (SE/EVP). Er vonden tijdens de vergadering nog twee andere debatten plaats waarin leden van de commissie NAT hun zorgen kenbaar maakten. Francisco Celso González González (ES/PSE), minister van Financiën van de regionale regering van La Rioja, sprak over de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de wijnsector en riep de EU-instellingen op om een ramp af te wenden. Stavros Arnaoutakis (EL/PSE), gouverneur van de regio Kreta, benadrukte het belang van toerisme voor de lokale economie en drong er bij de EU-wetgevers op aan om de impasse in de onderhandelingen over het groene digitale certificaat te doorbreken. Samen met voorzitter Ulrika Landergren (SV/Renew) spoorde hij de leden en de burgers aan om zich te laten vaccineren, zodat de strijd tegen COVID-19 kan worden gewonnen.

Contact:

Berta López Domènech

Tel.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023