Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio’s gaan nog zich meer inzetten voor de regulering van onlineplatforms en een veilige toegang tot digitale markten voor kleine en middelgrote ondernemingen  

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) zal zich nog harder gaan inspannen voor het omvangrijke wetgevingsproject van de EU om de democratische controle op dominante internetplatforms aan te scherpen en een eerlijke online-economie te creëren waarvan ook kleine en middelgrote ondernemingen en individuele consumenten profiteren. De leden van het CvdR hebben tijdens hun plenaire zitting van juni een advies goedgekeurd waarin het voornemen van de Europese Commissie wordt gesteund om digitale markten en diensten strenger te reguleren, en ook wordt gewezen op de innovaties en competenties die steden en regio’s kunnen inbrengen om de nieuwe wetgeving solide en doeltreffend te maken. Dit CvdR-advies over het wetgevingspakket digitale diensten maakt deel uit van een reeks initiatieven waarmee het CvdR zich duidelijker wil profileren als een van de drijvende krachten in de EU achter een inclusieve digitale transitie.

Het wetgevingspakket digitale diensten is een wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie en bestaat uit twee onderdelen: de wet digitale diensten (DSA) en de wet digitale markten (DMA). Het behelst een bijwerking en aanscherping van de EU-concurrentieregels in reactie op de roep om solide regelgeving voor onlineplatforms. Bedoeling is om de marktmacht van de zogenaamde “poortwachterplatforms” aan banden te leggen, aangezien die nu nog de toegang van kleinere ondernemingen tot consumenten controleren en handelen als particuliere regelgevers. Ook wil de Europese Commissie met het pakket de ongebreidelde verspreiding van desinformatie aanpakken door de aansprakelijkheid van de platforms voor de doorgegeven inhoud te vergroten.

De regulering van internetplatforms is regionaal gezien van groot belang. De lokale en regionale bestuursniveaus maken regelgeving op veel van de terreinen waar de platforms een dominante positie hebben, zoals stedelijk vervoer, huisvesting, toeristische accommodaties en de verlening van openbare diensten. Daarom is voor de lokale en regionale overheden een sleutelrol weggelegd bij de uitwerking van doeltreffende wetgeving en bij de handhaving: zij beschikken over veel kennis en ervaring en zijn het politieke niveau dat het dichtst bij de betrokken stakeholders staat.

Rapporteur Rodi Kratsa (EL/EVP), gouverneur van Ionische Eilanden: “ Dit advies geeft de subnationale overheden een grotere stem in het kapittel en wijst op het belang van nauwkeurige wetgeving, zodat die de grootst mogelijke impact heeft en wordt voorkomen dat oplossingen voor problemen tot nieuwe problemen leiden. De digitalisering is een feit en is sinds het uitbreken van de pandemie alleen nog maar sneller gegaan. Hetzelfde geldt voor onze afhankelijkheid van digitale infrastructuur. We moeten kleine en middelgrote ondernemingen beschermen, want die kunnen vaak niet meer zonder de grote platforms. De consequenties voor deze ondernemingen zijn enorm als ze de toegang tot platforms of diensten verliezen waarvan ze steeds afhankelijker zijn om zaken te kunnen doen.

De regulering van internetplatforms is dus ook voor veel kleine en middelgrote ondernemingen van groot belang. Meer en meer bedrijven digitaliseren en hun contacten met consumenten, leveranciers en andere zakenpartners verlopen in almaar grotere mate via particuliere onlineplatforms. Daardoor worden ze steeds afhankelijker van deze nieuwe spelers, wat gepaard gaat met meer risico’s en onzekerheid voor hun bedrijfsmodellen. Het CvdR pleit in zijn advies voor een sterk rechtskader dat de rechtstreekse toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot consumenten beschermt, en daarmee hun vermogen om op voet van gelijkheid te concurreren in stand houdt. Dit pleidooi wordt kracht bijgezet door de uitkomsten van een studie naar de wettelijke en politieke voorwaarden om traditionele bedrijven bij hun digitale transformatie te ondersteunen. Die uitkomsten werden besproken tijdens een onlangs gehouden webinar van het CvdR . De definitieve studie zal medio juli worden gepubliceerd.

Een ander belangrijk aandachtspunt in het CvdR-advies is het verkleinen en overbruggen van de “dubbele digitale kloof”. Die is ontstaan door de ongelijke verdeling van de basisvereisten die moeten worden vervuld om de sociale en economische vruchten van de digitalisering te kunnen plukken: toegang tot netwerken met hoge capaciteit en digitale geletterdheid. Om territoriale en sociale verschillen tegen te gaan en te zorgen voor digitale cohesie, vindt het CvdR steun voor capaciteitsopbouw op lokaal niveau en een snellere uitrol van breedbandinfrastructuur dringend noodzakelijk. Deze essentiële kwesties komen ook regelmatig aan bod tijdens bijeenkomsten van het breedbandplatform van het CvdR , een forum dat samen met de Europese Commissie is opgezet om wettelijke, technische en praktische kennis te bundelen en vaart te zetten achter de ontwikkeling van oplossingen waarmee burgers, kleine en middelgrote ondernemingen en overheden met succes door de onlinewereld kunnen navigeren.

Contactpersonen:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Word lid van het netwerk van #EUCouncillors
Word lid van het netwerk van #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Regio’s werken samen om de expansie van de Europese halfgeleiderindustrie te versnellen
Regio’s werken samen om de expansie van de Europese halfgeleiderindustrie te versnellen
07.09.2023