Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regio's in actie: van klimaatneutraliteit tot het uitbannen van energiearmoede  
Een Europees waarnemingscentrum voor klimaatneutraliteit en EU-doelstellingen om energiearmoede onder lokale en regionale overheden uit te bannen: dat zijn de maatregelen die zijn voorgesteld om tegen 2050 een klimaatneutraal Europa tot stand te brengen

Energiearmoede en de strijd tegen de opwarming van de aarde stonden centraal tijdens de 23e vergadering van de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) van het Europees Comité van de Regio’s. De uitvoering van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) en de klimaatovereenkomst van Parijs, in combinatie met expliciete steun voor steenkoolregio's, stonden ook op de agenda. Met het oog op de Europese verkiezingen in mei benadrukte ENVE-voorzitter Cor Lamers de noodzaak om "de verwachtingen van onze jongeren ten aanzien van de klimaatnoodtoestand waarin wij leven, in te lossen".

Tijdens de opening van de 23e vergadering van de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) zei voorzitter Cor Lamers (NL/EVP) , burgemeester van Schiedam: "Jonge Europeanen herinneren ons wekelijks aan de klimaatnoodtoestand waarin wij leven, en we moeten hun verwachtingen inlossen. We moeten nieuwe en innovatieve maatregelen tonen om de overgang naar schone energie in Europa zo goed mogelijk om te zetten in duurzame groei en werkgelegenheid. Als EU-assemblee van steden en regio’s zijn wij bereid alles in het werk te stellen om formele mechanismen in het leven te roepen waarmee lokale en regionale overheden worden betrokken bij het klimaat- en energiebeleid van de EU en de lidstaten.”

De leden hebben een ontwerpadvies goedgekeurd over Een schone planeet voor iedereen – Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie . Rapporteur Michele Emiliano (IT/PSE) , voorzitter van de regioraad van Apulië, zei " We hebben nieuwe maatregelen en beter gerichte overheidsfinanciering op EU- en nationaal niveau nodig als we zowel een netto-emissievrije economie als de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling willen bereiken . De transitie naar een koolstofneutrale economie is een kans om stimulansen te bieden voor schone technologieën, nieuwe vaardigheden en banen. Een passende prijsstelling van fossiele energie door middel van emissierechten en belastingen is van cruciaal belang voor de transitie naar hernieuwbare energie. De energiebelastingrichtlijn en de staatssteunregels moeten de belastingen op hernieuwbare energiebronnen verlagen om de marktpenetratie ervan te bevorderen."

De steden en regio’s dringen aan op een verhoging van de klimaatuitgaven van de EU tot ten minste 30 %, samen met belastingvoordelen in het kader van EU-klimaatneutrale financieringsprogramma’s. Het CvdR herhaalt in zijn advies de oproep aan de EU-instellingen en de lidstaten om een permanent platform op meerdere niveaus op te richten voor een dialoog over energie, om in het kader van de nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) de lokaal vastgestelde bijdragen te institutionaliseren, en om een Europese waarnemingspost voor klimaatneutraliteit op te richten om klimaatgevoelige gebieden in kaart te brengen en te ondersteunen. 

Regiovoorzitter Emiliano vraagt in zijn advies dat de regio's en lokale overheden stelselmatig worden betrokken bij de tenuitvoerlegging van de SDG's, de overeenkomst van Parijs en de voorbereidende werkzaamheden van de COP25. Zo zou hij graag zien dat een vertegenwoordiger van het CvdR als waarnemer kan deelnemen aan alle voorbereidende werkzaamheden van de UNFCCC-organen. Het advies, waarover tijdens de zitting van juni moet worden gestemd, draagt bij aan de klimaatneutrale strategie voor 2050 , die de Europese Commissie in november 2018 heeft gepubliceerd.

De leden hebben unaniem ingestemd met een advies over Multilevel governance en sectoroverschrijdende samenwerking ter bestrijding van energiearmoede . Rapporteur Kata Tüttő (HU/PSE) , vertegenwoordiger van het lokale bestuur van het 12e district van Boedapest, zei hierover: "Meer dan 50 miljoen Europeanen hebben problemen met het verwarmen van hun huizen in de winter vanwege de hoge energieprijzen, lage inkomens en vochtige, ongezonde huizen .   Te veel Europeanen moeten kiezen tussen eten en verwarmen in de winter. De EU heeft zeer ambitieuze doelstellingen op het gebied van energie en milieu. Het is tijd dat er een Europese doelstelling komt om een einde te maken aan energiearmoede.”  

Rapporteur Tüttő verdedigt het recht van iedereen op betaalbare energie en pleit voor "een moratorium op de opschorting van publieke diensten wegens wanbetaling, zodat geen enkel huishouden zonder elementaire verwarming of koeling komt te zitten." De goedkeuring van dit advies staat gepland voor de zitting op 26 en 27 juni 2019.

De leden stemden ermee in een initiatiefadvies op te stellen over het Burgemeestersconvenant na 2020 en benoemden Benedetta Brighenti (IT/PSE) , lid van de gemeenteraad van Castelnuovo Rangone in de regio Emilia-Romagna, tot rapporteur.

De ENVE-leden zullen op 12 t/m 14 juni 2019 in Boekarest bijeenkomen voor een gezamenlijke conferentie met de Europese Commissie over het 12e strategisch plan voor energietechnologie (SET) . Samen met de vereniging van Roemeense gemeenten en het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de EU zal tijdens dit evenement worden gekeken naar de technologische en financiële instrumenten die de marktintroductie van innovatieve ecoproducten en - diensten kunnen bevorderen en de energietransitie op lokaal niveau kunnen realiseren.

De leden bespraken verder de volgende adviezen:

Naar een duurzaam Europa in 2030: follow-up van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, ecologische omschakeling en de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering , van rapporteur Sirpa Hertell (FI/EVP). Steden en regio’s vragen om streefdoelen en voortgangsindicatoren voor de tenuitvoerlegging van de SDG’s op lokaal en regionaal niveau. De goedkeuring staat gepland voor oktober 2019.

Uitvoering van de Overeenkomst van Parijs door middel van een innovatieve en duurzame energietransitie op regionaal en lokaal niveau , van rapporteur Witold Stępień (PL/EVP). Ook dit advies zal in oktober 2019 worden goedgekeurd.

De uitvoering van het pakket schone energie: de geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen (INECP's) als instrument voor een horizontale benadering van klimaat en actieve en passieve energie , van rapporteur József RIBÁNYI (HU/EVP). De goedkeuring staat gepland voor oktober 2019.

Achtergrondinformatie voor redacteurs:

Foto’s van de ENVE-commissievergadering kunnen hier worden gedownload.

Klik hier om toegang te krijgen tot alle documenten van de ENVE-commissievergadering .

Het Europees Comité van de Regio's heeft met de volgende adviezen gereageerd op diverse aspecten van het Pakket schone energie:  

Een 'new deal' voor energieconsumenten , rapporteur Michel Lebrun (BE/EVP), gemeenteraadslid van Viroinval (april 2016).

Governance van de energie-unie en schone energie , rapporteur Bruno Hranić (HR/EVP), burgemeester van Vidovec (juli 2017).

Energie-efficiëntie en gebouwen , rapporteur Michiel Rijsberman (NL/ALDE), lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland (juli 2017).

Hernieuwbare energie en interne elektriciteitsmarkt , rapporteur Daiva Matonienė (LT/ECR), gemeenteraadslid van Šiauliai.

Januari 2019 – persbericht van de Europese Commissie . "Een schone planeet voor iedereen – Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie". De volledige strategie (EN) .

Januari 2019 – Derde verslag van de Europese Commissie over de energieprijzen en -kosten in Europa .

Contactpersoon: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Steden en regio’s hebben behoefte aan flexibiliteit en een betere coördinatie rond Green Deal-initiatieven
Steden en regio’s hebben behoefte aan flexibiliteit en een betere coördinatie rond Green Deal-initiatieven
06.07.2023